Mantra „EPHRAIM“ za razvijanje svih čakri

Mantra „EPHRAIM“ za razvijanje svih čakri 850 480 Universal
Mantra „EPHRAIM” ima moć da razvije sve čakre i moći našeg Kosmičkog Hristosa. Ova mantra se izgovara ovako: EEEEEPPPPPPHHHHHRRRRRAAAAAIIIIIIMMMMM Ovom moćnom egipatskom mantrom stupaju u aktivnost sve okultne moći astralnog tela. Vokal „H” izgovara se kao dubok uzdah, a slovo „P” daje snagu ovom vokalu, kao kada neko izduvava vazduh. Jedan katolički sveštenik upitao je jednog astečkog maga: Kako ti nazivaš Boga? A astečki mag mu je odgovorio dubokim uzdahom; ovaj uzdah je vokal „H”, a reč dah trebalo bi da sadrži vokal „H”. „H“ je vokal, iako gramatičari ovo ne kažu; „H” je dah života, vatreni dah, a u kombinaciji sa slovom „P”, ovako, „PH”, stvara impresiju kao da udaramo usnama dah života. Prema tome, u ovoj mantri se nalaze izuzetne moći. Vokal „E” razvija čakru tiroide i moći pameti. „PH” nosi vatreni dah u sve čakre astralnog tela da bi ih probudio. Mantra „RA” čini da vibriraju sve čakre astralnog tela čoveka. Vokal „I” budi čakru glave, a u kombinaciji sa vokalom „M”, ovako, „IM”, dobija izuzetnu moć koja se širi u sve astralne čakre, oživljava ih i pali. Vokal „M” izgovara se kao zvuk koji se oseća u ustima, ali pošto su usne zatvorene treba da izlazi na nos. Ovaj vokal „M” ima izvanredne moći.

Samael Aun Weor
Sedam reči