Razvijanje onirične memorije

Razvijanje onirične memorije 850 480 Universal
Pri buđenju iz običnog sna svaki gnostički student treba da čini retrospektivnu vežbu u vezi sa procesom sna, da bi se prisetio svih onih mesta u kojima je bio u poseti u toku časova sna. Već znamo da Ego mnogo putuje (u Astral), zbog toga nastaje potreba da se prisetimo, kada se budimo iz običnog sna, gde smo bili i sve što smo doživeli i čuli. Majstori podučavaju učenike kada se ovi nalaze van fizičkog tela. Hitno je da umemo da duboko meditiramo i, potom, da praktikujemo ono što učimo za vreme časova sna. Potrebno je da se ne mičemo kada se budimo, jer se tim pokretima komeša Astral i gube se sećanja. Hitno je da kombinujemo retrospektivne vežbe sa ovim mantrama: RAOM GAOM. Svaka reč rastavlja se na dva sloga. Treba da se naglasi samoglasnik O. Ove su mantre za studenta kao što je dinamit za rudara. Kao što rudar pomoću dinamita probija put kroz utrobu zemlje, isto tako će i student uz pomoć ovih mantri krojiti put prema memorijama podsvesti.

Samael Aun Weor
Savršeni brak, poglavlje 16.

*

code