Tri planine

Tri planine 1590 894 V.M. Samael Aun Weor
Tri planine

Predstavljavamo vam jedno od blaga ezoteričke literature iz svih vremena. U ovoj nenadmašnoj knjizi, V.M. Samael Aun Weor ostavlja svoj otisak mudrosti i iskustva na putu koji treba da vodi mudrog čoveka sve do vladavine svog ličnog mikrokosmosa. TRI PLANINE, simbolizovane posredstvom onih triju velikih piramida u Gizi iz starog Egipta, jesu ona tri velika skoka koja, svojim intimnim i ličnim nadmašivanjem, svako od nas treba da realizuje kako bi osvojio duhovnu revalorizaciju koja nas vodi nazad ka Ocu našem koji nas čeka kao sinove rasipnike.

Nikada do sada, nijedan autor nije bio sposoban da objasni put koji treba da se pređe sve dok se ne osvoji mnogo očekivano finalno oslobođenje. Pored svega toga, u ovom transcendentalnom i lepo predstavljenom delu, čitalac može naći izloženo i objašnjeno kao legendarnu priču čitavo ovo putovanje, kako ne bismo zalutali i da za vreme života osvojimo vrednosti koje nijedan lopov nam ne može ukrasti: Kraljevstvo Večnosti.

Onlajn čitanje