Personliga ha?ndelser - V.M. Samael Aun Weor

Personliga händelser

Personliga händelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

En fullständig inre självobservation av Mig Själv, kan inte uppskjutas, när det gäller att upptäcka felaktiga tillstånd… Självfallet kan felaktiga inre tillstånd rättas till genom…

read more

Gnosis inför den Nutida Världen

Gnosis inför den Nutida Världen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Människan, inom det som vi kallar egoismen, tänker bara på sig själv, tänker bar…

read more

Gnosticismen talar

Gnosticismen talar 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu

Det verk som vi presenterar är avgörande för de som vill få klarhet beträffande sina metafysiska tveksamheter och bättre förstå, såväl tiderna som vi lever i, som de transcendentala frågor s…

read more

Gnostisk ontologi

Gnostisk ontologi 1380 776 V.M. Kwen Khan Khu

Den dialog som presenteras av författaren till detta verk, Kwen Khan Khu, tillåter oss att fördjupa oss i de skarpaste frågetecknen som normalt kommer till våra sinnen inför anhopningen av f…

read more

Gnosis: mysterier och uppenbarelser

Gnosis: mysterier och uppenbarelser 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu

Författaren till denna avhandling erbjuder oss några träffsäkra svar på alla dessa gåtor som konstant hänger över oss beträffande olika fenomen som omger vår natur, skapelsen i allmänhet och…

read more

Gnostisk studie beträffande demonologi

Gnostisk studie beträffande demonologi 1572 884 V.M. Kwen Khan Khu

Folk vet egentligen väldigt lite beträffande bilden av de fallna andarna eller demonerna i avgrunden. Folkmassorna vet inte heller något om den konstanta närvaro som dessa dunkla varelser up…

read more

Kosmiska farkoster och flygande tefat.

Kosmiska farkoster och flygande tefat. 1574 885 V.M. Samael Aun Weor

Få gånger har man givit mänskligheten ett verk där man på djupet förklarar vad som är sant och falsk beträffande de så kallade ”Flygande Tefaten”. Med detta verk, avslöjar det Samaelianska G…

read more

Gnostisk etik och sociologi

Gnostisk etik och sociologi 1593 896 V.M. Samael Aun Weor

Detta verk utgör en sann ansträngning för att uppnå en radikal lösning på de mänskliga problemen i allmänhet, och speciellt på de ekonomiska och sociala problem som belastar oss så mycket. P…

read more

Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt so…

read more

Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett …

read more