Meditacija za širenje Svesti

Meditacija za širenje Svesti 850 480 Universal
Opustite celo svoje telo i opustite svoju pamet nekoliko minuta i smirite se totalno. Kada ste to postigli, širite svoju svest iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti; vidite kako se ona uvek uvećava prema nagore, prema nadole i sa strane oko vašeg tela. Vidite boju svoje košulje, svoje kravate, svog odela, svojih cipela. Opažajte kako telo biva opušteno i u statičnom položaju. Opažajte orejntaciju svoje sobe, nameštaja, slika; identifikujte se sa svim ovim pre nego što ćete obuhvatiti sve ulice grada gde živite. Identifikovani, osetite kretanje vozila i tako širićete sve više i više svoju svest dok ne obuhvatite celu zemlju. Najzad ćete preuzeti beskrajni prostor tamo gde se kreću sunca i sideralni svetovi. Ova vežba treba da traje jedan sat i upražnjava se trideset dana osim nedelje.

Samael Aun Weor
Astečka hristička magija, poglavlje 17.