Åkallan av Bröderna i Rymden

Åkallan av Bröderna i Rymden 850 480 Universal

Den studerande ska placera den teckning som finns här på en plats som är synlig utifrån, i ett fönster eller på terrassen till sitt rum, etc.
Den studerande ska lägga sig i sin säng och sla…

read more

Övning i retrospektion för att utveckla klärvoajansen

Övning i retrospektion för att utveckla klärvoajansen 850 480 Universal

Den mäktigaste övningen i världen för at utveckla klärvoajansen, kallas inom ockultismen för ”retrospektiv övning”.
Försänkt i djup inre meditation börjar eleven praktiken så här: han/hon f…

read more

Meditation för expansion av Medvetandet

Meditation för expansion av Medvetandet 850 480 Universal

Slappna av i hela din kropp och lugna ditt mentala under några minuter och låt det bli helt stilla.

När du har lyckats med det, låt medvetandet expandera inifrån och utåt; se hur det för…

read more

Utvecklingen av drömminnnet

Utvecklingen av drömminnnet 850 480 Universal

Vid uppvaknandet från den normala sömnen, bör varje studerande av gnosis göra en retrospektiv övning beträffande drömprocessen för att komma ihåg alla dessa platser där man varit på besök un…

read more

Mantrat RUSTI för astraldelningen

Mantrat RUSTI för astraldelningen 850 480 Universal

Eleven ska lägga sig i sin bädd, i horisontal position. Han/hon ska låta sin kropp slappna av så att inte någon muskel trycker på astralkroppen. Slumra in samtidigt som du uttalar mantrat RU…

read more

Mantrat EGIPTO för astraldelning

Mantrat EGIPTO för astraldelning 850 480 Universal

Våra elever bör förvärva kraften att gå ut i astralkroppen. Denna kraft förvärvar man genom att vokalisera mantrat EGIPTO dagligen under en timme.
Vokalen E får sköldkörteln att vibrera. G …

read more

Metod för att befalla det mentala sinnet

Metod för att befalla det mentala sinnet 850 480 Universal

Man måste diskutera lite med det mentala sinnet när det inte vill lyda. Vi bör vända oss till det mentala sinnet och säga, till exempel säga: ”Mentala sinne, varför lyder du mig inte? Lyd mi…

read more

Astral praktik med Filippos

Astral praktik med Filippos 850 480 Universal

Filippos, Jesu Apostel, finns inom oss själva, här och nu.
Filippos hjälper den som åkallar honom att gå ut i astralkroppen.
Dessa som åkallar brukar ta emot mängder av fördelar.
Denna ty…

read more

Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen

Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen 850 480 Universal

Ligg på rygg i din säng med kroppen väl avslappnad, och slumra in under det att du reciterar i tankarna och med ditt hjärta följande bön:

“Jag tror på Gud, jag tror på min Gudomliga Moder…

read more

Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan

Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan 850 480 Universal

Man måste skilja mellan den avsiktliga föreställningsförmågan och den mekaniska föreställningsförmågan. Det är uppenbart att den mekaniska föreställningsförmågan visar sig vara själva fantas…

read more