Noua Renaștere, Jakob Böhme

Noua Renaștere

Noua Renaștere 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți prieteni și prietene,

Îmi face plăcere să vă trimit această gravură care a fost coperta uneia dintre broșurile, de numai treizeci de pagini, scrisă de filosoful german Jakob Böhme ─1575-1624.

Unii comentatori care au studiat opera lui Jakob Böhme au ajuns să spună că ceea ce a contat pentru el a fost munca asupra lui însuși, asupra sufletului său. O frază foarte interesantă a lui Jakob Böhme pentru a ne apropia de acest autor este următoarea:

„Prefă-te [fii ipocrit], urlă, strigă, cântă, predică, învaţă cum vrei; dacă Maestrul interior și cel care ascultă nu sunt deschiși, atunci totul este o prostie [nu înțelegi nimic], căci spiritul lumii exterioare este un model fără sens [o prostie] pentru cea interioară”.

Acest mistic a scris, printre altele, două mici cărți, una despre căință și cealaltă despre Noua Renaștere, pentru ca aceste două subiecte pe care el le considera foarte importante, deși au apărut în celelalte texte ale sale, să poată fi mai ușor consultate și studiate de oricine. Aici vă trimit mesajul corespunzător…

…NOII RENAȘTERI

Noua Renaștere, Jakob Böhme
Noua Renaștere, Jakob Böhme

Încercând să descifrăm această gravură, vom începe prin a ne referi la titlul ei, care spune în germana veche DIE WIEDERGEBURT, ‘Renașterea’.

Aceasta este o aluzie la ceea ce numim în mod gnostic A DOUA NAȘTERE sau A RENAȘTE DIN NOU.

Sub acest titlu apar cuvintele Christi Leib, care trebuie interpretate ca ‘trupul lui Cristos’.

Sub fraza care indică trupul lui Cristos putem observa un total de șapte ochi, reprezentanți ai omniscienței FIINȚEI în cele șapte dimensiuni de bază ale universului. Aceasta confirmă că Dumnezeu ─FIINȚA─ este pretutindeni și vede și simte totul, întrucât El însuși este sufletul propriei sale creații.

Este interesant de observat că fiecare ochi este însoțit de un cuvânt care indică o calitate divină. Astfel, în ochiul din stânga sus apare cuvântul Keuschheit, care înseamnă ‘CASTITATE’.

În continuare, în partea dreaptă vom găsi cuvântul Weifzheit sau Weisheit, pe care trebuie să-l interpretăm ca ‘ÎNȚELEPCIUNE’.

Din nou, în partea stângă, mai jos, găsim cuvântul Sanffmuht, care exprimă virtutea ‘BLÂNDEȚII’.

Mai apoi, întorcându-ne în partea dreaptă, vom găsi cuvântul Demuht sau Demut, care indică ‘UMILINȚĂ’.

Pentru a termina aproape această descriere a virtuților, întâlnim din nou în partea stângă acest alt cuvânt: Barmherzigkeit, care este legat de virtutea ‘COMPASIUNII’.

Iar lângă ultimul cerc care conține un ochi, în dreapta, găsim acest alt cuvânt: Wolthun, care ne îndeamnă la FACEREA DE BINE.

Dacă observăm cu atenție, toți acești ochi pe care i-am detaliat cu calitățile lor inerente, sunt într-un anumit fel încadrați într-un triunghi cu vârful în jos, ca pentru a ne arăta că acestea sunt energiile pe care FIINȚA noastră ─sau DUMNEZEU─ ni le trimite pentru a-i înțelege structura sa.

Este, pe de altă parte, curios că lângă vârf putem vedea o inimă estompată. Aceasta este forța puternică a tuturor forțelor pe care noi o numim IUBIRE. Așa este FIINȚA, dragi prieteni/e, Ea este IUBIRE CONȘTIENTĂ și de aceea, în ciuda tuturor calamităților și slăbiciunilor noastre, Ea nu ne-a uitat niciodată…..

Și deasupra acelei inimi putem vedea plutind porumbelul Spiritului Sfânt. De ce? Răspuns: pentru că adevărata iubire conștientă poate apărea în noi doar atunci când am fost purificați de AL TREILEA LOGOS. Să nu uităm că SPIRITUL SFÂNT este MARELE REVELATOR, MARELE RECONCILIATOR al triadei divine ─a se citi: Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.

Exact sub porumbelul pe care tocmai l-am semnalat vedem o cruce care desparte triunghiul superior de un altul care are vârful în sus și care pleacă dintr-o sferă de întuneric pentru a se conecta tocmai cu crucea pe care o menționăm. De ce? RĂSPUNS: pentru că puterea crucii mântuiește chiar și cele mai infame entități ale cosmosului inferior. Este de ajuns să ne amintim de mântuirea însuși prințului tenebrelor, BELZEBUT, săvârșită de binecuvântatul nostru Patriarh: V.M. Samael Aun Weor, acolo în infradimensiuni…..

Sfera cosmosului inferior, în această gravură, este absolut întunecată și este plină de cuvinte care însoțesc crucile în flăcări. Aceasta pentru a simboliza faptul că aberațiile descrise de acele cuvinte pot fi distruse doar de focul crucii pe care o formează lingam și yoni ale misterelor Tantrei.

Să vedem cuvintele care descriu aceste slăbiciuni și care sunt conduse, pe bună dreptate, de un craniu, simbol fără echivoc al corupției animice, fizice și psihice. Este, de asemenea, un simbol al celei de-a Doua Morți care se procesează în timpul involuției sufletelor. Să vedem:

  • BEITZ, reprezentant al lăcomiei.
  • NEID,indicativ al invidiei.
  • ZORN,care ne semnalează mânia.
  • HOFFART,aluzie la orgoliu.
  • UNZUCHT,referitor la fornicație.
  • FLEISCH,apetit senzual nemăsurat.
  • LIST,semnalizarea desfrâului.

Acum, să ne concentrăm pe încercarea de a înțelege câteva cuvinte care se referă la Sfintele Scripturi și care sunt legate de contextul acestui mesaj. Să începem prin a sublinia cuvântul IOH, vers. 3 și 5. Acest cuvânt, atribuit Apostolului Ioan, vrea să ne spună în versetele sale următoarele:​

Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se va naște din apă și din Spirit, nu va putea intra în împărăția cerurilor”…

Această frază Gnoza ne-o repetă necontenit atunci când ne poruncește să ne lucrăm apele geneziace prin Arcanum A.Z.F., doar în acest mod ștergem din carnea noastră spirituală PĂCATUL ORIGINAR.

Găsim o altă frază enigmatică indicată de cuvântul Psalm 51, vers. 12, 13 și 14, să vedem:

12. „Redă-mi bucuria mântuirii tale și un spirit nobil să mă susțină.

13. Atunci îi voi învăța pe cei nelegiuiți căile tale. Și păcătoșii se vor întoarce la tine.

14. Izbăvește-mă de ucidere, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; limba mea va cânta dreptatea Ta”.

În acest psalm suntem îndemnați să căutăm bucuria interioară pe care numai FIINȚA o poate produce. Atunci când un suflet este inundat de bucuria Tatălui, el dorește întotdeauna să transmită și altora mesajul sfânt. Cei care îl aud și îl pun în practică, evident, se căiesc și devin adepți ai divinității. Când îi cerem FIINȚEI să ne elibereze de ucidere, aceasta se referă la a nu ucide pe nimeni nici fizic nici animic. Numai în acest fel vom putea cânta mereu laude Împărăției Ființei. Spiritul nobil care trebuie să ne susțină este însăși FIINȚA. Doar FIINȚA este coloana principală a Regatului Ceresc.

Tot în partea dreaptă a gravurii, lângă ochii pe care ni-i arată aceasta, găsim și aceste alte fraze atribuite lui Zachar ─a se citi: Zaharia─ și în care ne sunt subliniate versetele 3 și 9, 4 și 10:

Viziunea marelui preot Iosua:

„Mi-a arătat marele preot Iosua, care era înaintea îngerului lui Iehova și Satana era la dreapta lui să-l acuze. Și Iehova i-a zis lui Satana: Iehova să te mustre, Satana. Iehova, care a ales Ierusalimul, să te mustre. Nu este aceasta o marcă smulsă din foc? 3. Și Iosua era îmbrăcat în haine urâte și a stat înaintea îngerului. 4. Și îngerul a vorbit și a poruncit celor ce stăteau înaintea lui, zicând: luați de la el hainele acelea urâte. Iar lui i-a zis: Iată, ți-am luat păcatul și te-am îmbrăcat în haine frumoase. Apoi a spus: puneți-i pe cap o Mitră curată. Și i-au pus o Mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat cu hainele. Și îngerul lui Iehova a stat în picioare. 6. Și îngerul lui Iehova l-a avertizat pe Iosua, zicând: 7. Așa vorbește Iehova oștirilor: dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi porunca mea, vei stăpâni și tu casa mea, vei păzi și tu curțile mele și printre aceștia care sunt aici îți voi da un loc. 8. Ascultă deci acum, mare preot, Iosua, tu și prietenii tăi care stau înaintea ta, căci ei sunt oameni simbolici. Iată, aduc ramura slujitorului meu. 9. Căci iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua; pe această piatră unică sunt șapte ochi. Iată, îi voi grava chipul, zice Iehova oștirilor și într-o zi voi șterge păcatul de pe Pământ. În ziua aceea, zice Iehova oștirilor, fiecare dintre voi își va chema tovarășul sub vița lui și sub smochinul său”.

Aceste cuvinte plasate ca parte a acestei gravuri de marele mistic Jakob Böhme au o transcendență enormă. În ele ni se vorbește în mod clar despre mizeria noastră când suntem departe de FIINȚĂ. Atunci avem haine urâte ─corpuri lunare─ și Satana este acuzatorul nostru ─Eul încearcă întotdeauna să ne facă să arătăm rău în fața divinității. Eul ne transformă în negreală care trebuie transformată în albeață. Din fericire, divinitatea este milostivă, miloasă și se îndură de noi. De aceea Tatăl a așezat mereu „Piatra cu șapte ochi”. Acea Piatră nu este alta decât reprezentarea sexualității sacre și o astfel de sexualitate ne comunică cu viziunea Creatorului în cele șapte dimensiuni de bază ale hiperspațiului. Doar lucrând cu suprasexualitatea vom obține îmbrăcăminte nobilă ─veșminte sacre─ și vom fi încununați cu Mitra reprezentativă a Conștiinței trezite. Când se întâmplă acest lucru, toți cei care au practicat în timpul vieții lor Arcanum A.Z.F. vor putea invita și alte suflete să împartă rodul viței de vie –vinul alchimic– și, deopotrivă, rodul smochinului care îi declară caști. Să ne amintim că V.M. Samael ne explică faptul că Elementalul smochinului este însărcinat să-i pedepsească pe fornicatori…..

Vă las acum câteva fraze pentru reflecție:

„Oamenii mari sunt simpli iar cei mediocri sunt pompoși, din același motiv pentru care lașii sunt fanfaroni iar curajoșii nu.”
Balmes

„Simplitatea prefăcută este o impostură delicată.”
La Rochefoucauld

„Există mai multă simplitate în omul care mănâncă caviar din impuls decât în cel care mănâncă nuci din principiu. ”
Chesterton

„Este curios să observăm că aproape toți oamenii de mare valoare au maniere simple și că aproape întotdeauna manierele simple sunt considerate un indiciu al unei valori reduse.”
G. Leopardi

„Omul se ridică deasupra pământului cu două aripi: cu simplitatea și cu puritatea. Simplitatea trebuie să fie în intenție și puritatea în sentiment.”
Tomas de Kempis

DOCENDO DISCIMUS.
─‘Învățând pe alții învățăm.’─

KWEN KHAN KHU