Pe ce se bazează marea lege pentru a ne pedepsi?

Pe ce se bazează marea lege pentru a ne pedepsi? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Iubiți prieteni/prietene:

Îmi face enormă plăcere să vă scriu pentru a vă vorbi despre:

PE CE SE BAZEAZĂ MAREA LEGE PENTRU A NE PEDEPSI?

Învățăturile sacre ale Patriarhului nostru, V.M. Samael Aun Weor, accentuează în multe din operele sale că Marea Lege a Karmei își bazează dezideratele ținând cont de trei aspecte ale matematicilor, să vedem: GREUTATEA, NUMĂRUL ȘI MĂSURA.

Fără îndoială, pentru mulți tovarăși de drum asta ar putea suna „chinezește” dacă nu am încerca să o explicăm în mod doctrinar.

Legea Superioară, când vorbește despre număr, greutate și măsură, se referă la numărul de greșeli comise, măsura greșelilor noastre și greutatea greșelilor noastre din punct de vedere etic…

Pentru Marea Lege lucrurile nu sunt văzute din punct de vedere moral, căci morala este fiica timpului și a distanței. Ceea ce ar fi moral într-un loc poate fi imoral în altul, ce a fost moral într-o epocă, se poate să se fi convertit în imoral în alta, însă etica depinde de FIINȚĂ și nu de opiniile umanoizilor, nici de vremuri. Deci FIINȚA se află deasupra moralei.

De asemenea, trebuie să știm că aceia care judecă umanitatea sunt FIINȚE care formează cercul celor patruzeci și doi de Judecători ai Karmei, comandați de divinul Arhonte ANUBIS

Fiecare dintre aceste Ființe este conectată cu Conștiința Cosmică, fapt care le permite să cunoască, în mod direct, în fracțiune de secunde, tot ceea ce se întâmplă în sistemele solare și în rasele umane, în orice spațiu sau timp. Să ne amintim că există grade și grade de Conștiință. Există Conștiința normală, Autoconștiința și, pe de altă parte, Conștiința Cosmică, asta nu trebuie s-o uităm.

În aceeași ordine de idei, trebuie să ne amintim de KAOMUL nostru interior, poliția Karmei pe care fiecare dintre noi o poartă înăuntru ca una din părțile autoconștiente și autonome ale sacrei noastre FIINȚE.

Spuse toate cele anterioare, trebuie să știm că atât Kaomul nostru particular cât și divinii Arhonți ai Destinului –a se citi: cei patruzeci și doi de Judecători ai Karmei– se află conectați permanent de-a lungul vieții sau existenței noastre și de-a lungul întregii Mahamanvantare.

De asemenea, nu putem uita că orice eveniment, oricât de infim ar fi fost, rămâne înregistrat în Conștiința Cosmică, și din această Conștiință Cosmică fac parte Registrele Akashice, în care este înregistrată însăși istoria umanității noastre.

De aceea, când noi rupem Legea Echilibrului Universal, legată în mod intim cu etica FIINȚEI, imediat violarea noastră se adună în Conștiința Cosmică și, automat, în Conștiința Domnilor Karmei, și atât ei cât și Kaomul particular denunță în fața tribunalului suprem delictul petrecut, sau delictele înfăptuite, și această informație rămâne imediat depozitată în arhivele sfântului tribunal.

Acesta este motivul pentru care noi, devoții Drumului Secret, ne putem transporta în fața Palatului Karmei și să cerem în fața lui să ni se permită să cunoaștem CARTEA VIEȚII NOASTRE. În respectiva carte veți observa cu uimire că paginile ei sunt pline de mii, mii și mii de fotografii care arată cum ne-am comportat în toate momentele peregrinării noastre pe fața acestei lumi.

Pe baza acestora putem negocia cu Arhonții Destinului, deoarece karma este negociabilă întotdeauna când nu este vorba despre o KAMADURO…

Acum veți înțelege de ce karma poate fi aplicată imediat unei persoane sau să fie păstrată în arhivele karmice pentru a fi plătită ulterior, la finalul existenței noastre sau, inclusiv, în alte existențe. Aici se face cunoscută MILA alături de JUSTIȚIE.

Cel care scrie aceste rânduri a avut oportunitatea de a se prezenta în fața Templului Marii Legi și să solicite arhivarilor karmei să-mi arate CARTEA VIEȚII MELE. Spre surprinderea mea, acolo, în paginile acelei cărți voluminoase, erau fotografiile a tot ceea ce mi s-a întâmplat din primii ani ai copilăriei mele până în zilele actuale. Acolo se aflau chiar și scrisorile pe care subsemnatul le trimisese Justiției Divine solicitându-i favoruri. Arhivarul însuși mi-a spus într-un anumit moment, în timp ce privea paginile acelei cărți, următoarele: „Nouă ne face plăcere să primim scrisorile dumneavoastră, pentru că ați împlinit mereu ceea ce ați promis să faceți în schimb.” Aceasta m-a impactat peste măsură…

Astfel, dragi cititori, știind deja că partea superlativă a FIINȚEI noastre pe care o numim Kaom și Conștiința sacrilor Judecători ai Legii sunt interconectate cu Conștiința Cosmică, putem să deducem ușor că atunci când doresc să ne judece au multe mijloace pentru a hotărî:

  1. Câte greșeli am comis –Legea Numărului.
  2. În ce măsură am comis acea greșeală –Legea măsurii.
  3. Ce greutate are respectiva greșeală –Legea greutății.

Așa se mânuiește, dragă cititorule, Legea Destinului sau Legea Karmei, numită de asemenea Legea Cauzei și a Efectului.

Legea Karmei nu este o lege oarbă, absurdă, răzbunătoare sau stupidă. Nimic de felul acesta. Legea este întotdeauna deschisă la tot felul de negocieri, fie negocieri pe care Mama noastră Divină vrea să le realizeze cu agenții Marii Legi pentru a ne ajuta, fie negocieri ale Cristosului nostru intim pentru a ni se deschide porți în peregrinarea noastră. Inclusiv, chiar binecuvântatul nostru Guru negociază în fața Leilor Legii ca să ni se permită să continuăm drumul nostru inițiatic. Despre acesta ultimul dau mărturie direct pentru că am verificat-o perfect.

De asemenea, acum veți înțelege de ce o greșeală comisă, dacă nu se mai repetă, este atenuată de alte fapte pozitive care sunt în favoarea noastră în fața Marii Legi. În același fel, o acțiune negativă comisă de noi va fi judecată conform propriei greutăți în fața marii balanțe a destinului. Când greutatea unei greșeli este FOARTE GRAVĂ, adică FOARTE PUTERNICĂ, atunci Agenții Karmei o califică drept KAMADURO, nenegociabilă. Însă dacă o greșeală pe care am comis-o nu este calificată drept KAMADURO, atunci poate fi iertată pentru că alte comportamente ale noastre au fost exemplare în favoarea aproapelui nostru și în fața luminii Conștiinței.

Așa se explică de asemenea de ce unui personaj numit Pancho Villa, considerat de unii istorici drept un simplu bandit, i s-a amputat un procent de cincizeci la sută din agregatele sale psihice, luând în considerare multele sacrificii pe care acest personaj le-a realizat pentru mulți alți semeni, de-a lungul existenței sale.

Așadar, amabili cititori, am vorbit deja despre numărul greșelilor și despre greutatea erorilor noastre. Acum e bine să știm și despre măsura greșelilor noastre

De multe ori, greșelile noastre comise din cauza inconștienței noastre, au fost provocate de circumstanțe exterioare cu care ne-am identificat. De fiecare dată când ne identificăm, deja știm că anumite Euri ne împing să cădem în eroare și asta ne conduce la dezechilibrarea Legii Armoniei Universale… Toate acestea se traduc în mai multe karme acumulate împotriva noastră înșine. Însă, Marea Lege, înainte de a emite un verdict final asupra noastră sau a comportamentului nostru, ia în calcul gradul de inconștiență pe care îl avem și circumstanțele care îl înconjoară. În acest caz, eroarea noastră va fi măsurată în mod matematic pentru a stabili până în ce punct totul este din vina noastră sau dacă există alți factori care sunt necesari de determinat. De exemplu: într-un război între țări sau într-un război mondial, există o parte din responsabilitatea noastră în acțiunile noastre, însă există o altă parte care rămâne de măsurat pentru impunerile pe care le determină asupra persoanelor guvernele lumii, precum serviciul militar obligatoriu, care îi împinge pe soldați pe câmpul de bătălie pentru a se masacra între ei. Asta trebuie înțeles foarte bine.

Alături de toate acestea, iubiți prieteni și prietene, e bine de știut că, de asemenea, conform greutății și numărului delictelor noastre, karmele care ni se vor aplica vor varia. Asta vrea să spună că dacă am maltratat timp de zece ani, de exemplu, pe un semen al nostru atunci, dacă nu există circumstanțe atenuante în favoarea noastră, karma care ni se va aplica ar putea dura douăzeci de ani. Pe de altă parte, dacă răul pe care l-am pricinuit unei persoane a lăsat-o paralizată pentru tot restul vieții sale, în următoarea existență, când ni se aplică acea karmă corespondentă acelei acțiuni din trecut, noi vom începe într-un moment determinat al acestei noi existențe să rămânem paralizați într-o parte a organismului nostru până la ora morții noastre fizice, la fel cum i s-a întâmplat acelei persoane pe care am maltratat-o în mod crud până la moarte.

Deci doar autoobservarea gândurilor, cuvintelor și actelor noastre poate opri mașinăria egoică, această mașinărie care nu încetează să producă acte karmice, unele mai rele decât altele. Însă, în adâncul tuturor acestora, grav este că aceste acte sau sentimente, cuvinte sau gânduri, sunt energiile răuvoitoare care ne mențin legați la roata fatalităților sau Roata Samsarei…

În final, iubiți cititori, doar trezirea Conștiinței noastre și sacrificiile noastre conștiente pentru aproapele nostru pot modifica destinul nostru. Și munca asupra noastră înșine, prin intermediul celor Trei Factori ai Revoluției Conștiinței, este singura capabilă să ne permită să scăpăm din Roata Samsarei… să nu o uităm niciodată!

Vă las acum câteva citate pentru reflecție.

 „Înfățișează Dumnezeu în ascunzișurile sale imaginea vie a vieții lui Cristos.”
Fray Juan de Lapuente

 „Să nu juri dacă nu este cu adevăr, cu necesitate și dreptate, privind cu prudență de ce juri și ce juri, și vei fi considerat drept adevărat.”
Tereza de Ávila

 „Este corect prin natură ceea ce are întotdeauna și peste tot aceeași valabilitate și nu pentru că așa îi place cuiva.”
Aristotel

 „Pentru că, deși atributele lui Dumnezeu sunt toate egale, cel al milei strălucește și predomină mai mult în viziunea noastră decât cel al dreptății.”
Cervantes

IVSTITIA EST CONSTANTS ET PERPETVA VOLUNTAS IUUS SUUM QUIQUE TRIBUERE.
„Dreptatea constă în voința constantă și perpetuă de a da fiecăruia ceea ce-i a lui.”
KWEN KHAN KHU