Drumul Secret nu este pentru toată lumea, din păcate

Drumul Secret nu este pentru toată lumea, din păcate 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Stimați cititori!

DRUMUL SECRET NU ESTE PENTRU TOATĂ LUMEA, DIN PĂCATE

Vă trimit de urgență textul de față care corespunde unei transcrieri a uneia dintre conferințele iubitului nostru Patriarh, V.M. Samael Aun Weor, în care arată foarte clar că, de fapt, Drumul Secret nu este, din păcate, pentru toată lumea, din simplul motiv că NU TOATĂ LUMEA DOREȘTE SĂ SE REVOLUȚIONEZE ÎN MOD TOTAL și să separe întunericul de natura lor fizică și animică.

Când ni se vorbește despre Autorealizarea Intimă a propriei noastre FIINȚE INTERIOARE, ni se vorbește despre ceva FOARTE SERIOS, FOARTE PROFUND și în care nu există timp pentru ȘOVĂIELI sau LUCRURI VAGI, așa cum spun mexicanii; nu, dragi prieteni. Autorealizarea Intimă a FIINȚEI noastre sacre este ceva care implică o NEGARE ABSOLUTĂ A CEEA CE SUNTEM, în mod permanent, astfel încât, în locul său, să înflorească EMBRIONUL DE AUR și toate modificările sale diferite care ne vor conduce la recuperarea tuturor PĂRȚILOR AUTONOME ȘI AUTOCONȘTIENTE ale Adevăratului nostru Spirit.

Aceasta nu este o treabă care se face peste noapte, ci trebuie să fie o MUNCĂ PERSEVERENTĂ, JUDICIOASĂ, făcută cu mare dăruire din dragoste pentru Dumnezeul nostru interior. Este necesar să ne iubim cu adevărat divinitatea noastră interioară mai presus de toate lucrurile, după cum bine o stabilesc cele Zece Porunci mozaice. Aceasta este dificultatea pe care o au mulți aspiranți atunci când încearcă să obțină triumfurile așteptate ale muncii interioare. Pentru a primi înainte este necesar SĂ DĂM TOT. Cine dă mai mult primește mai mult, iar acela sau aceea care nu dă nimic de la sine, chiar și puținul pe care îl are îi va fi luat… Aceasta este legea!

Acest lucru trebuie SĂ FIE FOARTE CLAR PENTRU TOȚI, pentru că este mai bine să nu ne lansăm în mod ipocrit în această aventură care presupune riscuri, dureri morale înspăimântătoare, suferințe de nedescris, lipsuri de tot felul, detașări de multe lucruri pe care le considerăm normale și chiar utile, când de fapt sunt simple fantezii pe care le-am creat în existența noastră. Există persoane care, făcând eforturi în alte existențe, aduc deja cu ei câteva valori necesare pentru a face față acestor încercări. Aceste persoane, dacă vor continua în existența lor actuală, consolidând valorile pe care au reușit să le fabrice în existențele trecute, probabil că vor putea să se stabilească pe calea tăișului de briceag și să-și finalizeze cu succes pelerinajul. Cu toate acestea, acei curioși, nestatornici, leneși, șarlatani ai Gnozei însăși, fricoși etc., etc., etc., aceștia se vor întâlni, mai devreme sau mai târziu, cu dificultățile cumplite ale drumului și vor abandona drumul, probabil, pentru a sfârși involuând și plângându-se de timpul pe care l-au pierdut fiind în Gnoză. Ironii dar care sunt reale!

Acum vă transcriu, cu cea mai mare plăcere, cuvintele Avatarului pentru reflecția voastră:

„Discipol: ─Maestre, dacă în trecut omenirea a fost condamnată să piară, cu excepția celui care obține Autorealizarea Intimă a Ființei, atunci ce valoare a avut venirea Salvatorului, adică a Cristosului, despre care se zice că a venit să salveze omenirea?

Maestru: ─A venit, da, să deschidă drumul în mod public pentru cei care vor să intre pe el, dar este foarte adevărat că a exclamat: «Mulți sunt cei chemați și puțini sunt cei aleși.» Și într-una dintre Evangheliile sale apocrife ─care nu au nimic apocrif─ se spune: «Dintr-o mie care mă caută, unul mă găsește, dintr-o mie care mă găsesc, unul mă urmează și dintr-o mie care mă urmează, unul este al meu.» Marele Maestru a mai spus: «Din două femei care macină la moară una va fi luată și cealaltă va fi lăsată, dintre doi bărbați care lucrează la câmp, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat.»

Astfel, nu toate ființele umane obțin Autorealizarea. De aceea, și în cartea Domnului, în Bhagavad Gita ─marea operă a lui Krishna─ stă scris: «Dintre toate acele ființe care trăiesc în lume, foarte puțini sunt cei care caută perfecțiunea, dintre toți cei care caută perfecțiunea, puțini sunt cei care ating perfecțiunea și dintre toți cei care ating perfecțiunea foarte rar este cel care mă cunoaște.»

Deci, să nu ne facem iluzii. Autorealizarea Intimă a Ființei este pentru cei puțini. Să ne amintim că marea Maestră H.P. Blavatsky, când își scria lucrarea intitulată Vocea tăcerii, a pus pe prima pagină o expresie care spune: «Pentru cei puțini», pentru că, într-adevăr, cele șapte portaluri ale Marii Opere, care corespund celor șapte zile ale Creației sunt doar pentru cei puțini. Rari ar fi cei care ar putea rezista probelor și foarte puțini au făcut-o.

Cristos i-a chemat pe toți, dar nu vin toți. Mulți vor bate la ușă spunând: «Doamne, Doamne, deschide-ne!», și atunci va spune: «Nu vă cunosc, de unde sunteți?» «Dar, Doamne, dacă ai mâncat cu noi, ai intrat în casele noastre.» «Zic că nu vă cunosc.» Și atunci vor fi aruncați în tenebrele exterioare unde se vor auzi numai plânsul și scrâșnirea dinților. Astfel de tenebre constituie Avitchi indian, Tartarul grecesc, lumile infernale menționate de Cartea morților etc. Acolo intră întreaga omenire în totalitatea sa.”

A Cincea Evanghelie, volumul III, conf. „Fantezii și realități cu privire la Era Vărsătorului”, pag. 1672-1673

Vă las acum câteva fraze pentru reflecția voastră:

„La ce-i folosește unui om oportunitatea dacă nu știe să profite de ea?
George Eliot

„Un azi bun valorează mai mult decât doi de mâine.”
Franklin

„Lumea reprezintă toate ușile, toate oportunitățile și sforile întinse care așteaptă să fie atinse.”
Emerson

„Cel ce știe să profite de ocazie este omul potrivit.”
Goethe

„Drumul secret nu este pentru toată lumea, din păcate.”
Bacon

SI TE FATA VOCANT.
─„Dacă destinele te cheamă.”─
KWEN KHAN KHU