Eliberarea de Corpuri

Eliberarea de Corpuri 850 480 Universal
Întins în patul său, discipolul, cu mâinile încrucișate pe piept, va medita profund la corpul său fizic, spunându-și: „Nu sunt acest corp fizic.” Apoi discipolul va medita profund la corpul său eteric spunându-și: „Nu sunt acest corp eteric.” Apoi, scufundat în profundă meditație internă, discipolul va reflecta la corpul său astral și va spune: „Nu sunt corpul astral.” Acum discipolul va medita la corpul său mental și își va zice: „Nu sunt nici această minte cu care gândesc.” Apoi discipolul va reflecta la forța voinței sale și își va spune lui însuși: „Nu sunt nici corpul de voință.” Discipolul va medita acum la Conștiința sa și își va zice: „Nu sunt nici Conștiința.” Acum, în final, scufundat în meditație profundă, discipolul va exclama din inimă: „Eu sunt Intimul! Eu sunt Intimul! Eu sunt Intimul!” Atunci, discipolul situat afară din toate vehiculele sale va deveni o întreagă Maiestate a infinitului. Va vedea atunci că nu este necesar să gândim pentru că înțelepciunea Intimului este da, da, da. Acum discipolul va conștientiza că acțiunea Intimului este da, da, da. Acum va înțelege discipolul că natura Intimului este fericire absolută, viață absolută și omnisciență absolută. În aceste momente de supremă fericire, trecutul și viitorul se înfrățesc într-un etern prezent, iar marile zile cosmice și marile nopți cosmice se succedă unele pe celelalte într-un moment etern… În această plenitudine a fericirii, discipolii noștri pot studia toată Înțelepciunea Focului în flăcările mistuitoare ale universului.

Samael Aun Weor
Trandafirul Ignic, Capitolul XVII