Smirivanje pameti mantrom „S M HON“

Smirivanje pameti mantrom „S M HON“

Smirivanje pameti mantrom „S M HON“ 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Mentalno telo je materijalni organizam koji ima svoju anatomiju i svoju okultnu ultrafiziologiju.

Mantra za izlečenje bolesti mentalnog tela jeste: S-M-HON.

„S“ se izgovara kao tanak zvižduk, sličnan zvuku škripe kočnica sa komprimiranim vazduhom, ovako: SSSSS.

„M” se izgovara kao kada se oponaša mukanje vola: MMMMM.

„H” je kao dubo uzdisaj. Slog „ON” izgovara se produživanjem zvuka „O” i „N”, ovako: OOOOONNNNN.

Mantra se izgovara u toku od jednog sata, dnevno. Učenik treba da svakodnevno invocira Arhanđela Rafaela i Hermesa Trismegistusa, tražeći izlečenje menntalnog tela. Kada se bolesti mentalnog tela kristalizuju u fizičkom mozgu, onda se pojavljuje ludilo.

Samael Aun Weor
Traktat Okultne medicine i Praktične magije, poglavlje „Bolesti Mentalnog tela“
Smirivanje pameti