Imádság a gyógyulásért - Universal

Imádság a gyógyulásért

Imádság a gyógyulásért 850 480 Universal

A Szent Gnosztikus Egyház Mesterei elmennek a betegek ágyához, hogy meggyógyítsák őket. Van egy gnosztikus ima, amelyet minden betegnek mondania kell, hogy segítséget kérjen a Mesterektől. Íme:

GNOSZTIKUS IMA

„Te, Szoláris Logosz, Tüzes Kiáramlás, Krisztus szubsztanciában és tudatban, Erőteljes Élet, amely által minden előre halad; jöjj hozzám és hatolj belém, világosíts meg, fürdess meg, járj át engem és ébreszd fel a Lényemben mindazokat a kimondhatatlan szubsztanciákat, amelyek éppúgy a te részed, mint az enyémek.
Univerzális és kozmikus erő, misztikus energia, megidézlek téged, jöjj hozzám, orvosold a szenvedésemet, gyógyíts meg ettől a gonosztól és szabadíts meg ettől a szenvedéstől, hogy harmónia, béke és egészség legyen bennem.
Kérem ezt a te szent nevedben, amelyre a Misztériumok és a Gnosztikus Egyház tanítottak engem, hogy ezen világ és a felsőbb világok minden rejtélyét rezdítsed velem együtt és ezek az erők egyesülve hozzák el gyógyulásom csodáját. Úgy legyen.”

Okkult orvoslás és gyakorlati mágia értekezés, „A Gnosztikus Egyház” fejezet