Gnostička apologija večitog ženskog

Gnostička apologija večitog ženskog 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Gnostička apologija večitog ženskog

Delo koje je usmereno da otvori vrata ka razumevanju svim kursantima Gnoze, prema istinama koje se kriju u svim religijama, mitovima i teogonijama u kojima se žena često pojavljuje kao protagonista, bilo da je ona ljudska ili božanska. Misterije koje sadržavaju Večito Žensko i detalje rada kojeg žena treba da obalja na ezoteričkom putu, razjašnjeni su na pozlaćenim stranicama ove knjige.