Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Den studerande bör sätta sig i en bekväm position. Man ska koncentrera sig på hjärtat av hela sin själ och be sitt Vara att han närmar sig och hjälper oss i denna praktik.