El Dios Fanes

Zeul Phanes

Zeul Phanes 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult stimați cititori,

Îmi face plăcere să vă trimit câteva comentarii ezoterice despre:

ZEUL PHANES

Înainte de a intra în subiect trebuie să fac câteva comentarii pe care le consider importante:

Unii cercetători consideră că Phanes, Aion, Zervan, Leontocephalus și Cronos sunt același Zeu.

Pe de altă parte, când studiem doctrina V.M. Samael constatăm că el ne spune:

„Acolo ne întâlnim direct cu Domnii Flăcării, care sunt foc adevărat. Acolo descoperim că această putere care se găsește latentă în haos este o putere electrică creatoare care induce toată viața din univers.

Aceasta este ceea ce vedem în sferele superioare ale creației cosmice. Focul latent este o minune. Acolo găsim acele sufluri ignice din constelația Leului, creaturi vii imposibil de descris cu cuvinte; reprezentări vii fiecare dintre ele ale Coroanei Sefirotice a Kabalei ebraice, care sunt Kether, Chokmah și Binah.”

Știința oficială ne spune:

„În cosmogonia orfică, Phanes ─în greaca veche ‘strălucitor’─, Phanetes sau Întâiul născut ─‘primul care se naște’─ este un zeu născut din oul cosmic care a fabricat sau a dat naștere Timpului [în eter]. Este zeitatea primordială care este la originea procreării și generării tuturor lucrurilor. […]

Fanes a fost părintele Nopții ─conform tradiției orfice─, cu care s-a unit pentru a avea Cerul și Pământul. El a fost, de asemenea, tatăl Mărilor, al Soarelui, al Lunii, al stelelor, al Echidnei [o nimfă monstruoasă, echivalentă cu Lilith din legendele ebraice] și una dintre cele trei rase de oameni, așa-numita rasă de aur, căreia i-a dat ca loc de trai zona temperată a Pământului. Toate acestea Phanes le-a făcut din interiorul unei peșteri, numită Sanctuarul nopții. […]

În imnul orfic numărul VI el este invocat ca Protogono [‘născut primul’, ‘primordial’, protogonos sunt Zeii primordiali din mitologia greacă].

Stimați cititori, vă arăt aici două imagini: un desen din secolul XVI al lui Francesco de Rossi ─pictor italian, 1510-1563─, în care apare Phanes ca o zeitate hermafrodită, așa cum îl descriu texte romane antice și un altorelief roman.

Dios Fanes/Phanes: relieve romano. Nacido de un huevo cosmico, dentro de un zodiaco

Să trecem acum, prieteni, la descrierea acestor imagini și a simbolurilor lor, evident întotdeauna în lumina Gnozei.

În primul rând, să începem prin a încerca să înțelegem ceea ce îl privește pe însuși Zeul Phanes. Ni se spune că această divinitate este ca reprezentarea diferiților zei, printre care și Cronos ─care simbolizează timpul. Ni se explică de asemenea că Phanes a fost cel care a creat timpul, cerul, pământul și chiar o nimfă monstruoasă, iar pe de altă parte ni se spune că a fost tatăl nopții. Aceste concomitențe indică faptul că Phanes este însăși reprezentarea Sfântului Okidanokh, marele fecundator al lui Mulaprakriti. Este evident că din acest motiv el apare înaintea pământului și a cerurilor înseși.

Se spune, pe de altă parte, că el a fost creatorul mărilor, al lunii, al stelelor etc. Cu alte cuvinte, el este marele ORGANIZATOR care emană, după cum bine se spune, din același ou cosmic sau arché despre care ne vorbește V.M. Samael.

Ceva important de reținut în legătură cu această reprezentare divină sunt următoarele:

A. Este considerat nemuritor, fără început sau sfârșit.

B. Este considerat creatorul cerului, al pământului, al stelelor, al lunii, al rasei oamenilor de aur etc., etc.

C. Toată creația este planificată în timpul nopții într-o peșteră numită Sanctuarul nopții, o aluzie la Noaptea Cosmică sau Pralaya.

D. Toate aceste caracteristici sunt atribuibile SFÂNTULUI OKIDANOKH.

Dacă ni se mai spune că el este părintele așa-numitei rase a oamenilor de aur, ni se semnalează că el este creatorul descendenței divine care a populat lumea noastră și, de aceea V.M. Samael pune accentul pe Domnii Flăcării, creaturile făcute din foc pur asemănătoare suflurilor ignice ale constelației Leului.

Este incontestabil că, fiind Phanes „părintele nopții”, ni se spune că acest sfânt autoconștient și omniprezent, pentru sine însuși, în timpul Nopții Cosmice sau Pralaya, organizează ceea ce va fi următoarea Zi Cosmică sau Maha-Manvantara. Și toate acestea le planifică din interiorul unei grote, aluzie la înseși profunzimile Spațiului Abstract Absolut. În mod curios, acea grotă se numește Sanctuarul nopții…….

Să nu uităm că preasfântul Okidanokh străbate tot spațiul și fecundează întreaga Mulaprakriti. Aceasta include înseși infernurile lumilor care sunt alegorizate de nimfa monstruoasă, asemănătoare cu Lilith din Kabala ebraică.

Este interesant de observat că, atât sub picioare, cât și pe cap, asupra acestui Dumnezeu apar cele două jumătăți ale unui ou plin de flăcări. Acesta este motivul pentru care se spune mitologic vorbind că el însuși a ieșit din oul cosmic.

Descriind acum această divinitate, ne vom referi mai întâi la imaginea creată de Francesco de Rossi.

În ea îl putem vedea pe Zeul Phanes cu caracteristici hermafrodite: sâni feminini și phalus masculin. Corpul lui arată nuditate.

Îl vedem ieșind dintr-un fel de vas plin de foc, un vas pe care îl vedem prezent deopotrivă pe capul zeului, de asemenea plin de foc.

În mâna stângă, această divinitate ține un baston care ne amintește de bastonul patriarhal, simbol și al coloanei vertebrale. În mâna dreaptă vedem un fulger, indicator al Fohat-ului primordial.

Acest zeu are aripi pe spate, iar în partea de sus a spatelui său putem vedea o semilună. De ce? Răspuns: pentru că zeițele și zeii sunt copii ai Mamei Cosmice.

Un fel de șarpe-dragon se încolăcește în jurul corpului Zeului Phanes pentru a ne arăta puterea ignică pe care o reprezintă aceste divinități.

Picioarele acestui zeu apar aici ca niște copite, deoarece toate aceste manifestări divine sunt îngemănate cu umbra Domnului Lucifer.

În jurul acestei reprezentări putem vedea centura zodiacală pentru a ne reaminti că totul a fost fiul Focului.

Pe pieptul acestei zeități este afișat un cap de leu. Să nu uităm că, în simbologie, leul face aluzie și la puterea focului. Pe părțile laterale ale acestei minunate reprezentări artistice putem vedea două capete, unul de cerb și celălalt de berbec. Capul de berbec reprezintă focul masculin, iar capul de cerb reprezintă focul feminin.

Să aprofundăm acum în cealaltă imagine care face aluzie la Phanes:

„Figura stă în picioare într-un fel de nișă, care este delimitată de o bandă eliptică împărțită în douăsprezece părți. Fiecare parte conține un semn al zodiacului. În colţuri se află capetele celor patru vânturi.”

În acest alt caz, Zeul Phanes nu este prezentat ca o creatură hermafrodită, iar în loc de sâni feminini, vedem pe pieptul acestei divinități capul unui leu. Dar îl vedem pe zeu în jurul căruia se încolăcește un șarpe care-i ajunge până la cap. Aceste reprezentări ─capul de leu și șarpele încolăcit─ indică înțelepciunea focului.

Aici, în această reprezentare a binecuvântatului Phanes, putem aprecia și cele două părți ale unui ou din care răsar necontenite flăcări.

De asemenea, la fel ca în imaginea anterioară, picioarele lui Phanes sunt ca niște copite. Aceasta este din același motiv pentru care aceste divinități sunt înrădăcinate în tradiția luciferică.

O altă imagine foarte interesantă a lui Phanes este o gravură realizată în 1569 de Girolamo Olgiati ─gravor italian─, Alegoria Alchimiei. Se află la British Museum.

Istoricii comentează că inscripția care apare în partea de sus a gravurii: „Hoc monstrum generat, tum perficit ignis, et Azoch”, înseamnă că timpul produce materia primă, în timp ce Focul și Mercurul o perfecționează ─acțiunea unită a Focului și a Argintului Viu sau a Mercurului știm că transformă materia primă în Piatra Filosofală.

În mâna sa dreaptă Phanes are aici niște aripi pentru a semnala volatilitatea și omniprezența sa divină.

Zeitatea are un cap cu trei fețe, sub picioarele sale este un dragon și în partea stângă o pasăre Phoenix. Cele trei capete ale acestei divinități indică cele trei forțe primare ale creației. Pasărea Phoenix este un simbol al nemuririi. Dragonul nu este altceva decât o aluzie la Lucifer.

La fel, în această imagine Phanes este înconjurat de centura zodiacală, deoarece focul primordial este creatorul cosmosului și a tot ceea ce este conținut în el.

În mâna stângă, în acest caz, divinitatea ține o lance care alegorizează puterea creatoare a lingam-ului masculin sau forța erotică ce poartă focul fecundației. La fel, dragi cititori, putem vedea pe părțile laterale ale acestei figuri capul unui berbec și capul unui cerb, ambele reprezentări ale forței erotice masculine și feminine.

Zeul Phanes- detaliu

Unii cercetători îl asociază pe Phanes cu AION, Zeul mitologiei grecești adoptat de romani și pe care ei îl considerau Zeul suprem și imparțial, Zeul Timpului etern și al Prosperității, care nu are nici început, nici sfârșit. El este, așadar, un Zeu al eternității asociat cu alte religii de mistere care au legătură cu lumile superioare ale Conștiinței…

Phanes a fost, de asemenea, relaționat cu Zurvan sau Zervan, un Zeu primordial al Timpului și al Destinului în mitologia iraniană și cu Leontocephalus al cultelor mitraice, Zeul suprem al Timpului etern.

Zeul Phanes și Aion - Cronos

Vă trimit acum câteva fraze la care să reflectați:

„Eternitatea rupe orice măsură și distruge orice comparație.”
Pierre Nicole

„Țineți-vă de prezent. Fiecare situație, fiecare moment, are o valoare infinită pentru că reprezintă o întreagă eternitate.”
Goethe

„Eternitatea, o zi fără ieri sau mâine.”
Massillon

„O privire în urmă valorează mai mult decât o privire înainte.”
Arhimede

FAC SIMILE.
─‘Acționează într-un mod similar.’─

KWEN KHAN KHU