Mantra „EPHRAIM” pentru dezvoltarea chakrelor

Mantra „EPHRAIM” pentru dezvoltarea chakrelor 850 480 Universal
Mantra „EPHRAIM” are puterea de a dezvolta toate chakrele şi puterile Chrestosului nostru Cosmic. Această mantră se pronunţă astfel: EEEEEPPPPPHHHHRRRRAAAAAIIIIIIIIMMMMMM. Cu această puternică mantră egipteană, intră în activitate toate puterile oculte ale corpului astral. Vocala „H” se pronunţă precum un suspin adânc, iar litera „P” îi dă forţă acestei vocale, ca atunci când cineva ar sufla aerul. Un sacerdot catolic l-a întrebat pe un mag aztec: Cum îl chemi tu pe Dumnezeu? Iar magul aztec i-a răspuns suspinând adânc; acest suspin a fost vocala „H”, iar cuvântul suflare ar trebui să conţină vocala „H”. „H”-ul este vocală, deşi gramaticienii nu spun aceasta. „H”-ul este suflul vieţii, suflul de foc, iar combinată cu litera „P”, aşa, „PH”, dă impresia că am lovi cu buzele suflul vieţii. Aşadar, în această mantră se închid puteri teribile. Vocala „E” dezvoltă chakra tiroidei şi puterile minţii. „PH”-ul duce suflul de foc la toate chakrele corpului astral pentru a le trezi. Mantra „RA” face să vibreze toate chakrele corpului astral al omului. Vocala „I” trezeşte chakrele capului, iar combinată cu vocala „M”, astfel: „IM”, dobândeşte o putere teribilă care se răspândeşte la toate chakrele astrale, animându-le şi aprinzându-le. Vocala „M” se pronunţă ca un sunet care se simte în gură, dar cum buzele sunt închise trebuie să iasă pe nas. Această vocală „M” deţine puteri teribile.

Samael Aun Weor
Cele șapte cuvinte