Molitva za izlečenje

Molitva za izlečenje 850 480 Universal
Majstori svete Gnostičke crkve odlaze u krevet bolesnika da ih izleče. Postoji gnostička molitva koju svaka bolesna osoba mora izgovariti da bi tražila pomoć od Majstora. Evo je: GNOSTIČKA MOLITVA „O, Ti, Sunčevi Logose, Hriste u supstanci i u Svesti, moćni živote s kojim sve napreduje, dođi k meni; uđi u mene, prosvetli me, okupaj me, prožmi me i probudi u mom biću sve one neopisive supstance, koje su deo Tebe, a isto tako i mene. Sveopšta i kosmička silo, tajanstvena energijo, ja Te preklinjem, dođi k meni, otkloni mi tugu, izleči me od bilo kog zla i udalji ovu patnju da bi se harmoniji, miru i zdravlju radovao. Tražim Ti u Tvoje Sveto ime, kojeg su mi Misterije i Gnostička crkva otktrili, da učiniš da u meni trepere sve misterije ovoga sveta i svetova viših i – ove sile ujedinjene – da učine čudo i mene izleče. Tako neka bude!“

Samael Aun Weor
Traktat Okultne medicine i Praktične magije, konferencija „Gnostička crkva“