Hermetički pečat

Hermetički pečat 850 480 Universal
Neosporno je da uvek živimo poistovećujući se sa beskorisnim stvarima i činjenicama. […] Dopuštamo da nam iscrpe psihičku energiju! Na šta ličimo? Kažem da možda na sito puno rupa – koje služe za ceđenje kafe – i naravno, kao i obično, energija tamo odlazi, tamo sve pobegne, izgubimo je, a jadno cedilo je prazno . Životna sredina usisava naše sopstvene energije, a mi ih ne akumuliramo; i iako radimo pod tim uslovima u Devetoj sferi, u Užarenom ognjištu Vulkana, očigledno je da uopšte ne možemo, na taj način i u tom obliku stvoriti drugo telo, tim mane treće i četvrto. Da bismo stvorili drugo telo, potrebno je da naučimo da se hermetički, magično zapečatimo. Šta se podrazumeva pod hermetičkim pečatom? Ne dozvolite da naša energija bude isisana iz nas, nikada ne zaboravite na sebe, nikada, ni u jednom sekundu, ni u jednom minutu, kako se ne bismo identifikovali sa sitnicama, sa besmislicama ovog iluzornog sveta. Očigledno je da ako oni ne mogu da izvuku našu vitalnu energiju iz nas, ona se akumulira unutra i kao rezultat nastaje drugo telo: astralno. Ali ako dozvolimo da sav merkur tajne filozofije izvuku iz nas ljudi koji žive u ovom trodimenzionalnom Euklidovom svetu, sa kojim ćemo elementom napraviti drugo telo, ili treće, ili četvrto? […] Svakog jutra čovek mora biti hermetički zatvoren: „Radim samo ono što Biće želi od mene, a ne ono što drugi žele od mene; Neću se poistovećivati ni sa čim u životu …“. Jer kada se čovek poistoveti sa nečim, ispada da je automat. Ako se poistovetite sa svojom pameću, sa sopstvenim morbidnim mislima, na kraju ćete izvršiti preljubu i fornicirati; ako se neko, na žalost, poistoveti sa svojim negativnim emocijama, na kraju gubi stvaralačku energiju u ogromnim količinama; ako se poistovetite sa rečima, poput nečijih bezobraznih i prljavih reči, naravno da ćete na kraju reći gluposti. Moramo se zapečatiti, ponavljam, svakog jutra, a pečat mora biti konstantan: ne poistovećivati se sa nečim što nije Biće, nikada ne zaboraviti svoje BIĆE, nikad, nikad, nikad, jer Biće je ono što vredi, ono je fundamentalno…

Samael Aun Weor
Peto Jevanđelje, konferencija „Sedam Vatri i Hermesov pečat“