Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Student treba da sedne u udobnu poziciju. Koncentrisaće se svom svojom dušom u srcem i tražiće od svog Bića da mu se približi i pomogne u ovoj praktici. Invociraće ga izgovarajući oko 15 minuta mantru OM, na ovaj način: