Praktika za poznavanje potrebe i pohlepe

Praktika za poznavanje potrebe i pohlepe 850 480 Universal
Postavite se u poziciju zvezde raširenih nogu i ruku ulevo i udesno. Koncentrišite se sada na svoje momentalne fizičke potrebe. Meditirajte, reflektujte o svakoj od tih potreba. Zadremajte pokušavajući da otkrijete u samom sebi gde se završava potreba, a gde počinje pohlepa. Ako je vaša praktika unutrašnje koncentracije i meditacije pravilna, unutrašnja vizija otkriva koje su vaše legitimne potrebe, a koje su pohlepe. Setite se da samo dubokim razumevanjem potrebe i pohlepe moći ćete ustanoviti pravu osnovu za pravilan proces mišljenja.

Samael Aun Weor
Uvod u Gnozu, poglavlje 5.