Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt so…

read more

Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett …

read more

La Verdadera Vivencia del Camino Secreto

La Verdadera Vivencia del Camino Secreto 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

El trabajo psicológico que señala la Gnosis, como instrumento eficaz para alcanz…

read more

Incógnitas Develadas sobre el Camino Secreto

Incógnitas Develadas sobre el Camino Secreto 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

La Gnosis es el regalo más grande que la Gran Ley nos haya podido obsequiar. La …

read more

Mot gnosis

Mot gnosis 1570 883 V.M. Samael Aun Weor

Julbudskapet 64-65, känt som Mot Gnosis, är ett kort verk och enkelt att läsa, men samtidigt djupt och komplett, eftersom V.M. Samael Aun Weor i detta lägger de doktrinära grunderna som till…

read more
Den stora revolten

Den stora revolten

Den stora revolten 1581 889 V.M. Samael Aun Weor

En hyllningssång till befrielsen av människan, som under sekel har varit en fånge av sina psykologiska, sociala, filosofiska begränsningar och, under många sekel, en felaktig tolkning av de …

read more
Fundamental bildning

Fundamental bildning

Fundamental bildning 1586 892 V.M. Samael Aun Weor

Tratado de ética y psicología en la que se analiza muy profundamente las causas de muchos problemas sociales como son, por ejemplo, la ambición y el miedo, y asimismo los desequilibrios y ab…

read more

Temática Gnóstica Transcendental

Temática Gnóstica Transcendental 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

El que quiera llegar a entender el trabajo interior tiene que tomar en su vida u…

read more

Valoraciones del Trabajo Gnóstico Interior

Valoraciones del Trabajo Gnóstico Interior 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Hay que perseverar en este camino cueste lo que cueste. Los impacientes abandona…

read more