Mantra „O“ i militva Hrista

Mantra „O“ i militva Hrista 850 480 Universal
Oni koji žele da uče da se kreću astralnim telom po volji, oni koji žele da prodru u Nauku Džinasa da bi naučili da unesu fizičko telo unutar četvrte dimenzije i da se transportuju fizičkim telom, bez da im je potreban avion, na bilo koji kraj sveta; onima kojima je hitno potrebna jasna vizija i ultra sluh moraće da dnevno koncentrišu pamet nad čakrom srca i da duboko meditiraju o ovom divnom centru. Mantra ove čakre je samoglasnik O, koji se vokalizira produžavajući zvuk ovako: OOOOOOOOO. Treba da se molimo Hrista tražeći u toku ovde prikazane praktike, da nam probudi čakru srca.

Samael Aun Weor
Savršeni brak, poglavlje 19.