Utvecklingen av drömminnnet

Utvecklingen av drömminnnet 850 480 Universal
Vid uppvaknandet från den normala sömnen, bör varje studerande av gnosis göra en retrospektiv övning beträffande drömprocessen för att komma ihåg alla dessa platser där man varit på besök under sömntimmarna. Vi vet redan att Egot färdas mycket i det astrala, därför är det nödvändigt att vi när vi vaknar från den vanliga sömnen kommer ihåg allt det som vi har sett och hört. Mästarna instruerar lärjungarna när de är utanför den fysiska kroppen. Det är nödvändigt att inte röra sig vid tiden för uppvaknandet, för genom denna rörelse upprörs Astralkroppen och minnena går förlorade. Det är angeläget att kombinera de retrospektiva övningarna med följande mantra: RAOM GAOM. Varje ord delas in i två stavelser. Vokalen O (uttalas Å) bör betonas. För den studerande är dessa mantras vad dynamit är för gruvarbetaren. På samma vis som gruvarbetaren öppnar väg i jordens innandöme med hjälp av dynamiten, kommer även den studerande att öppna väg mot de omedvetna minnena med hjälp av dessa mantras.

Samael Aun Weor
Det Fullkomliga Äktenskapet, kapitel 16

*

code