Egy mester vagy egy avatár miért kénytelen hangsúlyhoz folyamodni?

Egy mester vagy egy avatár miért kénytelen hangsúlyhoz folyamodni? 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Tisztelt olvasók:

Szánok rá időt, hogy írjak nektek valamiről, amit fontosnak tartok megérteni, miszerint:

Miért kénytelen egy Mester vagy egy Avatár nyomatékhoz és erőhöz folyamodni, amikor át kell adja üzenetét?

Kedves barátaim:

Sokan vannak, akik NAGYON ERŐSNEK minősítették Pátriárkánk üzenetét és voltak, akik indulatosnak vagy ingoványosnak tartották azt…

Hogy megértsük, miért rendkívül ERŐTELJES és NYOMATÉKOS a Vízöntő Avatárjának a műve, meg kell értenünk néhány cselekvési irányt, nevezetesen:

  1. A gnosztikus Pátriárka Lénye a Mars Géniusza. A Mars a zodiákusban a KATONASÁGGAL vagy a HÁBORÚVAL kapcsolatban álló bolygó, ebben az esetben értsük ezalatt a MENNYEI KATONASÁGOT és a sötétség elleni háborút. Lényegében a hindu hagyomány azt mondja a Kalki Avatárról, hogy ő lesz az utolsó a tíz Avatár közül, akiknek meg kellett nyilvánulniuk az Árja Faj alatt, és „a Pusztítónak” hívják őt. Nyilvánvalóan nem emberi lények pusztítójáról van szó, hanem gonosz erők pusztítójáról, konkrétan a Kali-Juga avagy a Fekete Kor pusztítójáról. Hogy a NAGY PUSZTÍTÓVÁ váljon, alapvető előtte megsemmisítenie önmagát a gonosz sokaság tekintetében, amelyet minden ember magában hordoz, és még inkább, ha egy leesett Bódhiszattváról van szó. Ezzel kapcsolatban a Nt. Samael Mester sokszor elmondta, hogy egy alkalommal, a belső világokban tartózkodva, és még nem járva a Titkos Utat, találkozott az ő isteni Monádjával, mély belső Valódi Lényével, akit egy afféle bárban talált meg. Odaérkezve, az a marsi Monád megragadta a derekánál az ő Emberi Lelkét – emberi Bódhiszattváját -, és kidobta egy ablakon, sárba ejtve így az említett Bódhiszattvát. Ezután a Valódi Lény közelebb lépett jobb kezében egy acél láncot tartva, amelyet fenyegetően körbe forgatott a Bódhiszattvája előtt, akit így szidott:

– Nos, segítesz nekem ebben a létezésben, vagy nem???

Valódi Lényének ilyen szavai előtt, mondta nekünk a Pátriárka, megdöbbent és azonnal válaszolt:

– Igen, igen, igen, Uram, persze, hogy igen, együtt fogok működni veled mindenben, amit parancsolsz nekem!!!

Rettenetes helyzet, türelmes olvasó. „Akkor – mondta nekünk Samael Mester – eldöntöttem, hogy nagyon komolyan veszem az Áldott ezen szavait – utalva a Napok Vénjére avagy Pitagorasz Monádjára – és elhatároztam, hogy felemelkedem a Szamszára sarából…”

Meg kell próbálnunk megérteni, hogy ha maga a Monád érdekelt volt abban, hogy a Bódhiszattváját felemelje a föld sarából, az azért van, mert a Monád a legismeretlenebb mélységekből volt ösztönözve. Vagyis maga a Theomegalogosz ragaszkodhatott ahhoz, hogy a Mars Logosza mielőbb teljesítse küldetését, és ezért jelenhetett meg az emberi lelke előtt ennyire harcias módon. Ez a parancsok egy láncolata, tisztelt barátaim, ezt így kell értelmezni. Ahogy fent, úgy lent, s ahogy lent, úgy fent. Ezt mondta a nagy Hermész Triszmegisztosz Smaragdtábláján.

2. A samaeli munkát megelőző üzeneteket az álemberi fajnak diktálták, hogy pszichésen felkészítsék a Vízöntő Korának Avatárjának szintetikus szavának eljövetelére. Ezért van az, hogy világunk számos olyan tanítást kapott, amelyet ma NIRVÁNIKUS-nak minősítenénk, mivel mindenekelőtt arra irányultak, hogy megpróbáljanak misztikus nyugtalanságot ültetni a társadalmi tömegekbe, amelyek már elkezdtek a materialista dialektika és a materialista történelem felé fordulni, élükön sötét alakokkal, mint Charles Darwin és Karl Marx. Ezért jelentek meg olyan szerzők, mint Dr. Atkinson, Paul C. Jagot, Rudolf Steiner, Blavatsky Asszony, Jiddu Krishnamurti, Charles Webster Leadbeater, Sivananda és az ő Jógizmusa, Gurdjieff, Ouspensky, Ramacharaka, a Nt. Huiracocha Mester, Eliphas Levi, Max Heindel és az ő Rózsakeresztessége, Annie Besant és még sokan mások, akiknek öröksége óvodaként szolgált ennek a zavarodott és őszinte spirituális vágyakozás nélküli emberiségnek…

3. A valódi Szabadkőművesség és a valódi Rózsakeresztesség kegyvesztettségével, valamint az Első és a Második Világháborúk kitörésével, a háromagyú kétlábúak társadalma, akiket tévesen embereknek neveznek, egy olyan teljesen INVOLUTÍV és DEKADENS pályára lépett, amely az emberi fajt a drogok és az infraszexualitás mélységébe vetette, mindezt a DIONÜSZOSZI SUGÁR kísérte, amely világunknak a Vízöntő csillagképébe való belépésével kellett megérkezzen. A földi humanoid a rendkívül megerősödött állati Egó miatt nem tudta helyesen polarizálni magát az Uránusz bolygóval – amely a Vízöntő háza -, sem a Szaturnusszal, és a bennünk lévő rossz titkár miatt rosszul értelmezte az Uránusz forradalmi erejét, és ahelyett, hogy belső felszabadulását kereste volna, a vér- és az alkohol forradalmának kiváltására szánta el magát, mindezt a szexualitással való visszaéléssel együtt, amely a hippi jelenség alatt aprópénzzé vált.

A Második Világháború kitörése előtt az emberiség rendelkezett bizonyos alapelvekkel, amelyeket tiszteletben tartott és törekedett megtestesíteni, olyan alapelvekkel, amelyek a felsőrendű etikával és az örök értékek keresésével álltak kapcsolatban. Ez szolgált alapként a nácik számára egy olyan ideológia megalkotásához, amely úgy tűnt, vissza akarja adni az északi népeknek hitelességüket, identitásukat, értékeiket és valódi arculatukat. Az örök bölcsesség testamentumában azonban meg van írva, hogy bármely eszme, tűnjön bármily csodálatosnak is, ha nem tartja szem előtt az állati Egó feloldását, kudarcra van ítélve!!!, és ami nagyszerű álomnak tűnt, végül ijesztő rémálommá vált az emberiség számára.

4. A két világháború által már becsapott és megkínzott emberiségnek nem lehetett tovább álspirituális tanokról beszélni, különösen akkor nem, amikor az egyházaknál már kezdett megmutatkozni, hogy elszakadtak saját elveiktől, amelyeket hirdettek – különösen a katolikus egyház és az ortodox egyház többek között – és a HEDONIZMUS szúja elkezdte lebontani az etikai és morális alapjait gyakorlatilag a világunk összes hitvallásának.

Ennek fényében a Gnózis megjelenésének olyannak kellett lennie, mint egy harsány trombitálásnak, amely megrázza az álemberi társadalom alapjait azzal a céllal, hogy megmutassa az intellektuális állatnak, hogy vagy megújul és változtat középszerű állapotán, vagy átadja magát az Involúció Törvényének mechanikus erőinek. Ekkor, ezekben a pillanatokban, a földi álember végérvényesen szembekerült a shakespeare-i LENNI VAGY NEM LENNI dilemmával…

Miközben a Mars Logoszának Bódhiszattvája felébresztette és kifejlesztette mindazokat a képességeket, amelyek benne rejtőztek, közvetlenül és transzcendensen megkapta az ő szent Monádjának tanításait, amelyek az évek múlásával átalakultak a TUDAT FORRADALMÁÉRT VALÓ ÜZENETTÉ. Ez – mondta a Nt. Samael Aun Weor Mester- a fuldoklónak legalább a kalapja megmentéséről szólt…, és ez lett a küldetés, amelynek megvalósítását elhatározta a kortárs Gnózis Atyja.

Nyilvánvaló tisztelt olvasó, hogy a gnosztikus üzenet sajnálatos módon végül a keveseknek fenntartott maradt, annak ellenére, hogy a gnosztikus doktrina hozzá lett igazítva az úgynevezett modern időkhöz, amely napjainkra jellemző és a csodálatos tény ellenére, hogy ez egy olyan tanítás, amely regenerálja a Homo sapiens sapiens-t minden fizikai és metafizikai szinten. A Samaeli Gnózis volt az, ami a valódi nevén nevezte a dolgokat, hamis címkék és haszontalan részletek nélkül. Amikor meg kellett magyarázni az emberi sokaságnak, hogy az SZEXUÁLISAN és ennélfogva PSZICHOLÓGIAILAG is DEGENERÁLT, a Nt. Samael Mester felemelte Damoklész kardját és A TÖKÉLETES HÁZASSÁG című monumentális művével tisztázta az alvó társadalmi rétegek számára, hogy mi a NORMÁL SZEXUALITÁS, az INFRASZEXUALITÁS és a SZUPRASZEXUALITÁS, és mindezt a nagyszerű magyarázatot a híres TUDAT FORRADALMÁNAK HÁROM TÉNYEZŐJE kísérte, nevezetesen:

  • Halál – pszichológiailag -.
  • Születés – a valódi lélek megalkotása -.
  • Áldozat az emberiségért ─ embertársaink iránti szeretet megnyilvánulása.

Mindazonáltal, bármennyire is érdekelte és érdekli a Mars Logoszát, hogy megmutassa a Titkos Utat minden részletében, hogy az emberiség megismerje a valódi spirituális életet, nagyon világossá tette, hogy ez a radikális változás csak azok számára megvalósítható, akik fizikailag és lelkileg legalább egy kis JÓZAN ÉSSZEL rendelkeznek, és ezért nem volt más választása, mint figyelmeztetni világunk álmos teremtményeit, hogy a mennyek országa tiltott a HOMOSZEXUÁLISOK, a LESZBIKUSOK, a TRANSZVESZTITÁK, a BISZEXUÁLISOK stb., stb., stb. számára. És a helyzet az, hogy az Igazság olyan, mint a vihar: amikor megérkezik, pusztítást okoz… ÍGY VAN MEGÍRVA AZ ÉLET KÖNYVÉBEN…

Meg kell értenünk, hogy egy Avatár számára nem lelkesítő, hogy metsző, éles, közvetlen és tabuk nélküli nyelven kell beszélnie a tömegekhez, különösen akkor, amikor ezt az üzenetet egy olyan tömegnek kell eljuttatni, akik egy fülsiketítő Kali-Jugában élnek, mint mi, egy olyan rendkívül sötét korban, amelyben nemcsak az emberszabású pszichéjét megalapozó belső sötétség szövetkezik önmaga ellen, hanem a külső sötétség is, amely minden erejével támad, hogy növelje a kollektív illuzionizmust a belső Fenevad, akinek a száma 666, hamis tudományának és a gonosz csábító technikájának terjesztésével…

A Samaeli Gnózis, kedves barátaim, az abszolút isteni erők utolsó fellegvára, ami ezen őrült álemberi faj számára megmaradt. Ma már tudjuk, hogy MINDEN ÁLDOZAT ellenére, amelyet a Nt. Samael Mester önként hozott, egy éjszaka, mexikói otthonában tartózkodva, a hajnali órákban meditálva, szörnyű sokkot kapott, és keserű könnyekben tört ki. Amikor papnő felesége megkérdezte tőle:

– Mi az oka könnyeidnek?

Ő így válaszolt:

-Megbuktam, üzenetemet nem értette meg ez az emberiség!!!

Kétségtelen, hogy a Monád által a Bódhiszattvára bízott küldetés teljesült, mert az említett Bódhiszattva kidolgozott egy rendkívül transzcendentális és transzcendens ismeretanyagot, amelyet teljes mértékben felsőrendű logika és meglepően rendkívüli dialektika és didaktika kísér… Ami valójában történt az az, hogy a címzett emberek nem értették és még mindig nem értik az üzenetet, amelyet logoikus magasságokból hozott nekünk ez a Marsi Hírnök. Így állnak a dolgok jeles olvasó!

Most pedig engedjétek meg, hogy az elmélkedéshez hagyjak nektek néhány idézetet:

„Az ember akkor érte el a Mesteriséget, amikor nem hibázik és nem is habozik a cselekvés során.”

Nietzsche

„A mártíromság megköveteli, hogy legyen harc, vagyis valaki, aki megkérdőjelezi az erényt vagy az igazságot.”

P. Vitoria

„Akkor lett vége minden emberiességnek, amikor nem maradt más, mint az anyagi érdekekbe vetett hit.”

Quintilian

„Emberi problémával szembesülve a materialisták elemzik a könnyű részt, tagadják a nehéz részt és hazamennek teázni.”

G. K. Chesterton

A MADÁR ÖSSZETÖRI A TOJÁSHÉJAT. A TOJÁS A VILÁG. AKI MEG AKAR SZÜLETNI, ANNAK ELŐSZÖR ÖSSZE KELL TÖRNIE EGY VILÁGOT. A MADÁR ISTEN FELÉ REPÜL. ISTENT ABRAXASNAK HÍVJÁK.

Stephan Hoeller

KWEN KHAN KHU