Retrospektivna vežba prošlih života

Retrospektivna vežba prošlih života 850 480 Universal
Student će sedeti u ugodnom položaju. U ovoj vežbi student će pokušati da oživi svoje prošle živote, scene iz svojih prošlih egzistencija. U tu svrhu aktiviraćete plućne čakre vokalizovanjem mantre CHAS. Vokalizovaćete ovu mantru oko 20 minuta ili pola sata na sledeći način: CHAAAAASSSSS… Pre spavanja: Ključ za sećanje na prošle živote, sastoji se u retrospektivnoj vežbi. Učenik, udubljen u duboku meditaciju treba da učini retrospektivno ponavljanje svih doživljenih činjenica u životu od sada pa unazad. Učenik treba da pokuša da se podseti svih doživljenih trenutaka iz svog života, u obrnutom redosledu, počevši sa poslednjim, dok ne stigne da se seti prvog trenutka svog detinjstva. Možemo se setiti svih uspomena iz našeg detinjstva praktikujući retrospektivnu vežbu u momentu pred spavanje. U tim trenucima možemo se potruditi da se podsetimo poslednjih iskustava naše minule reinkarnacije. I tako, po retrospektivnom redu, možemo videti svu našu prošlu reinkarnaciju i prethodne reinkarnacije. Važno je da praktikujemo ovu retrospektivnu vežbu u trenucima kada nas zahvata san. Na ovaj način, u vizijama iz snova, podsetićemo se svih naših pređašnjih života.

Samael Aun Weor
Priručnik Praktične magije

*

code