Žuta knjiga

Žuta knjiga 1572 884 V.M. Samael Aun Weor
Žuta knjiga

Ni Sivananda, ni Ramacharaka, ni Yogananda među mnogim drugim koji govore o Yogi, nisu nikada izložili na jedan tačan i jasan način, onako kako se vidi u ovom delu, supremne ključeve za pripremanje fizičkog tela kako bi ono moglo da eksperimentiše različite mogućnosti koje nam pruža hiperdimenzionalni prostor. Samael Aun Weor precizno otkriva detalje koji čine ancestralnu istinsku joginsku disciplinu, koja će da vodi devotane Tajnog puta ka proveravanju Viših svetova.

Onlajn čitanje