Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη 1732 974 V.M. Samael Aun Weor
Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Από όλα τα Γνωστικά κείμενα που έχουν γίνει γνωστά στην ανθρωπότητα, χωρίς περιθώριο για αμφιβολίες, η Πίστις Σοφία είναι αυτή που υπερβαίνει σε σπουδαιότητα όλα τα άλλα γνωστά στον κόσμο της χριστιανικής θεολογίας. Περιέχοντας τα λόγια του Μεγάλου Καβίρ Ιησού που υπαγόρευσε στους αποστόλους κατά τη διάρκεια έντεκα χρόνων μετά την Ανάσταση του, η Πίστις Σοφία ήταν ένα αινιγματικό βιβλίο που πολύ λίγοι καταλάβαιναν. Ήταν γραμμένο ότι μόνο ένας Χριστός θα μπορούσε να αποκαλύψει το βαθύ μήνυμα που παραδόθηκε από άλλο Χριστό και έτσι η προφητεία εκπληρώθηκε για το καλό όλων όσων επιθυμούν να διατρέξουν το ερμητικό μονοπάτι.