Wierix Hieronymus, Importancia de la Obediencia

Importanța obedienței

Importanța obedienței 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult apreciați colegi/colege,

Vă trimit tuturor prezenta gravură care a fost opera desenatorului Wierix Hieronymus, care a trăit între anii 1553 și 1619 și a fost de naționalitate flamandă.

Gravura are ca titlu…

…IMPORTANȚA OBEDIENȚEI

Învățăturile noastre ne insistă în mod permanent asupra necesității de A ȘTI SĂ FIM OBEDIENȚI față de Ființa noastră Reală. Cu toate acestea, prieteni și prietene, este necesar să știm cum să o facem.

Observați în primul rând că imaginea centrală, în partea superioară a acestei gravuri, este imaginea Domnului Nostru CHRESTOSUL, exemplu crud și viu al supremei obediențe față de Tatăl, căci în fiecare moment a știut drama pe care trebuia să o reprezinte și și-a petrecut absolut toată viața pregătindu-se pentru a înfrunta ceea ce trebuia să reprezinte până când, în cele din urmă, a îndeplinit-o pe deplin. Aceasta nu o vedem în fiecare zi și nici nu se întâmplă adesea.

Prezenta gravură, de asemenea, este însoțită de mai multe fraze scrise în latină care sunt referitoare la reprezentările pe care le conține, să vedem:

«Benedicentur in semini tuo omnes gentes, quia obediste voce meae».

Traducere:

„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea.” –Geneza 22:18, capitolul „Dumnezeu îi poruncește lui Avraam să-și jertfească fiul”–

Timp de milenii sacrificiul lui Avraam a servit drept exemplu al obedienței supreme pentru toate ordinele spirituale și mistice creștine. Evident, din punct de vedere simbolic kabalistic, Avraam îl reprezintă pe Kether iar fiul său Isaac l-ar reprezenta pe Chokmah –Cristosul, al Doilea Logos. Această frază însoțește prima gravură care apare în stânga crucificatului.

«Vade et vide si cuncta propera sint erga fratres tuos; R. Presto sum.» Gen. 37.

Traducere:

„Și Israel i-a zis: Du-te acum și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși –și dacă oile sunt bine– și adu-mi vești.” –Geneza 37:14, capitolul „Iosif este vândut de frații săi”–

Fără îndoială, această frază este referitoare la faptul de a nu vinde niciodată oile –sau pe frați– pentru treizeci de arginți, adică, niciodată nu trebuie să ne schimbăm fraternitatea și iubirea pentru lucruri materiale. Această frază o vedem lângă fragmentul din partea dreaptă a gravurii.

«Christus Factus est pro nobis obediens usque ad mortem».

Traducere:

„Cristos a fost obedient chiar până la moarte pentru noi”.

Această frază mărginește sau înconjoară imaginea lui Cristos, pe care îl vedem înconjurat de Heruvimi. În mod cert, V.M. Aberamentho și-a demonstrat determinarea de a-l sluji pe Tatăl până în ultimul moment al procesului său. Aceasta ne invită SĂ NU FIM SLABI și să ne menținem fermi pe drum până la sfârșitul acestuia.

«Ecce peccatores intenderunt arcum paraverunt saggitas suas un pharetra, ut sagitten in obscuro rectos corde.» Ps11:2

Această altă frază se întinde în jurul chenarului central și semnifică:

„Iată că cei păcătoși și-au încordat arcul, și-au potrivit săgețile pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată” –Ps.11:2–

Tenebrele tot timpul caută oportunitatea de a-i lovi cu armele lor pe devoții Drumului Secret. Întotdeauna o fac sub acoperirea întunericului.

«Melior est enim obediantia quam víctimae, et auscultare magis quam offerre adipem arietum. Quoniam quasi peccatum ariolandi est, repugnare».

Traducere:

„Este mai bună obediența decât aducerea de jertfe și ascultarea este mai bună decât oferirea de grăsime de berbec. Căci neascultarea este aproape ca păcatul divinației”.

În mod cert, dragi cititori, obediența valorează mai mult decât multe lucruri, inclusiv mai mult decât promisiunile și oferirea de ofrande –grăsimea de berbec–, căci neascultarea este fiica orgoliului mistic, iar acesta a fost pierderea valorilor multor mistici și anahoreți încă din antichitate. Din neascultare s-au deviat mulți discipoli și chiar Maeștri care au ajuns să-l cunoască pe Avatarul nostru al Vărsătorului, V.M. Samael Aun Weor. În opera sa Trandafirul Ignic, V.M. Samael face o diferențiere deplină între ghicitori și Profeți. Deoarece prepoziția a transformă cuvântul adivino (ghicitor) în cineva care este împotriva divinității, o provoacă crezându-se superior acesteia. De aceea, iubitorii Gnozei nu vom fi niciodată „adivini (ghicitori) însă aspirăm să fim Profeți sau Profete.

«Quia udisti vocem uxoris tuae, et comedisti de ligno ex quo precederam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae: et emisit sum Dominus Deus de paradiso». Gen. 3:17,23

Traducere:

„Fiindcă ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci din el, blestemat va fi pământul din pricina ta și cu multă trudă îți vei scoate hrana din el în toate zilele vieții tale… Iar Domnul l-a izgonit din grădina Edenului.” –Gen. 3:17,23–

Această frază este relaționată cu căderea angelică a rasei umane. Din momentul în care cuplul uman a început să FORNICE, a început să cadă în mâinile Marii Legi. Pământul a început să se umple de durere iar viața oamenilor a pierdut fericirea și a cunoscut nenorocirea. Fără îndoială, începând de atunci, neamul omenesc a pierdut PARADISUL CONȘTIINȚEI și a rămas prizonier în tenebrele EULUI și ale Mamei sale Bestia.

«Quia inobediens fuit ori Domini, tradidit eum Dominus leoni, et confregit eum et accidit».

„Când l-a auzit profetul care l-a adus înapoi pe drum a zis: «Omul lui Dumnezeu este»… care s-a răzvrătit la porunca lui Iehova; așadar, Iehova l-a dat pe mâna leului, care l-a zdrobit și l-a omorât.” –1 Împărați 13:26–

Fraza expusă aici ne spune că, în mod cert, acela care ascultă de cuvintele Profeților –Maeștri ai Fraternității Albe, Avatari etc., etc.– va fi mântuit, va fi din nou asistat, chiar dacă într-un moment al peregrinării sale nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Însă, acela care rămâne răzvrătit la avertizările divine va fi dat de divinitate pe mâna Leului Marii Legi, care îl va zdrobi și-l va omorî –să se citească: îl va face să involueze.

Ei bine, dragi cititori, în centrul acestei gravuri vedem o imagine a unui individ angelic care poartă pe umerii săi trei lucruri: o ancoră, o coloană și o vioară

Ancora ne amintește de călătoria noastră alchimică pe apele mării de bronz a alchimiștilor. Ancora  ne amintește cu forma sa de cele trei forțe primare ale creațieiSfânta Afirmație, Sfânta Negație și Sfânta Conciliere–…

Coloana ne amintește că toți trebuie să ne preschimbăm în coloane ale templului Tatălui care se află în ceruri. Să ne amintim de cuvintele Sfintelor Scripturi: „Fii credincios până la moarte și eu te voi face o coloană a templului meu”. Coloana este de asemenea simbolul coloanei vertebrale prin care vor trebui să urce Focurile Sacre ale Spiritului Sfânt.

Vioara ne amintește de octavele muzicale în baza cărora trebuie să provocăm revoluția Conștiinței noastre.

Ceva important de avut în vedere este că la baza ancorei este scris în latină cuvântul perseveranter, care ne amintește că munca noastră alchimică trebuie să fie realizată cu perseverență.

De asemenea, vioara are scris alt cuvânt latin: hilariter, care ne invită să realizăm peregrinajul nostru cu bucurie. Pe de altă parte, coloana are întipărit cuvântul fortiter, care aici trebuie să-l traducem prin „puternic”, căci trebuie să ne transformăm în puternice coloane ale Tatălui care se află în secret.

Trebuie să observăm, de asemenea, un cățeluș care aleargă în paralel cu individul sacru și este semnalat cu cuvântul libenter, care trebuie să se traducă „cu plăcere”. Aceasta ne dă de înțeles că munca noastră interioară trebuie să o realizăm cu iubire pentru Tatăl, cu fidelitate față de FIINȚĂ.

Pălăria pe care o poartă pe cap entitatea angelică poartă cuvântul latin humiliter. Pălăria ne amintește de pălăria Apostolului Iacob, care a fost prezentat în multe tratate ca „peregrinul salvator”, făcându-se cu aceasta aluzie la însuși Mercurul înțelepților. Însă, în această reprezentare acest cuvânt ne subliniază că pașii noștri spre împărăția cerurilor trebuie să fie pași umili și niciodată mândri.

Un copil merge, de asemenea, însoțindu-l pe îngerul temei noastre. Acel copil, pe lângă faptul de a reprezenta inocența pe care trebuie să o atingem, este semnalat de cuvântul simpliciter, vrând să ni se indice că trebuie să fim simpli cum sunt copiii. Să nu uităm cuvintele Marelui Kabir din Galileea când a spus: „Lăsați copiii să vină la mine căci în adevăr vă asigur că lor le aparține împărăția Tatălui meu”.

Aripile individului sacru sunt însoțite de cuvântul velociter, care ne subliniază necesitatea de a acționa cu rapiditate, cu celeritate, cu alte cuvinte, ne face un apel la a nu pierde timpul în mod mizerabil cu lucrurile lumești

Deasupra devotului angelic este cuvântul obedientiadeoarece întreaga tematică a acestei gravuri se învârte în jurul faptului de a ști să ascultăm de Tatăl care se află în secret și a ști să respectăm regulile Drumului Secret. Cine nu știe să asculte, mai devreme sau mai târziu se va pierde în labirinturile care există de ambele părți ale drumului pietros.

Ei bine, stimați cititori, cuvintele pe care tocmai le-am analizat însoțeau figura centrală a gravurii noastre. Însă, de partea dreaptă și stângă a acesteia observăm creaturi animalice –simboluri ale agregatelor noastre psihologice– care tocmai țintesc și lansează săgețile lor otrăvitoare către sacrul personaj pe care l-am explicat înainte. Să vedem aceste cuvinte ca să înțelegem ce vor să ne exprime:

Inobedientia: Neascultare, invitându-ne să nu ascultăm de FIINȚĂ.

Inconstantia: Inconstanță, invitându-ne să NU FIM CONSTANȚI.

Tristitia: Tristețe, defetism, slăbiciune etc., etc.

Propia voluntas: Voință proprie, voință egoică, egoism etc.

Pusillanimitas: Lipsă de curaj, trădare, neîncredere.

Pigritia: Lene.

Vana Gloria: Trufie, mitomanie, orgoliu, mizantropie.

Curiositas: Curiozitate ─agregat pe care îl detesta Gurul nostru.

Aceste oribile calități vor încerca întotdeauna să întrerupă pașii tuturor acelora care, cu fermitate, vor să se unească cu Ființa Reală a Filosofiei Secrete. Iată aici contrapartea tuturor acelor frumoase calități care însoțesc simbolurile personajului mistic…

Îmi permit acum să vă las câteva fraze pentru reflecție:

„Este corect din fire ceea ce întotdeauna și pretutindeni are aceeași valabilitate și nu pentru că așa i-ar plăcea cuiva.”
Aristotel

„Să fii bun este ușor, dificil este să fii drept.”
Victor Hugo

„Rodul celui drept este copacul vieții, iar cel care prinde suflete este înțelept.”
Proverb biblic

„Cea mai excelentă dintre toate virtuțile este dreptatea.”
Aristotel

GAUDEAMUS IGITUR.
─„Așadar să ne bucurăm.”─
KWEN KHAN KHU