NORMA VIRTUTE ─‘Lege prin intermediul virtuții’─

Norma virtute

Norma virtute 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți/te prieteni/e,

Permiteți-mi câteva rânduri pentru a comenta o gravură intitulată…

…NORMA VIRTUTE
─‘Lege prin intermediul virtuții’─

NORMA VIRTUTE ─‘Lege prin intermediul virtuții’─
NORMA VIRTUTE ─‘Lege prin intermediul virtuții’─

Gravura de față ne introduce din nou în misterele ALCHIMIEI, dar de această dată împletită cu mitologia greacă. Nu este pentru prima dată când Maeștrii artei transmutației apelează la miturile grecești pentru a ne arăta marile realități care există în fundalul celui mai mare dintre arcanele din istoria umanității.

Consider însă că ar fi prudent, înainte de a intra în chestiuni alchimice propriu-zise, să menționez câteva cuvinte ale V.M. Fulcanelli despre imaginea principală a gravurii din studiul nostru, să vedem:

„Deoarece însăși Esența Justiției și rațiunea ei de a fi cer ca nimic să nu fie ascuns în legătură cu ea și ca cercetarea și manifestarea adevărului să o oblige să se arate tuturor în lumina deplină a echității, vălul, pe jumătate îndepărtat, trebuie să dezvăluie în mod necesar individualitatea secretă a unei a doua figuri, ascunsă cu pricepere sub forma și atributele primei. Această a doua figură nu este alta decât Filosofia.

În antichitatea romană se numea peplum un văl împodobit cu broderii, cu care era îmbrăcată statuia Minervei, fiica lui Jupiter, singura zeiță a cărei naștere a fost miraculoasă. Fabula, de fapt, spune că a ieșit complet înarmată din creierul tatălui ei, pe care Vulcan, din ordinul stăpânului Olimpului, îl rănise la cap. De aici numele ei elen de Atena. Personificarea înțelepciunii sau cunoașterii lucrurilor, Minerva trebuie considerată ca fiind gândul divin și creator materializat în toată natura, latent în noi ca și în tot ceea ce ne înconjoară.

Aliciat ─ne informează F. Noël─ reprezintă Justiția cu trăsăturile unei fecioare a cărei coroană este de aur și tunica ei albă, acoperită cu o mantie largă de purpură. Privirea ei este blândă, iar ținuta ei modestă. Poartă pe piept o bijuterie bogată, simbol al valorii ei inestimabile, iar piciorul ei stâng îl sprijină pe o piatră pătrată. Nu se poate descrie mai bine natura dublă a Magisteriului, culorile sale și înalta valoare a acestei pietre cubice care reprezintă întreaga filosofie, mascată pentru oamenii de rând sub aspectul Justiției.

Filosofia conferă celui care o îmbrățișează o mare putere de investigație. Ea îi permite să pătrundă în complexitatea cea mai intimă a lucrurilor, pe care le străpunge ca și cu spada, descoperind în ele prezența lui spiritus mundi despre care vorbesc maeștrii clasici, care își are centrul în Soare și își obține virtuțile și mișcarea din iradierea astrului. De asemenea, oferă cunoașterea legilor generale, a regulilor ritmului și măsurilor pe care Natura le respectă în elaborarea, evoluția și perfecționarea lucrurilor create ─balanța. În sfârșit, stabilește posibilitatea însușirii științelor pe baza observației, a credinței și a învățăturii scrise.”

După ce am făcut digresiunea anterioară, să observăm acum detaliile operei artistice care face obiectul investigației noastre.

În primul rând, vom spune că doamna din gravura noastră ─reprezentare a zeiței Justiției─ ține în mâna sa dreaptă o balanță cu următoarea inscripție în latină: „Norma Virtute”, care trebuie interpretată ca Lege prin intermediul virtuții’, care, la rândul ei, trebuie înțeleasă astfel: nimeni nu ajunge să fie drept dacă nu este mai întâi virtuos.

La fel, o altă inscripție în latină pe care o observăm pe paginile unei cărți ne spune: „Scire aut loqui recte”. Aceasta înseamnă a ști sau a vorbi corect’. Această carte se află pe unul dintre talerele balanței. La fel, pe celălalt taler al acesteia găsim această altă frază: „Sed agere praestat”, ceea ce trebuie să înțelegem ca dar este mai bine să acționăm’

Ce înseamnă acele două fraze pe care le-am menționat mai sus? RĂSPUNS: pe lângă faptul că trebuie să știm să vorbim corect, trebuie să și acționăm. Cu alte cuvinte: nu este suficient să cunoaștem natura lucrurilor, ci trebuie să și punem în practică ceea ce știm despre ele.

Știința transmutării este foarte exigentă și, dacă vrem cu adevărat să o aprofundăm, trebuie să facem să coincidă preceptul cu exemplul.

Pe fundalul gravurii noastre putem vedea clar imaginea Soarelui care își extinde razele. Aceasta înseamnă că MAREA OPERĂ este condusă de dinastiile solare, care ghidează devotul pe calea inițiatică.

Doamna din tema noastră se află lângă un lac reprezentativ pentru apele genezice care trebuie să ne provoace purificarea.

Un detaliu de luat în considerare în această gravură este și oglinda pe care o poartă femeia pe brațul ei stâng. Această oglindă este oglinda artei sau oglinda Alchimiei, care ce ne permite să cunoaștem progresul sau regresul muncilor noastre.

V.M. Fulcanelli ne spune următoarele despre acest instrument:

„«În împărăția sulfului ─insistă Cosmopolitul─, există o oglindă în care se vede întreaga lume. Oricine se uită în acea oglindă, poate să vadă și să învețe cele trei părți ale înțelepciunii întregii lumi și în acest fel va deveni foarte înțelept în acele trei regate, așa cum au fost Aristotel, Avicena și mulți alții care, la fel ca restul maeștrilor, au văzut în acea oglindă cum a fost creată lumea». ─De Sulphure, Coloniae, 1616, p. 65.─

Cu siguranță, dublul secret al nașterii și morții, de nepătruns pentru cei mai înțelepți «conform veacului», cel al facerii lumii și al tragicului ei sfârșit drept pedeapsă pentru lăcomia și mândria oamenilor, la fel de incomensurabile, nu sunt cele mai mici revelații vizuale pe care Oglinda artei le oferă adeptului”.

Trebuie să se înțeleagă că împărăția Sulfului se referă la împărăția Focului Secret. Evident, Focul Sacru îi va arăta Inițiatului, pe măsură ce avansează, o multitudine de adevăruri despre el însuși și despre univers.

Pe de altă parte, citându-l pe Fulcanelli, adăugăm următoarele:

„Oglinda înțelepciunii nu are, evident, nicio legătură cu mobilierul folosit pentru reflectarea imaginii, chiar dacă este făcută din metal, ca în Egiptul antic, sau din obsidian, ca în Roma Cezarilor, sau din cristalul fântânilor, în cele mai îndepărtate origini, sau din cea mai pură sticlă de mercur din vremurile noastre moderne. Totuși, aceasta din urmă, sub formă de lentilă convexă și înclinată, este cea pe care o ține Prudența ─statuie─ cu două fețe opuse, gardiana mormântului lui Francisc al II-lea al Franței, în catedrala Sfântul Petru, din Nantes, împreună cu cele trei tovarășe ale sale: Justiția, Tăria și Cumpătarea”.

Vom încheia descrierea acestei gravuri făcând referire la nava pe care o vedem în partea de jos a acesteia. Aceasta este nava alchimistului care navighează pe apele lustrale pentru a-și găsi într-o zi Piatra Filosofală…….

Adaug acum câteva fraze la care să reflectăm:

„Misterul iubirii este mai profund decât misterul morții.”
Oscar Wilde

„Gândirea este un mister, vorbirea este un mister, omul un abis.”
Balmes

„Misterul ne împresoară și tocmai ceea ce vedem și facem cu toții este ceea ce ascunde cea mai mare sumă de mistere.”
Amiel

„Principala boală a omului este curiozitatea continuă față de lucrurile pe care nu le poate cunoaște.”
Pascal

SURSUM CORDA.
─‘Sus inimile.’─

KWEN KHAN KHU