Πρακτική για να γνωρίσουμε τις ανάγκες και τις απληστίες

Πρακτική για να γνωρίσουμε τις ανάγκες και τις απληστίες 850 480 Universal
Ξαπλώστε σε σχήμα αστεριού, ανοίγοντας πόδια και χέρια στα αριστερά και τα δεξιά. Συγκεντρωθείτε τώρα στις άμεσες φυσικές ανάγκες σας. Διαλογιστείτε, στοχαστείτε σε κάθε μια από αυτές τις ανάγκες. Αποκοιμηθείτε προσπαθώντας να ανακαλύψετε στον εαυτό σας πού τελειώνει η ανάγκη και πού αρχίζει η απληστία. Εάν η πρακτική της συγκέντρωσης και του εσωτερικού διαλογισμού είναι σωστή, θα ανακαλύψετε με εσωτερική όραση ποιες είναι οι θεμιτές ανάγκες σας και ποιες είναι απληστία. Να θυμάστε ότι μόνο κατανοώντας σε βάθος την ανάγκη και την απληστία μπορείτε να εγκαταστήσετε αληθινά θεμέλια για τη σωστή διαδικασία σκέψης.

Samael Aun Weor
Εισαγωγή στην Γνώση, κεφάλαιο 5