Mi alapján büntet meg a nagy törvény bennünket?

Mi alapján büntet meg a nagy törvény bennünket? 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves barátaim:

Örömmel írok nektek, hogy elmondhassam:

MI ALAPJÁN BÜNTET MEG A NAGY TÖRVÉNY BENNÜNKET?

Pátriárkánk, a Nt. Samael Aun Weor Mester szent tanításainak számos művében hangsúlyozzák, hogy a Karma Nagy Törvénye a matematika három aspektusára alapozza kívánalmait, nevezetesen: SÚLY, SZÁM ÉS MÉRTÉK.

Kétségtelen, hogy ez számos úton lévő társunk számára „kínaiul” hangozna, ha nem próbálnánk meg ezt a gnosztikus tan szempontjából megmagyarázni.

A Felsőrendű Törvény, ha számról, súlyról és mértékről szól, az elkövetett hibák számára, hibáink mértékére és hibáink súlyára etikai szempontból utal…

A Nagy Törvény a dolgokat nem az erkölcs szempontjából nézi, mert az erkölcs az idő és a távolság leánya. Ami erkölcsös lenne egy helyen, erkölcstelen lehet egy másikon, ami erkölcsös volt az egyik korszakban, lehet, hogy egy másikban erkölcstelenné vált, de az etika a LÉNY-től függ, és nem az emberszabásúak véleményétől vagy az időtől. Tehát a LÉNY az erkölcs felett áll.

Ugyanígy azt is tudnunk kell, hogy azok a LÉNYEK ítélkeznek az emberiség felett, akik a karma negyvenkét tagú bírói körét alkotják és akiket az isteni ARCHON ANUBISZ irányít.

Ezen Lények mindegyike kapcsolódik a Kozmikus Tudathoz, amely képessé teszi őket arra, hogy pillanatok alatt közvetlenül megismerjék mindazt, ami a naprendszerekben és az emberi fajokban, bármelyik térben és bármilyen időben bekövetkezik. Emlékezzünk arra, hogy a Tudatosságnak különböző fokozatai és fokozatai léteznek. Létezik a hétköznapi Tudat, az Ön-tudat és másrészt a Kozmikus Tudat, ezt nem szabad elfelejtenünk.

Ezen gondolatmenetet követve emlékeznünk kell a mi belső KAOM-unkra, a Karma rendőrségére, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, mint szent LÉNYÜNK egyik ön-tudatos és autonóm részét.

Mindezek után tudnunk kell, hogy mind a saját Kaomunk, mind a Végzet isteni Arkhonjai -értsük úgy: a Karma negyvenkét bírája- állandó kapcsolatban állnak egymással életünk avagy létezésünk, illetve az egész Maha-manvantára ideje alatt. Hasonlóképpen, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy minden esemény, akármilyen jelentéktelen is, bejegyzésre kerül a Kozmikus Tudatba, és ennek a Kozmikus Tudatnak lesznek részei azok az Akasha Krónikák is, amelyekbe az emberiség történetét vésik be.

Ezért tehát, amikor megszegjük az Egyetemes Egyensúly Törvényét, amely szorosan kapcsolódik a LÉNY etikájához, törvénysértésünket azonnal rögzítik a Kozmikus Tudatba, és automatikusan a Karma Urainak Tudatába, és így mind ők, mind a személyes Kaom bejelenti a bűnt vagy a bűnöket a legfelsőbb bíróság előtt, és ezeket az információkat azonnal tárolják a szent bíróság archívumaiban.

Ez az oka annak, hogy mi, a Titkos Út hívei, elmehetünk a Karma Palotája elé, és kérhetjük előtte, hogy megismerhessük az ÉLETÜNK KÖNYVÉT. Ebben a könyvben csodálkozva figyelhetitek meg, hogy az oldalai tele vannak ezer, ezer és ezer olyan fotóval, amelyek megmutatják, hogyan viselkedtünk zarándokutunk minden egyes pillanatában ezen a világon.

Ennek alapján tárgyalhatunk a Végzet Arkhonjaival, mert a karma mindaddig alkudható, amíg nem egy KARMADURO-ról van szó …

Most meg fogjátok érteni, hogy a karmát miért lehet azonnal alkalmazni egy személyre, vagy megőrizni azt a karma archívumaiban, hogy majd aztán az életünk végén, vagy akár más létezéseinkben hajtsák azt be rajtunk. Itt nyilvánul meg a KEGYELEM az IGAZSÁGOSSÁG mellett.

Annak, aki ezeket a sorokat írja, volt lehetősége elmenni a Nagy Törvény Temploma elé, és megkérni a karma levéltárosait, hogy mutassák meg nekem az ÉLETEM KÖNYVÉT. Meglepetésemre, ott, annak a terjedelmes könyvnek a lapjain fényképek voltak mindenről, ami velem történt kisgyermekkoromtól életem azon napjáig. Még azok a levelek is ott voltak, amelyeket ez a szolga az Isteni Igazságszolgáltatásnak küldött szívességeket kérve tőle. A levéltáros egy adott pillanatban, miközben egy pillantást vetett a könyv lapjaira, a következőket monda nekem: ”Szeretünk levelet kapni Öntől, mert mindig teljesítette, amit megígért.” Ez utóbbi megjegyzés szerfelett nagy hatással volt rám…

Tehát, kedves olvasók, tudván azt, hogy a Törvény szent Bíráinak Tudata és LÉNYÜNK azon felsőrendű része, amelyet Kaomnak hívunk, összekapcsolódnak a Kozmikus Tudattal, könnyen levonhatjuk a következtetést, hogy amikor meg akarnak ítélni minket, számos eszközük van arra, hogy azt megállapítsák:

A. Mennyi hibát követtünk el -a Szám Törvénye-.

B. Milyen mértékben követtük el ezt a hibát -a Mérték Törvénye-.

C. Milyen súlya van ennek a hibának -a Súly Törvénye-.

Így működik, tisztelt olvasó, a Végzet Törvénye avagy a Karma Törvénye, amit az Ok és Okozat Törvényének is neveznek.

A Karma Törvénye nem egy vak, abszurd, bosszúálló, avagy ostoba törvény. Semmi ilyesmi. A törvény mindig nyitott bármilyen típusú egyességre, legyen szó akár olyan tárgyalásokról, amelyeket Isteni Anyánk a Nagy Törvény ügynökeivel szeretne folytatni, hogy megsegítsen minket, avagy a benső Krisztusunk egyezkedéseiről, hogy kapuk nyílhassanak előttünk a zarándoklatunkon. Még az áldott Gurunk is tárgyal a Törvény Oroszlánjaival, hogy megengedjék nekünk, hogy folytassuk a beavatási zarándoklatot. Ez utóbbiról közvetlen tanúságtételt teszek, mert tökéletesen ellenőriztem azt.

Hasonlóképpen, most meg fogjátok érteni, hogy az elkövetett hibát, ha azt nem ismételték meg újra és újra, azt más pozitív munkák enyhítik, amelyek kedveznek nekünk a Nagy Törvény előtt. Ugyanígy az általunk elkövetett negatív cselekményeket a sors nagy mérlegén nyomott súlya alapján ítélik meg. Ha egy hiba súlya JELENTŐS, azaz NAGYON NEHÉZ, akkor a Karma Ügynökei KARMADURO-nak, nem alkuképesnek minősítik. De, ha egy általunk elkövetett hibát nem minősítenek KARMADURO-nak, akkor megbocsátható, ha más tetteink példaértékűek voltak, embertársainkért és a Tudatosság fényében történtek.

Ez megmagyarázza azt is, hogyan tudta egy Pancho Villa nevű, egyes történészek által közönséges banditának tartott személy, a pszichológiai aggregátumainak ötven százalékát eltávolítani tekintettel a sok áldozatra, amit ez a személy sok más embertársáért tett élete során.

Tehát, kedves olvasók, már beszéltünk a hibáink számáról és a hibáink súlyáról. Most az is jónak bizonyul, hogy tudjunk hibáink mértékéről

Sokszor hibáinkat ön-tudatlanságunk miatt külső körülmények okozták, amelyekkel azonosultunk. Valahányszor azonosulunk, mint azt már tudjuk, bizonyos Ének arra késztetnek bennünket, hogy hibát kövessünk el, és ezzel felborítjuk az Egyetemes Harmónia Törvényének egyensúlyát… Mindez pedig több felhalmozott karmát jelent önmagunk ellen. A Nagy Törvény azonban, mielőtt végleges ítéletet hozna rólunk és magatartásunkról, figyelembe veszi az öntudatlanságunk mértékét és az abban közrejátszó körülményeket. Ebben az esetben a hibánkat matematikailag megmérik, hogy megállapítsák, milyen mértékben a mi hibánk, vagy vannak-e egyéb tényezők, amelyeket meg kell határozni. Például: országok közötti háborúban vagy egy világháborúban felelősségünk egyik része saját cselekedeteinkben van, de megmérik a másik részt is, amit a világ kormányai az emberekre rónak ki kötelességekben, ilyen a kötelező katonai szolgálat, amely a katonákat a csataterekre taszítja, hogy egymást lemészárolják. Ezt nagyon jól meg kell érteni.

Mindezek mellett, kedves barátaim, azt is jó tudni, hogy a bűneink súlya és száma szerint a ránk alkalmazott karmák változhatnak. Ez azt jelenti, hogy ha például tíz évig rosszul bántunk egy embertársunkkal, amennyiben nincsenek enyhítő körülmények a javunkra, akkor a ránk alkalmazott karma húsz évig is fennállhat. Másrészt, ha a sérülés, amelyet egy személynek okoztunk, az élete végéig lebénítja őt, akkor a következő létezésünkben, amikor a múltbeli cselekedetnek megfelelő karmát alkalmazzák ránk, akkor ennek az új létezésnek egy bizonyos pillanatában a szervezetünk egy része le fog bénulni egészen a fizikai halálunk órájáig éppen úgy, ahogyan ez megtörtént azzal a személlyel, akivel haláláig kegyetlenül bántunk.

Így tehát csak a gondolataink, a szavaink és a tetteink önmegfigyelése képes megállítani azt az egoikus gépezetet, amely folyamatosan karmikus, rosszabbnál rosszabb cselekedeteket produkál. De, és ez súlyos, hogy mindennek a hátterében ezek a cselekedetek vagy érzések, szavak vagy gondolatok azok a rosszindulatú energiák, amelyek a sorscsapások kerekéhez, avagy a Szamszára kerekéhez kötnek minket…..

Végül, kedves olvasók, csak a Tudatunk felébresztése és az embertársainkért hozott tudatos áldozataink változtathatják meg sorsunkat. És a Tudat Forradalmának Három Tényezőjén keresztül végzett önmagunkon való munkánk az egyetlen, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kiszabaduljunk a Szamszára kerekéből…, ezt soha ne felejtsük el.

Hagyok hátra néhány mondatot elmélkedésre.

Isten rávési kiválasztottjaira Krisztus életének élő képét.”

Friar Juan de Lapuente

Ne esküdj, ha az nem igazsággal, szükségszerűséggel és igazságossággal van, körültekintően vizsgáld meg, hogy miért esküszöl és mit esküszöl, és igaznak fognak tartani.”

Ávilai Szent Teréz

Természetéből fakadóan igazságos az, ami mindig és mindenhol ugyanúgy érvényes és nem azért, mert valakinek úgy tetszik.”

Arisztotelész

Mert, habár Isten tulajdonságai mind egyformák, az irgalmasság tulajdonsága fényesebben ragyog és zöldell tekintetünknek, mint az igazságosságé.”

Cervantes

IVSTITIA EST CONSTANTS ET PERPETVA VOLUNTAS IUUS SUUM QUIQUE TRIBUERE.

Az Igazság állandó és örök akaraton alapszik, hogy mindenkinek azt adja, ami az övé’─.

KWEN KHAN KHU