Olyan Igazságok, Amelyek Ellentmondanak a Belénk Ivódott Tévhiteknek

Olyan Igazságok, Amelyek Ellentmondanak a Belénk Ivódott Tévhiteknek

Olyan Igazságok, Amelyek Ellentmondanak a Belénk Ivódott Tévhiteknek 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók:

Szánok egy kis időt arra, hogy elküldjem nektek a következőket:

OLYAN IGAZSÁGOK, AMELYEK ELLENTMONDANAK A BELÉNK IVÓDOTT TÉVHITEKNEK.

A. Csak HÁROM DIMENZIÓ van, csak az a valóságos, amit egyszerűen az érzékszerveinkkel érzékelünk.

A. HAMIS: Mióta Einsteinnek sikerült az energiát megfejtő egyenletet kimutatnia a képletével, ma már elfogadott, hogy a tér többdimenziós.

B. A tér egy egyenes vonal.

B. HAMIS. A tér görbe, és ma már elismerik, hogy a tér egy határ felé hajlik, amelyen túl más végtelenek nyílnak meg, amelyeknek saját terük van.

C. Nincs Isten vagy bármi ilyesmi, hiszen csak azt tudjuk elfogadni, amit érzékszerveinkkel érzékelünk. Isten csak egy puszta képzet.

C. HAMIS. A Hinton által leírt úgynevezett párhuzamos világokban is létezik élet, és ez az, ami a hipertérben létezik. A probléma az, hogy nem érzékeljük ezeket a más életformákat, mert pszichés érzékszerveink elsorvadtak, és a belső elválasztású mirigyeink fejletlenek ─ értsd: különösen a tobozmirigy ─. Másrészt az emberiségnek az Istenről alkotott elképzelése valóban gyerekes. Amit mi Istennek neveznénk, az egy MINDENTUDÓ, MINDENHATÓ és MINDENÜTT JELENLÉVŐ energia. Minden ember lelkének mélyén létezik ennek az energiának egy része, amit gnosztikusan „a LÉNYNEK” nevezünk.

D. A világ Isten beavatkozása nélkül teremtette meg önmagát. Az égi mechanika hozta létre, és a mai fizika és csillagászat által hangsúlyozott úgynevezett BIG BANG eredményeként jött létre.

D. HAMIS. A híres BIG BANG, amelyre a fizikusok és csillagászok utalnak, csak mint képzeletbeli alkotás létezik a pszichéjükben, mert senki sem volt ott, hogy lefilmezze ezt az eseményt, abszolút senki. Ez az egész álelmélet hipotézisen alapul, amelyből a pozitivista szkeptikusok levonják következtetéseiket. Emellett gépész nélkül nincs mechanika, és ha a világegyetem a mechanika gyümölcse lett volna, akkor ki irányította ezt a mechanikát?

E. Az emberi faj az évmilliók alatt végbemenő fajok evolúciójából származik.

E. HAMIS. Charles Darwin dicsőített elmélete a fajok evolúciójáról még SOHA nem tudta bebizonyítani, hogy az emberi faj a majomtól származik, és még mindig kétségbeesetten keresik az úgynevezett hiányzó láncszemet, amely a majmot a Homo sapiens sapiens-szel összekapcsolná. Ezzel szemben a gnosztikus antropogenezis azt állítja, hogy az emberi faj a Tudat magasabb világaiban keletkezett, és úgy materializálódott, ahogy az ősenergia egyre jobban sűrűsödött, vagy kristályosodott az úgynevezett FORDULÓK révén. Így először a mentális energetikai Fordulóban léteztünk, majd az asztrális Fordulóban folytattuk létezésünket, majd a négydimenziós vagy vitális energetikai Fordulóban léteztünk tovább, és végül megérkeztünk a sejtes, háromdimenziós vagy fizikai Fordulóba. Az emberi test székhelye először csak protoplazma volt, majd protoplazma-gáz lett belőle, míg végül sejtszintűvé vált. A majom az első emberek és a természet vadállatai szexuális keveredésének gyümölcse volt, és emiatt bizonyos génjeink közösek az emberszabásúakkal.

F. Sem az állatokban, sem az emberekben nincs úgynevezett „LÉLEK”. Ez a vallások találmánya a tömegek manipulálására.

F. HAMIS. A lélek (szerk.: spanyol ’alma’) vagy anima kifejezés olyan változhatatlan, örök energiára utal, amely túléli a fizikai test halálát. Ez a lélek az ásványi, állati és növényi birodalomban fejlődik, amíg el nem éri az emberi állapotot, hogy száznyolc létezésen keresztül megnyilvánuljon az anyagi világban, ami egy ciklust alkot. Ennek a léleknek azonban valóban meg kell próbálnia kapcsolatot teremteni az isteni Lelkével – értsd: a LÉNNYEL -, és erre HÁROMEZER MEGNYILVÁNULÁSI CIKLUS van számára kijelölve. Az állat (szerk.: spanyol ’animal’ kifejezés) pontosan azt jelzi, hogy van valami, ami megeleveníti az alacsonyabb rendű élőlényeket – lovakat, kutyákat, macskákat, oroszlánokat stb.─, és hogy az a valami az „animájuk” vagy a lelkük.

G. A természet négy eleme csak úgy, a természet mechanikájának részeként létezik.

G. HAMIS. A négy elem a TŰZ gyermeke. A tűz az az energia, amelyből a másik három elem származik. Így a tűzből a levegő, a levegőből a víz, a vízből pedig a föld származik. Mindezt a természetet irányító intelligenciák irányítják, amelyeket a gnoszticizmusban DÉVÁKNAK neveznek. Minden elem a tűz mutációja.

H. Az ember élete nem törekszik semmi transzcendentálisra, egyszerűen csak élni kell és élvezni kell, de amikor meghalunk, mindennek vége.

H. HAMIS. Az emberi lény élete az isteni Lélek azon erőfeszítése, ─ amelyet magában hordoz ─, mert ő meg akar nyilvánulni az anyagi világban. Amikor egy ilyen isteni Léleknek sikerül megnyilvánulnia az emberi lélek testi burkán keresztül, akkor azt mondják, hogy ez a Lélek mélyen önmegvalósult.

I. A szex a szervezetünk egyik funkciója, amely kizárólag a fajunk szaporodását és az érzéki örömök pillanatainak megélését szolgálja.

I. HAMIS. A szexualitás pontosan azért adatott meg az emberi kétlábúnak, hogy IGAZI EMBERRÉ fejlessze őt. A szexuális energia nemcsak a fajunk szaporodási funkcióját látja el. Nem. A szexuális energiának vannak altípusai, és még az is lehetséges, hogy átalakuljon vagy transzmutálódjon egy másik, finomabb energiává, amely azáltal, hogy a gerincünk két oldalán meglévő csatornákon keresztül emelkedik, végül az emberi szervezetben meglévő összes hormonunkat és mirigyünket stimulálja, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy a természet és a kozmosz fizikai és metafizikai jelenségeinek sokaságát érzékelje. Hasonlóképpen, ez az energia, valami finomabbá átalakulva, más energetikai testeket hoz létre, amelyekkel más dimenziókban mozoghatunk. A gnoszticizmus határozottan állítja, hogy a SZEX SZENT, és ezért hangsúlyozza Mózes hatodik parancsolata, hogy NE PARÁZNÁLKODJ.

J. A tabletták, kenőcsök, a réz IUD, óvszerek és egyéb mesterséges eszközökkel történő születésszabályozás nagyszerű, mert akkor a házasság nem telik meg gyermekkel.

J. HAMIS. A fogamzásgátlás egy aberrált találmány, amelyet napjaink humanoidja azért hozott létre, hogy annyiszor paráználkodhasson, ahányszor csak akar anélkül, hogy a nő teherbe esésének feltételezett veszélye fennálljon. Ez nem egy csodálatos találmány, mert végül is mindezek a mechanizmusok megváltoztatják a nő hormonjait, hajlamossá teszik a betegségekre – mint például a fogamzásgátló tabletta – és kiegyensúlyozatlanná teszik az idegrendszerét. A TANTRA-JÓGA, AGNI- JÓGA, SAHAJA MAITHUNA, KRIYA- JÓGA, stb. néven ismert rendszer lehetővé teszi az emberi pár számára, hogy a szexuális élvezetet az ondófolyadék elvesztése nélkül, azaz PARÁZNÁLKODÁS NÉLKÜL élvezze. A gnoszticizmus ismeri és gyakorolja ezeket a rendszereket.

K. Az emberi elme óriási, mert csodákra képes.

K. HAMIS. AZ ELME okkult anatómiánk egy másik funkciója, de ez nem minden. Az elmének számos tudattalan szintje van, amelyeket az ember sajnos nem hajlandó megvizsgálni. Ezeken a tudattalan szinteken valóban elképzelhetetlen aberrációk léteznek. Az ilyen aberrációk alkotják azt, amit AZ ÉNNEK, AZ EGÓNAK, AZ ÖNMAGAMNAK, AZ ÉNMAGANAK stb., nevezhetünk. Ezek a förtelmes állapotok a vallások Sátánja. Az elmét át lehet alakítani valami nagyszerűvé, de először meg kell tisztítani azoktól a gonosz vendégektől, amelyek az emberek és általában a társadalom keserűségét okozzák.

L. A tudomány csodálatos, csodákat művel, mindent megmagyaráz, mindent tud. A tudományhoz semmi sem fogható.

L. HAMIS. Nem tudomány az, amit ma annak nevezünk. Az igazi tudomány a betegségeket a gyökerüknél gyógyítja, nem csupán fájdalomcsillapítókat dolgoz ki az elviselésükre. Az orvostudomány úgynevezett „tudósai” azt hiszik, hogy ismerik az emberi testet, de valójában nagyon sok mindent nem tudnak róla. A fent említett tudomány hosszú évek óta próbálja kiirtani a rákot, és még a ma már ultramodernnek mondható eszközökkel is csak késleltetni tudja a rosszindulatú rákos megbetegedésben szenvedők halálát. Az igazi tudomány az tudomány SZERETETTEL, és nem arra törekszik, hogy orvosi téveszmékkel kísérletezzen, kísérleti nyulakként kis állatokat használva, amelyek pokolian szenvednek, miközben a gyógyszergyárak laboratóriumaiban használják őket. Egy egyszerű sampont ezerszer tesztelnek úgy, hogy tengerimalacok szemébe fújják – mert ez a kis állatka mindig nyitva tartja a szemét -, és amikor ezeknek a teremtményeknek a szeme végre nem romlik tovább, akkor elkezdik árusítani azt az embereknek. Ez tudomány vagy machiavellizmus? Ugyanezt teszik ma az abortált magzatokkal is: krémek készítéséhez használják őket, amelyeket aztán azzal a céllal árulnak, hogy a nők bőrét megfiatalítsák.

A dicsőített tudománnyal elpusztítottuk világunk ózonrétegét az üzemanyagok miatt, amelyek az űrbe indított rakétáinkat hajtják. Mostanra ez az ózonréteg nem létezik, így a testünkre eső ultraibolya sugarak hatására hajlamosak vagyunk arra, hogy kialakuljon a bőrrák. Ugyanez a tudomány napról napra több és több tömegpusztító fegyvert fejleszt ki, amelyeket egy HARMADIK VILÁGHÁBORÚBAN fognak használni. Egy kínai laboratórium hozta létre azt a világjárványt, amelyet ma élünk, és amelyet COVID-19-nek neveztünk el, egy olyan betegséget, amely világszerte emberek ezreit és ezreit viszi a sírba. És mit tett a tudomány? Nos, létrehozott egy hamis „vakcinát”, amely mindennek a tetejében borzalmas mellékhatásokat produkál, mint például sterilitás, trombózis, szívroham, agyvérzés… És a legrosszabb az egészben az, hogy ugyanaz a tudomány NEM VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET ezekért a mellékhatásokért, és mindennek tetejébe, ezt világszerte KÖTELEZŐEN akarja bevezetni. És minden kormány hallgat.

M. A haladás felé menetelünk. Hamarosan olyan társadalmunk lesz, amelyben béke, bőség és harmónia fog uralkodni.

M. HAMIS. Az emberi faj fejlődése egy olyan utópia, amelyet csak a materialista fanatikusok tudnak elhinni. Ha valóban progresszívek lennénk, nem generáltunk volna egy Első Világháborút, sem egy másodikat, és most egy új világkonfrontáció vagy Harmadik Világháború előtt állunk elképzelhetetlen következményekkel. Korunk álembere napról napra önzőbb és perverzebb lesz. Az éhínség és a nyomor mind az öt kontinensen egész társadalmakkal végez. A víz elkezdett mindenki számára szűkös árucikké válni. A béke megteremtésére hivatott világszervezetek egyikének sem sikerült kibékítenie a Keletet és a Nyugatot. A világ minden nagyhatalma azzal büszkélkedik, hogy bemutatja legjobb tömegpusztító fegyverét, és eljön majd az idő, amikor mindet egymás ellen fogják használni. Akkor tanúi leszünk a NAGY HOLOKAUSZTNAK, amely véget vet az Árja fajnak, ahogy azt évszázadokkal ezelőtt megjövendölte sok próféta, küldött, megvilágosodott és mindenekelőtt a mi Pátriárkánk, a Nt. Samael Aun Weor Mester.

N. Végül minden elrendeződik, és hamarosan boldogan fogunk élni.

N. HAMIS. Ezek a földi humanoid ambíciói, ám maguk a tudósok mondták már azt, hogy NINCS VISSZAÚT, mert az éghajlatváltozás olyan látványos árvizeket fog okozni, ahogy azt már most is látjuk mindenütt a világunkban, vulkánokat, amelyek már elkezdtek kitörni mindent elpusztító földrengések, ugyanazokból a földrengésekből származó szökőárak, ciklonok, hurrikánok stb., stb., stb. Már bebizonyosodott, hogy világunk tengelyei gyorsan változnak, és hamarosan az egyenlítőből lesznek a pólusuk, a pólusokból pedig az új egyenlítő. Kétségtelen, hogy egy ilyen változás eredete annak a bolygóóriásnak a közelségében rejlik, amelyet mi HERKÓLUBUSZNAK nevezünk, és amely napról napra közelebb és közelebb kerül a mi világunkhoz. Ez mind az égi mechanika része. Így történt az ATLANTISZ nevű legendás kontinens elsüllyedésekor, és így történt a LEMÚRIA nevű kontinenssel is. A kocka el van vetve, tisztelt olvasó!

Ezen elmélkedések után szeretnék néhány mondatot mondani, amit helyénvalónak tartok:

A szív hazugságai az arcról indulnak”.
Quevedo

Nem az a hazugság, amely átmegy az elmén, hanem az a hazugság, amely behatol és gyökeret ereszt benne, az, ami gonoszságot okoz”.
Bacon

A hazugság nem tarthat örökké”.
Carlyle

A hazugság olyan, mint a hógolyó: minél tovább gurul, annál nagyobb lesz”.
Luther

A kiszínezett hazugságot összetévesztik a mezítelen igazsággal”.
Conde Cervellón

MUNDUS VULTIDECIPI.
─”A világ szereti, ha becsapják”─.
KWEN KHAN KHU