Övning i retrospektion för att utveckla klärvoajansen

Övning i retrospektion för att utveckla klärvoajansen 850 480 Universal
Den mäktigaste övningen i världen för at utveckla klärvoajansen, kallas inom ockultismen för ”retrospektiv övning”. Försänkt i djup inre meditation börjar eleven praktiken så här: han/hon försöker att på ett detaljerat sätt komma ihåg de senaste incidenterna i hans/hennes liv som har inträffat under dagen; sedan innefattar minnet de näst sista; genast därefter, de föregående, och så vidare. Man bör därmed tillämpa sin perception och sin uppmärksamhet på ett retrospektivt sätt beträffande hela vårt livs drama. Det slutar med att man kommer ihåg de sista två veckorna, den senaste månaden, den näst sista, det senaste året, det näst sista, etc., alltid på ett retrospektivt sätt, såsom den som går igenom läsandet av en bok från den sista sidan till den första utan att hoppa över någon av de mellanliggande. Vad som händer är att när man försöker komma ihåg de sju första åren av livet som barn, blir den retrospektiva övningen svårare. Man måste emellertid erkänna att alla incidenter, alla representationer som tillhör denna period av vår barndom, är bevarade i säcken av det undermedvetna, och uppgiften är att ta fram i Medvetandets ljus, dessa minnen från djupet av denna säck. Detta är endast möjligt i akten där vi överlämnar oss själva åt sömnen. Varje människa sätter sig i kontakt med det undermedvetna under tiden när man sover. För i de ögonblick då han/hon håller på att slumra in, ska eleven kombinera den retrospektiva övningen med sömn, och han/hon anstränger sig att komma ihåg, vi upprepar, alla incidenter under hans/hennes liv till dess att man når fram till när man var sju år gammal, alltid på ett regressivt sätt: man går igenom år för år, från det sjunde till det första; och sedan fram till det ögonblick då man föddes. Var säkra på att minnena kommer att dyka upp lite i taget, efter hårda ansträngningar och många och outtröttliga retrospektiva praktiker kväll efter kväll.

Samael Aun Weor
Logos, Mantra, Teurgi, kapitel 9