Oslobađanje od tela

Oslobađanje od tela 850 480 Universal
Ležeći u svom krevetu, sa prekrštenim rukama na grudima, učenik će duboko meditirati o fizičkom telu, kazaće: „Nisam ovo fizičko telo“. Potom će duboko meditirati o svom eteričnom telu, kazaće: „Nisam ovo eterično telo“. Potom, unesen u duboku unutrašnju meditaciju, učenik će reflektovati o svom astralnom telu i kazaće: „Nisam astralno telo“. Sada će učenik meditirati o svom mentalnom telu i reći će: „Nisam ni ova pamet kojom mislim“. Potom učenik treba da reflektuje na snagu svoje volje i reći će sebi: „Nisam ni telo volje“. Sada će učenik meditirati o Svesti i reći će sebi: „Ja nisam Svest“. Sada, na kraju, udubljen u dubokoj meditaciji, učenik će uzviknuti svojim srcem: „Ja sam Intiman! Ja sam Intiman! Ja sam Intiman!“ Tada, učenik, van svojih vehikala, postaće u potpunosti jedno veličanstvo Beskonačnosti. Videće tada da više nije potrebno da misli, jer je mudrost Intimnog Da, Da, Da. Sada će učenik shvatiti da je akcija Intimnog Da, Da, Da. Sada će učenik razumeti da je priroda Intimnog apsolutna sreća, apsolutna egzistencija i apsolutna omniscijencija. U ovim trenucima vrhovne sreće prošlost i budućnost se zbratimljuju u večno sada, i veliki kosmički dani i velike noći uzastopno slede jedne za drugima u jednom večnom trenutku… U ovoj ispunjenosti sreće, naši učenici mogu da izučavaju svu Mudrost Vatre usred žarećih plamenova Univerzuma.

Samael Aun Weor
Vatrena ruža, poglavlje 17.