El desdoblamiento astral utilizando la imaginación

El desdoblamiento astral utilizando la imaginación

El desdoblamiento astral utilizando la imaginación 850 480 Universal
Hay que distinguir entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. Es obvio que la imaginación mecánica resulta siendo la misma fantasía. La clave de poder se halla en unir la vo… read more

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget 850 480 Universal
Eleven ska lära sig att be sin Djupa Inre Moder om hjälp för förståelsen av de energetiska väsenden som personifierar hans/hennes psykologiska defekter. Först och främst ska man sittandes i… read more

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan 850 480 Universal
På en plats där ingen kan störa honom/henne ska den troende låta sina muskler slappna av helt och hållet. Man ska observera sitt psyke noggrant, och eftersträva att alla dessa ”tankefåglar”… read more

Utvecklingen av Intelligensen

Utvecklingen av Intelligensen 850 480 Universal
Den studerande bör sätta sig i en bekväm position. Man ska koncentrera sig på hjärtat av hela sin själ och be sitt Vara att han närmar sig och hjälper oss i denna praktik. Man åkallar honom … read more