De ce un maestru sau un avatar se vede obligat să apeleze la emfază șI la forță când trebuie să-șI transmită mesajul?

De ce un maestru sau un avatar se vede obligat să apeleze la emfază șI la forță când trebuie să-șI transmită mesajul? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi cititori!

Îmi fac timp să vă scriu ceva despre care consider că este important să se înțeleagă, este vorba despre:

DE CE UN MAESTRU SAU UN AVATAR SE VEDE OBLIGAT SĂ APELEZE LA EMFAZĂ ȘI LA FORȚĂ CÂND TREBUIE SĂ-ȘI TRANSMITĂ MESAJUL?

Dragi prieteni:

Multe sunt persoanele care au calificat mesajul Patriarhului nostru ca FOARTE PUTERNIC și au existat oameni care au ajuns să-l califice drept irascibil sau nu foarte delicat…

Pentru a înțelege de ce opera Avatarului Vărsătorului este extrem de PUTERNICĂ și EMFATICĂ, trebuie să înțelegem mai multe linii de acțiune, și anume:

1. Ființa Patriarhului gnostic este Geniul lui Marte. Marte este planeta legată zodiacal de POLIȚIE sau de RĂZBOI, să se înțeleagă în acest caz POLIȚIA CELESTĂ și războiul împotriva tenebrelor. De fapt, tradiția indiană spune despre Kalki Avatara că va fi ultimul dintre cei zece Avatari care ar trebui să se manifeste în cursul Rasei Ariene și îl poreclesc „Distrugătorul”. Evident, nu este vorba despre un distrugător al ființelor umane, ci, de un distrugător al forțelor sinistre, în mod specific un distrugător al Kali-Yugăi sau al Epocii Negre. Pentru a deveni MARELE DISTRUGĂTOR, este indispensabil ca mai întâi să se distrugă pe sine însuși cu privire la roiul de răutate pe care fiecare om îl poartă în interior și cu atât mai mult când este vorba despre un Bodhisattva căzut.

În acest sens, V.M. Samael a povestit de multe ori că, într-o anumită ocazie, aflându-se în lumile interne și netrăind încă Drumul Secret, și-a întâlnit Monada divină, Ființa sa Reală interioară profundă, pe care a găsit-o într-un fel de cârciumă. Odată ajuns acolo, acea Monadă marțiană și-a apucat Sufletul Uman ─Bodhisattva al său uman─ de talie și l-a aruncat pe o fereastră, respectivul Bodhisattva căzând într-o mocirlă. Apoi, Ființa Reală s-a apropiat și, ținând în mâna sa dreaptă un lanț de oțel, pe care l-a învârtit în cercuri într-o atitudine amenințătoare împotriva Bodhisattva al său, l-a mustrat în acest fel:

─Bine, în această existență mă vei ajuta sau nu???

Înaintea unor astfel de cuvinte ale Ființei sale Reale, ne povestea Patriarhul, a rămas uimit și a răspuns imediat:

─Da, da, da, Domnul meu, bineînțeles că voi colabora cu tine în tot ceea ce îmi ordoni!!!

Teribilă acea situație, răbdătorule cititor! „Apoi ─ne povestea Maestrul Samael─ am decis să iau foarte în serios acele cuvinte ale Binecuvântatului ─referindu-se la Bătrânul Zilelor sau la Monada pitagoreică─ și am decis să mă ridic din mlaștina Samsarei…”

Trebuie să încercăm să înțelegem că dacă Monada însăși a fost interesată să-și ridice Bodhisattva din noroiul pământului, ar fi și pentru că Monada ar fi stimulată din profunzimi mai necunoscute. Adică, însuși Theomegalogosul ar fi insistat la Logosul marțian să-și îndeplinească misiunea cât mai curând posibil și, prin urmare, s-a prezentat în fața sufletului său uman într-un mod atât de marțial. Acesta este un lanț de ordine, stimați prieteni, așa trebuie înțeles. Așa cum este sus este și jos și așa cum este jos este și sus. O spunea marele Hermes Trismegistul în Tabla sa de Smarald.

2. Mesajele anterioare operei samaeliene au fost dictate speciei pseudoumane pentru a o pregăti psihic pentru apariția cuvântului sintetic al Avatarului Erei Vărsătorului. Prin urmare, lumea noastră va primi multe învățături pe care astăzi le-am califica drept NIRVANICE, deoarece acestea vizau mai presus de toate încercarea de a semăna neliniști mistice în masele sociale care începeau deja să se îndrepte spre materialismul dialectic și materialismul istoric, conduse de personaje atât de sinistre precum Charles Darwin și Karl Marx.

Din acest motiv, au apărut autori precum Dr. Atkinson, Paul C. Jagot, Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, Jiddu Krishnamurti, Charles Webster Leadbeater, Sivananda și Yoga sa, Gurdjieff, Uspenski, Ramacharaka, V.M. Huiracocha, Eliphas Levi, Max Heindel și rozacrucianismul său, Annie Besant și mulți alții, a căror moștenire a servit drept grădiniță pentru această umanitate confuză și lipsită de năzuințe spirituale sincere…

3. Odată cu căderea în dizgrație a Masoneriei adevărate și a adevăratului Rozacrucianism și, la fel, odată cu sosirea Primului și a celui de-al Doilea Război Mondial, societatea bipedelor tricerebrate, în mod greșit numite oameni, a intrat într-o curbă absolut INVOLUTIVĂ ȘI DECADENTĂ care a aruncat specia umană în abisul drogurilor și al infrasexualității, toate însoțite de unda DIONISIACĂ, undă care urma să sosească odată cu intrarea lumii noastre în constelația Vărsătorului.

Umanoidul terestru nu știa, din cauza Egoului animalic extrem de întărit, să se polarizeze corect cu planeta Uranus ─care este casa Vărsătorului─ și nici cu Saturn și, din cauza relei secretare pe care o purtăm în interior, a interpretat forța revoluționară a lui Uranus într-un mod greșit și, în loc să-și caute eliberarea interioară, s-a dedicat provocării revoluțiilor de sânge și alcool, totul cu utilizarea greșită a sexualității, care a devenit moneda de schimb în fenomenul hippie.

Înainte de sosirea celui de-al Doilea Război Mondial, omenirea avea anumite principii pe care le respecta și căuta să le încarneze, principii legate de etica superioară și de căutarea valorilor eterne. Acest lucru a servit ca bază pentru naziști pentru a crea o ideologie care părea să dorească să le redea popoarelor nordice autenticitatea, identitatea, valorile și adevărata lor imagine. Totuși, stă scris în testamentul înțelepciunii eterne că fiecare ideal, oricât de minunat ar părea, dacă nu ține cont de dizolvarea Eului animalic, este sortit eșecului!!!; iar ceea ce părea a fi un mare vis a sfârșit ca un coșmar îngrozitor pentru umanitate.

4. Unei umanități deja dezamăgită și biciuită de două războaie mondiale, nu i se putea vorbi în continuare despre doctrine pseudospirituale, mai ales când bisericile începeau deja să arate că sunt înstrăinate de propriile lor principii pe care le trâmbițau ─în special Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, printre altele ─și putreziciunea HEDONISMULUI a început să anuleze bazele etice și morale practic ale tuturor crezurilor lumii noastre.

Pe acest fundal, apariția Gnozei trebuia să fie ca o trâmbiță tunătoare care să zguduie bazele societății pseudoumane, pentru a arăta animalului intelectual că, ori se revoluționează și își schimbă statutul său mediocru, fie se predă forțelor mecanice ale Legii Involuției. Atunci, în acele momente, pseudoomul terestru se confrunta cu dilema shakespeariană de A FI SAU A NU FI în mod definitiv…

Pe măsură ce Bodhisattva Logosului marțian trezea și dezvolta toate potențialitățile care se aflau în interiorul lui, primea în mod direct și transcendental învățăturile Monadei sale sacre, toate acestea devenind, de-a lungul anilor, UN MESAJ PENTRU REVOLUȚIA CONȘTIINȚEI. Se încerca ─spunea V.M. Samael Aun Weor─ să se salveze măcar pălăria înecatului… și aceasta a fost sarcina pe care Tatăl Gnozei contemporane și-a propus să o îndeplinească.

Este evident, stimate cititorule, că mesajul gnostic a ajuns să fie rezervat pentru câțiva, din păcate, în ciuda faptului că doctrina gnostică a fost adaptată așa-numitelor timpuri moderne care se desfășoară în zilele noastre și în ciuda faptului minunat de a fi o învățătură care îl regenerează pe Homo sapiens sapiens la toate nivelurile fizice și metafizice. Gnoza samaeliană a fost cea care a numit lucrurile după numele lor adevărate, fără etichete false și fără detalii inutile.

Când a trebuit să se explice tumultului uman că se DEGENEREAZĂ SEXUAL și, prin urmare, și PSIHIC, V.M. Samael a preluat sabia lui Damocles și, cu monumentala sa operă CĂSĂTORIA PERFECTĂ, a clarificat straturilor sociale adormite ce erau SEXUALITATEA NORMALĂ, INFRASEXUALITATEA ȘI SUPRASEXUALITATEA, însoțind toată această măreață explicație cu faimoșii TREI FACTORI AI REVOLUȚIEI CONȘTIINȚEI, și anume:

A muri ─psihologic.

A se naște ─fabricarea adevăratului suflet.

Sacrificiul pentru umanitate ─exercițiu de caritate față de semenii noștri.

Cu toate acestea, așa cum Logosul Marțian a fost, și continuă să fie, interesat să arate Drumul Secret cu toate detaliile sale, pentru ca această umanitate să ajungă să cunoască adevărata viață spirituală, el a arătat foarte clar că această schimbare radicală a fost realizabilă doar de către oameni care, din punct de vedere organic și psihic, au avut cel puțin un procent de SIMȚ COMUN și, din acest motiv, nu a avut de ales decât să avertizeze creaturile adormite ale lumii noastre că împărăția cerurilor era interzisă POPONARILOR, LESBIENELOR, TRAVESTIȚILOR, BISEXUALILOR etc., etc., etc. Și Adevărul este precum furtuna: când ajunge, provoacă ravagii… AȘA STĂ SCRIS ÎN CARTEA VIEȚII…

Trebuie înțeles că pentru un Avatara nu este încurajator să trebuiască să vorbească maselor folosind un limbaj tăios, ascuțit, direct și deschis, mai ales atunci când acest mesaj trebuie lansat mulțimilor unei Kali-Yuga asurzitoare, precum cea pe care o trăim, o epocă ultrasinistră în care nu se conjură doar tenebrele interne subiacente în psihicul umanoidului împotriva lui însuși, ci și tenebrele exterioare, care se năpustesc cu toate puterile lor pentru a mări iluzionismul colectiv odată cu creșterea științei false și seducătoarea tehnologie malefică proprii Bestiei interioare al cărei număr este 666…

Gnoza Samaeliană este, dragi prieteni, ultima cetate a forțelor absolut divine care îi mai rămâne acestei smintite specii pseudoumane. Astăzi știm că, în ciuda TUTUROR SACRIFICIILOR pe care în mod voluntar a dorit să le facă V.M. Samael, într-o anumită noapte, fiind în casa lui din Mexic, meditând la primele ore ale dimineții, a avut o teribilă tresărire și a izbucnit în lacrimi profunde. Când soția preoteasă l-a întrebat:

De ce plângi?

El a răspuns:

Am eșuat, mesajul meu nu a fost înțeles de această umanitate!

Fără îndoială că misiunea încredințată lui Bodhisattva de Monadă a fost îndeplinită, pentru că respectivul Bodhisattva a dezvoltat un corp de doctrină extrem de transcendental și transcendent, însoțit absolut de o logică superioară și de o dialectică și didactică surprinzător de extraordinare… Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat este că recipiendarul uman nu a fost, și nici nu se află încă, la înălțimea mesajului pe care acest Mesager Marțian ni l-a adus de la înălțimile logoice. Așa stau lucrurile, ilustru cititor!

Permiteți-mi acum să vă las câteva citate pentru reflecție:

„S-a atins Măiestria atunci când cineva nu greșește și nici nu ezită în executare.”
Nietzsche

 „Martiriul necesită o luptă, adică cineva care contestă virtutea sau adevărul.”
P. Vitoria

 „Sfârșitul tuturor lucrurilor umane a venit atunci când nu mai rămâne altceva decât credința în interesele materiale.”
Quintilian

„Confruntați cu o problemă umană, materialiștii analizează partea ușoară, neagă partea dificilă și pleacă acasă la ceai.”
G. K. Chesterton

„PASĂREA SPARGE COAJA. OUL ESTE LUMEA. CEL CARE VREA SĂ SE NASCĂ PRIMUL, TREBUIE SĂ SPARGĂ O LUME. PASĂREA ZBOARĂ SPRE DUMNEZEU. DUMNEZEU SE NUMEȘTE ABRAXAS.”
Stephan Hoeller

KWEN KHAN KHU