De ce suntem refractari la Lumina Divină?

De ce suntem refractari la Lumina Divină? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți/te cititori/cititoare:

Există ceva controversat în interiorul nostru care merită cercetat cu atenție. Mă refer clar la:

DE CE SUNTEM REFRACTARI LA LUMINA DIVINĂ?

Întreaga masă umană a acestor timpuri întunecate crede, în mod categoric, că posedă adevărate năzuințe spirituale, când în realitate și cu adevărat, de fiecare dată când este pusă la încercare se dovedește un eșec total.

Într-o anumită ocazie, o mare ființă care s-a numit Mahatma Gandhi a afirmat clar: „Creștinii sunt creștini doar cât timp au frigiderul plin cu abundente mâncăruri”… Această frază, chiar dacă ar părea simplistă, conținea un teribil și enorm adevăr. Suntem religioși cu caracter convenționalist, nimic mai mult…, dar nu profesăm, în fond, niciun crez pentru că am devenit REFRACTARI la divin, la lumina spirituală.

În același fel cum pupilele noastre nu pot suporta, la un moment dat, o lumină intensă și din această cauză, în mod instinctiv, corpul nostru trimite un mesaj la pleoape ca să ne închidă simțul vederii, în același mod, întreaga noastră natură a suferit o schimbare vibrațională înspăimântătoare care o face să repudieze, în fond, tot ceea ce corespunde întreprinderii căutării lui religare al nostru, adică, a uniunii cu FIINȚA noastră…

În monumentala sa operă intitulată REVOLUȚIA LUI BEL, V.M. Samael ne descrie, pas cu pas, cum și cât de greu i-a fost Avatarului să o scoată pe acea entitate demoniacă (a se citi: Belzebut) din spațiile infernale în care locuia și, culmea, ne detaliază cum a reușit să îl convingă pe unul dintre Principii Lojei Negre ca să se decidă să abandoneze lumea tenebrelor și să opteze pentru a se întoarce la Regatul Luminii. Însă, trebuie să spunem acest lucru, Patriarhul Samael a luat decizia de a-l conduce pe Belzebut către Marea Lumină după ce a observat cu ajutorul clarviziunii că în inima acelei creaturi nu dispăruse o lumină albastră care încă strălucea în măruntaiele aceluia care se convertise, din punct de vedere istoric, într-un legitim ambasador al avernului…

Acea lumină (ne spune V.M. Samael) a fost resortul care a reușit, puțin câte puțin, cu infinită răbdare, miracolul transformării acelui suflet pierdut despre care se vorbea în diverse manuscrise, vechi și moderne, într-o manieră terifiantă. Acea lumină, în mod misterios, era o fracțiune de IUBIRE ADEVĂRATĂ care încă bătea în interiorul acelui monstru astăzi ispășit. Maestrul Samael ne descrie, în opera pe care am menționat-o înainte, eforturile pe care a trebuit să le facă pentru ca Belzebut să se obișnuiască încetul cu încetul cu regiunile superioare ale cosmosului și, în acest mod, să simtă respingerea față de infradimensiunile naturii. O întreagă sarcină titanică!

În zilele noastre, mareea umană, din cauza forței sinistre a EULUI și a surorii sale, Legea Entropiei, a preschimbat natura ei fizică și psihică în ceva totalmente degenerat și nici măcar nu bănuiește că se găsește în acea stare. Acest lucru este și mai grav. Să vedem: acest gen pseudo-uman nici măcar nu știe să se alimenteze. Mănâncă alimente transgenice și, culmea, nici măcar nu știe să le selecționeze. Mănâncă carne cu carbohidrați în mod bestial, mănâncă dezordonat, mănâncă fără program și toate acestea le amestecă cu băuturi alcoolice, droguri și alte samavolnicii de diverse feluri. Puțin îi pasă de euritmia corpului său.

Deopotrivă, același lucru se întâmplă cu impresiile din care se alimentează aparatul psihic al umanoidului. Îi place să își alimenteze psihologia cu PORNOGRAFII, FILME CU VIOLENȚĂ, SPECTACOLE SONORE MULTITUDINARE ÎN CARE SE PIERDE orice stăpânire de sine și orice etică și, deopotrivă, cu alte spectacole sângeroase (a se citi: box, curse de mașini de formula unu, aruncări nebunești de pe un pod legați de o coardă – puenting, coride cu tauri în care se torturează până la moarte un animal lipsit de apărate etc., etc., etc.). Este indiscutabil faptul că această lungă listă de stupidități dezechilibrează total centrii mașinii organice, și anume: centrul intelectual, centrul emoțional, centrul motor, centrul instinctiv și centrul sexual, rămânând ca și rezultat o creatură absolut tulburată, chiar dacă nu pare…

Împunsătura cea mai puternică o primește umanoidul rațional prin viciul FORNICAȚIEI, deoarece acest viciu ocazionează impacturi oribile în sistemul nervos central, precum și în sistemul nervos simpatic și parasimpatic ale acestuia, incapacitându-l din plin în posibilitatea de a ajunge să fie o persoană capabilă să aibă un SIMȚ DE CONCENTRARE fiabil și UN ECHILIBRU în toate fațetele vieții sale. Experții în cea pe care o numim astăzi YOGA spun că actualul biped tricerebrat NICI MĂCAR NU ȘTIE SĂ RESPIRE, și este evident că oxigenul joacă un rol esențial în activitățile cerebrale. Când nici măcar nu ne ajunge suficient oxigen la creierul nostru, este clar că psihicul nostru nu are modalități pentru a se conecta la vibrații superioare și cu atât mai puțin, el nu este calificat să experimenteze fenomenele metafizice care dau sens aceleia pe care o numim VIAȚĂ.

Astfel, deja am spus în rândurile anterioare, rău-numitul om al zilelor noastre nu este decât o creatură care trăiește în mod exclusiv pentru a mânca, munci, fornica și dormi, asemenea bestiilor naturii; aceea este mecanica sa zilnică și astfel acționează de la naștere până la moarte. În asemenea condiții, în mod lamentabil, ne-am creat o formă de viață artificială, care este pentru noi toți FOARTE IMPORTANTĂ și cu asta ne conformăm… Am putea să subliniem clar faptul că trăim stabiliți în IRAȚIUNE, cu alte cuvinte, într-UN SOMN MALEFIC, ale cărui consecințe deja se vede că sunt catastrofale în cele patru puncte cardinale.

Ceea ce este surprinzător, stimat cititor, este faptul că, fiind BELZEBUT un complet demon pervers, păstra în interiorul său o stea de lumină albastră care licărea în profunzimile sale, iar respectiva lumină era o rămășiță din aceea pe care trebuie să o numim IUBIRE LEGITIMĂ. Să nu uităm că, conform investigațiilor V.M. Samael, Belzebut fusese păcălit de alți demoni în urmă cu multe evuri ca și parte din acela pe care îl numim TIMP. Însă, respectiva creatură întreprinse drumul răului crezând, cu siguranță, că acesta îi va aduce reușite transcendentale și, obișnuit să muncească pentru conducătorul său superior, Yahve, își realiza profesiunea sa demoniacă cu multă dedicație. Acesta este ceea ce am numi UN SINCER ÎNȘELAT… Astăzi Belzebut este o doamnă care trăiește în Franța și i s-a dat corp feminin tocmai ca să dezvolte mai multă iubire…

Ceea ce este grav în ceea ce privește umanitatea actuală este că, pe lângă faptul de a se păcăli singură identificându-se sută la sută cu tot ceea ce este VAN ȘI ILUZORIU, a ajuns să îl distrugă în mod machiavelic pe CUPIDON, IUBIREA PROFUNDĂ, iar acest lucru a degradat-o în așa fel încât a trecut de la stadiul uman la a ajunge să fie preschimbată într-o masă de viermi. În aceste condiții, răbdător cititor, ne-am convertit în CASE GOALE, în care nu avem nici măcar acea LUMINIȚĂ pe care într-adevăr o poseda acea entitate malefică pe care istoria teologiei și a demonologiei o amintește cu numele de Belzebut. Aceea este nenorocirea noastră.

Astfel este motivul pentru care V.M. Samael spune în mod clar în multe dintre operele sale, și în special în cea care poartă titlul DA EXISTĂ INFERN, DA EXISTĂ DIAVOL, DA EXISTĂ KARMĂ, că actualmente, MILIOANE DE SUFLETE intră în abis (a se citi: în infradimensiunile naturii) din cauza faptului de a fi ajuns deja la finalul ciclurilor lor de o sută opt vieți și, ca și consecință, intră în Legea Involuției scufundate…

Pentru ca noi să nu mai fim REFRACTARI LA LUMINILE SPIRITULUI trebuie în mod urgent să schimbăm natura noastră psihică și să ne ordonăm natura fizică. Este nevoie să schimbăm obiceiul bolnăvicios al FORNICAȚIEI cu utilizarea înțeleaptă a TRANSMUTAȚIEI ENERGIILOR NOASTRE CREATOARE. Este nevoie să ne activăm discurile sau chakrele anatomiei noastre oculte pentru a captura diversele fenomene ale cosmosului și ale naturii însăși cu scopul de A DEVENI CONȘTIENȚI de respectivele regiuni. Avem nevoie ca PROPRIA CONȘTIINȚĂ să-și abandoneze temnița, carcera în care a rămas închisă, pentru ca, bucurându-se de libertatea pe care o merită, să ia contact cu așa-numiții AEONI ai Spiritului. În acest fel, așadar, vom ști pentru ce ne-am născut, de ce existăm, de unde venim și în ce direcție ne îndreptăm.

Adăugată la acea condiție degradantă atât fizică, cât și animică sau psihologică, multe persoane deja și-au perturbat propriul psihic până în punctul de a considera ANORMALUL ca fiind NORMAL. Mă refer la HOMOSEXUALISM, TRAVESTISM, LESBIANISM… Toate acestea sunt boli mentale, chiar dacă mulțimile se străduiesc să o nege. În astfel de cazuri există deja o deconectare absolută între acele persoane și Chesed-ul lor interior, trebuie să spunem: Intimul lor, drept pentru care respectivii umanoizi s-au auto-condamnat pentru a fi candidați siguri ai involuției scufundate din lumile infernale. În asemenea condiții este evident că frigul lunar și-a făcut în respectivele persoane cuib și se dovedește foarte dificil ca ei să aibă din nou căldură spirituală. Pentru astfel de motive, V.M. Samael îi califica pe homosexuali, lesbiene și travestiți ca și cazuri pierdute iar considerațiile sunt evidente.

Fie-mi permis să adaug la aceste rânduri câteva fraze pentru reflecție:

„Cât de nechibzuit este omul care lasă să se scurgă timpul zadarnic”.
Goethe

„La majoritatea oamenilor dificultățile sunt fiice ale lenii”.
Samuel Johnson

„Doar aceia care nu așteaptă nimic de la hazard sunt stăpâni ai destinului lor”.
Matthew Arnold

„Dificultățile se multiplică pe măsură ce ne apropiem de final”.
Goethe

FIE CU VOI TOȚI LUMINILE ETERNE ALE THEOMEGALOGOSULUI.
Kwen Khan Khu