The resources of suprasexuality

Resursele suprasexualității

Resursele suprasexualității 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Stimați prieteni și prietene!

Mă grăbesc să vă trimit câteva comentarii legate de:

RESURSELE SUPRASEXUALITĂȚII

În repetate rânduri, în diferite mesaje, i-am avertizat pe studenții noștri cu privire la necesitatea urgentă de a ne păstra sămânța noastră umană ca fiind ceva foarte valoros.

Deja în tratatele sale despre Gnosticismul transcendental, binecuvântatul nostru Patriarh ne sublinia în mod clar că energia sexuală este relaționată cu:

  1. Reproducerea speciei.
  2. Sănătatea propriului nostru organism –în special cu activitatea de gândire.
  3. Puterea voinței.

Este deja dovedit de eminenți psihologi și psihiatri că toate persoanele legate de masturbare prezintă un indice foarte ridicat de lipsă de energie și lipsă de voință, ceea ce îi transformă în ființe care, în mod inconștient, caută să se izoleze. Tocmai de aceea, viciul masturbării a fost denumit viciul solitar, deoarece toți cei dependenți de această slăbiciune caută să fie singuri în momentul în care se dedică acestui act rușinos.

Fără nicio îndoială, Gnoza contemporană a spus deja: forța sexuală este cheia pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor posibilităților noastre infinite ca ființe umane și de aceea înmânăm persoanelor nerăbdătoare să dea o octavă superioară vieții lor –materială și spirituală– cheia supremă a mântuirii care este constituită prin ceea ce ocultismul înnăscut al tuturor timpurilor a numit: ARCANUL A.Z.F.

Evident, răbdătorule cititor, amintita cheie permite transmutarea energiilor noastre creatoare într-o energie chiar mai subtilă care intră în torentul sangvin și care va stimula direct toate glandele sistemului nostru endocrin. Totul va repercuta într-o funcționare mai bună a organismului nostru și într-o punere în acțiune a unei funcționări psihice extraordinar de puternice. În afară de aceste consecințe minunate, energia sexuală transmutată cu înțelepciune ne conduce pe ceea ce a fost numit ezoteric, Drumul Secret, ceea ce ne va conduce la nivele ale Ființei foarte elevate la nivel sufletesc și ne va permite și eliminarea slăbiciunilor sau agregatelor noastre psihice nedorite pe care le purtăm în interior ─să se citească: defecte, vicii etc., etc., etc.

Este evident că, pentru ca această cheie să funcționeze –Arcanul A.Z.F.– este necesară cooperarea celor doi poli ai sexualității umane, merită să spunem, a forței feminine combinată cu forța masculină în timpul transei erotice sexuale pe care o numim în studiile noastre Sexo-Yoga, Agni-Yoga, Tantra-Yoga, Sahaja Maithuna sau, pur și simplu, Magie Sexuală.

Este sigur sută la sută că, pentru ca această cheie să funcționeze, este necesar ca atât bărbatul, cât și femeia să fie echilibrați organic, adică să nu aibă anomalii organice sau psihologice iremediabile. Asta înseamnă că soții nu trebuie să sufere de dereglări hormonale sau boli psihosomatice care să le afecteze mai ales creierul, deoarece, chiar dacă pare incredibil, pentru a intra pe scara de nivele superioare ale FIINȚEI, trebuie să avem o bază de NORMALITATE, altfel se dovedește imposibil să realizăm minunile care să ne permită să abandonăm statutul de MAMIFER RAȚIONAL, pentru a ne apropia de adevăratul stadiu de OM cu principii animice autentice.

Acesta este scopul nostru pe terenul existenței, adevărata rațiune de a fi pentru care am fost creați.

Acesta este motivul pentru care Patriarhul nostru, V.M. Samael Aun Weor, a subliniat într-una din conferințele sale următoarele:

„Așa că trebuie să anihilăm Eurile pentru a rămâne în noi doar virtuțile și pentru fiecare virtute trebuie să luptăm mult pentru a ajunge să o avem; este o piatră prețioasă pe care trebuie să o scoatem din adâncul abisului cu vârful spadei.

Virtutea nu este o chestiune de poze pietiste, virtutea nu este o chestiune de blândețe prefăcută, nici de puritanism de prost-gust, nu. Virtuțile trebuie să le dobândim prin foarte multe lupte, luptând cu vârful spadei împotriva oștilor tenebroase pe care le purtăm înăuntru.

VIRTUTEA are o rădăcină care este vir, de la virilitate. Numai cu virilitatea, numai prin luptă se poate dobândi o piatră din cele prețioase, care corespunde virtuții. Vedeți voi, munca pe care trebuie să o realizăm este lungă, dură, obositoare.

Trebuie să ne schimbăm. Nu ne-am putea schimba dacă nu eliminăm elementele indezirabile pe care le purtăm înăuntru. Trebuie să trecem la un nivel superior al Ființei; mai mult chiar, trebuie să urcăm din nivel în nivel pentru a ajunge la partea cea mai elevată a tuturor nivelelor Ființei, iar aceasta este posibil doar murind în noi înșine clipă de clipă, moment de moment. Doar prin moarte apare noul; dacă sămânța nu moare, planta nu se naște.”

─Fragment din conferința intitulată „Minuni ale Conștiinței treze”, vol. 1, pag. 107, din opera A Cincea Evanghelie de V.M. Samael Aun Weor.─

Spuse toate cele de mai sus, se dovedește interesant să evidențiem că V.M. Samael Aun Weor subliniază VIRILITATEA, forța voinței, ca resort fundamental pentru a obține succesele noastre psihologice și spirituale sau animice. De aici rezultă afirmațiile Gnosticismului conform cărora HOMOSEXUALII, TRAVESTIȚII, LESBIENELE, TRANSSEXUALII sunt CAZURI PIERDUTE, când vorbim despre ceea ce numim AUTOREALIZAREA INTIMĂ A FIINȚEI… Pentru astfel de persoane se dovedește imposibil să pună în mișcare toate aceste eforturi la care ne-am referit în paragrafele anterioare, pentru că nici propriile lor organisme, propriile lor creiere nu mai funcționează nici măcar în limitele normalității…

Acum înțelegem clar de ce-ul acelor cuvinte din Deuteronomul 23:1 biblic, unde ne avertizează că: „Nu va intra în adunarea lui Iehova cel care are testiculele scoase sau membrul viril amputat…”

În zilele noastre critice asistăm la glorificarea a ceea ce numim în mod stupid ORGOLIUL GAY, ca și cum ar fi motiv de mândrie să ai o situație anormală. Asta e culmea culmilor. Și, ca și cum ar fi fost puțin, chiar și multe forțe armate din diferite țări acceptă deja în rândul lor LESBIENE, HOMOSEXUALI, TRANSSEXUALI…, ceea ce se dovedește o adevărată oroare, deoarece, conform logicii, este nevoie de hotărâre în momentele luptei sau ale confruntării și cine poate asigura sută la sută că un soldat homosexual sau o soldată lesbiană nu se va îndrăgosti de inamic și nu va trăda restul plutonului? Sunt multe consecințele care pot decurge din aceste stări de anormalitate…

Așadar, dragi prieteni, energia sexuală bine condusă este cheia supremă care ne va permite transformarea noastră superioară și radicală. Restul aparține lumii teoriilor insubstanțiale create de ignoranța lui Homo sapiens contemporan.          

Vă ofer acum câteva fraze legate de tema tratată:

„Virilitatea începe când am învățat să trăim necesitatea.”
Carlyle

„Poate că virtutea nu este decât urbanitatea sufletului.”
Balzac

„Pentru a putea fi virtuos sunt necesare natura, rațiunea și obiceiul.”
Aristotel

„Dacă nu ne-ar costa nimic să fim virtuoși, am avea vreun merit să fim virtuoși?”
Sfântul Ioan Gură de Aur

„În sânul unui om virtuos există un Zeu.”
Seneca

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT.
─ „Un abis cheamă alt abis.” ─
KWEN KHAN KHU