Ce înseamnă pentru un instructor sau o instructoare gnostică să predea cu exemplul dincolo de precept?

Ce înseamnă pentru un instructor sau o instructoare gnostică să predea cu exemplul dincolo de precept? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi cititori:

Este important pentru mine să vă spun câteva cuvinte despre:

CE ÎNSEAMNĂ PENTRU UN INSTRUCTOR SAU O INSTRUCTOARE GNOSTICĂ SĂ PREDEA CU EXEMPLUL DINCOLO DE PRECEPT?

De-a lungul vieții mele, de când am cunoscut Gnosticismul, mereu mi-a atras atenția profunzimea postulatelor sale și capacitatea pe care o are această doctrină pentru a aborda orice subiect fizic sau metafizic. Cu siguranță, Gnoza poate fi considerată drept SAPIENTIA UNIVERSALIS sau PHILOSOPHIA PERENNIS, deoarece este adevărat că argumentele sale sunt valabile în orice timp și spațiu în care sunt citate.

Însă, ceva care se dovedește trist și delicat este faptul că înțelegerea acestei doctrine implică o HOTĂRÂRE MORALĂ determinată și pusă în acțiune din moment în moment, odată ce am intrat pe portița acestei înțelepciuni. Acesta este motivul pentru care marile Ființe autorealizate insistă să afirme cu tărie că din zece mii de oameni care urmează această cunoaștere, doi ajung să o înțeleagă cu adevărat și reușesc să o facă parte din propriile lor vieți ─aceasta o spunea marele Basilide. Un altul a spus că dintre doi oameni care își propun să ajungă la FIINȚĂ, unul reușește ─cuvintele Maestrului Moria. De asemenea, s-a spus întotdeauna: „Dintr-o mie care mă caută, unul mă găsește, dintr-o mie care mă găsesc, unul mă urmează, dintr-o mie care mă urmează, unul mă înțelege, dintr-o mie care mă înțeleg, unul este al meu…”

Frazele anterioare arată enorma dificultate care există între predicarea și practicarea acestor valoroase învățături. Fără îndoială, toate acestea rezidă în somnul profund al Conștiinței de care suferă greșit numitul om al timpului nostru. Este un vis îngrozitor, cu o magnitudine nefastă de neimaginat, care ne însoțește. Dacă o persoană, datorită ajutorului divin, ar primi impactul care i-ar permite pentru câteva secunde SĂ SE OBSERVE ÎN MOD COMPLET pe plan intern și extern, sincer ar rămâne ÎN STARE DE ȘOC, deoarece nu și-ar fi imaginat niciodată ce înseamnă să poarte această somnolență de milenii în interiorul psihicului său. Acest lucru este cu adevărat grav, fraților și surorilor.

Știu foarte bine că atunci când se citesc aceste rânduri, cititorul captează doar trei la sută din conținutul lor general, deoarece intelectul umanoidului pământesc este fracționat, este făcut bucăți din punct de vedere energetic și doar un trei la sută din Conștiința sa este ceea ce ajunge să înțeleagă prezentul mesaj; iată aici dificultatea pe care o avem pentru a CAPTA SEMNIFICAȚIA PROFUNDĂ A VALOROASEI NOASTRE CUNOAȘTERI. Dacă la aceasta adăugăm însăși ENTROPIA în care a intrat societatea noastră și MIRAJUL pe care îl provoacă dezordinea noastră mentală, atunci este evident că putem înțelege și pricepe dificultatea pe care o avem pentru a ne apropia de Drumul Secret.

Dacă nu analizăm cele descrise înainte, se dovedește imposibil să ajungem să înțelegem cum a fost posibil ca, în ciuda marilor iluminați pe care i-a avut umanitatea noastră, aceasta continuă să fie căzută, tot mai mult și mai mult, pe spirale de conduită tot mai joase. Luând cazul Avatarului nostru al Vărsătorului, V.M. Samael Aun Weor, drept exemplu de studiu, ne întrebăm din nou și din nou cum a fost posibil ca mii și mii de oameni care l-au cunoscut, care au vorbit cu el, care au primit mărturii despre măreția sa spirituală, despre diversele sale daruri, despre capacitatea sa specială de a se întoarce în trecut sau de a se proiecta în viitor, pentru a ne avertiza asupra multor pericole pe care le-am târât sau despre calamitățile pe care urma să le confruntăm, chiar și așa, au devenit parte a acestei Mișcări Spirituale gigantice –să se citească: Gnosticismul– pentru a o abandona câteva luni mai târziu sau în decurs de câțiva ani.

Pentru subsemnatul curios a fost să-i observ de-a lungul anilor pe mulți stegari ai Gnozei care au dorit chiar să se facă INSTRUCTORI SAU INSTRUCTOARE ale acestei Evanghelii, și apoi să-i văd cu profundă tristețe că de pe o zi pe alta, dintr-odată, au decis să abandoneze lupta pentru a se reîntoarce la viața orizontală pe care o aveau înainte… Cum se explică aceasta?

Singura explicație pe care o putem accepta este cea pe care am menționat-o la începutul acestor paragrafe: citim Gnoza de multe ori, de mii de ori, dar psihicul nostru citește totul mecanic, precum cineva care se spală pe dinți în fiecare zi, care merge la baie sau la toaletă să-și facă nevoile fiziologice și nimic altceva. Nu reușim să vedem măreția extraordinară a cuvintelor binecuvântatului nostru Guru, al ghidului nostru, în aceste zile obscure ale tenebroasei Kali-Yuga în care ne aflăm. Așa suntem. Chiar dacă Maestrul Aberamentho însuși ─să se citească: Iisus Cristos─ ar apărea în mijlocul GRĂDINII MADISON SQUARE din New York, sau poate în PARCUL CENTRAL al aceluiași oraș și ar spune: „Voi toți sunteți adormiți, vă aflați în mâinile tenebrelor, nu aveți încă suflet, sunteți fii ai diavolului, dar nu fii ai lui Dumnezeu” etc., etc., etc., probabil l-ar ridica poliția și l-ar prezenta ca instigator al mulțimilor, l-ar închide și poate chiar ar încerca să-l facă să dispară… Așa mergem…

Un renumit gânditor francez, Rousseau, chiar a spus: „Omul se naște liber, dar peste tot îl vedem târând lanțurile sclaviei!” Cuvinte teribile, prieteni și prietene, teribile, deoarece, cu siguranță, nu am văzut niciodată umanitatea să se lanseze cu atâta înverșunare ca să cadă în brațele plăcerii. Am schimbat adevărata noastră identitate pe un blid de linte, precum bine o spun Sfintele Scripturi creștine. Astăzi umanoidul rațional este sclavul banilor, al telefonului său mobil, al mașinii sau al automobilului său, al contului său bancar, al pasiunilor sale, printre care se remarcă DESFRÂUL, de asemenea, sclav a ceea ce vor spune alții, al muzicii degenerate care concentrează mulțimi uriașe într-un stadion pentru a se lăsa adormite de ZGOMOTE care nici măcar nu sunt ARTĂ…, sclav al autoimportanței, al amorului-propriu, al vanității, al orgoliului, al drogurilor care îi zăpăcesc și mai mult psihicul etc., etc., etc.

Unii, fără să se deranjeze înainte SĂ SE AUTOOBSERVE PROFUND, pentru a-și studia mai întâi agregatele psihologice, fiind INSTRUCTORI SAU INSTRUCTOARE, adoptă atitudini grosolane, nepoliticoase, atitudini arogante față de studenții care ascultă aceste învățături, atitudini de MITOMANIE, MIZANTROPIE, LIBERTINAJ etc., etc., etc.

În vremurile în care Avatarul nostru era alături de noi în lumea fizică, au existat câțiva ani în care toate Asociațiile gnostice care existau în acel moment erau pregătite, alerte, pentru a se apăra împotriva acelor subiecți care ieșeau ─spuneau ei─ din Summum Supremum Sanctuarium, situat în Sierra Nevada de Santa Marta, Columbia, calificându-se drept „MEDICI GNOSTICI”. Ceea ce s-a întâmplat în continuare era de așteptat: cei care și-au deschis ușile Lumisialelor sau ale caselor lor au fost victime ale fraudei cauzate de acești pseudomedici sau vraci neînsemnați. Mulți dintre acești falși medici gnostici au comis adevărate atrocități morale în rândul studențimii gnostice, au violat doamne, au înșelat soții etc., etc., etc. De fiecare dată când Patriarhul nostru, V.M. Samael, afla de aceste abuzuri, trebuia să trimită urgent o CIRCULARĂ INTERNAȚIONALĂ care să-i avertizeze pe toți să nu se lase spălați pe creier de acei nelegiuiți care, în fond, nu aveau nimic de-a face cu Gnoza. Ironiile sorții…

Tot acest cataclism spiritual nu a permis umanității noastre să se afle la înălțimea sosirii MESAJULUI PENTRU NOUA ERĂ A VĂRSĂTORULUI. Gnoza este MÂNTUITOARE, totuși cere mai întâi să fie ÎNȚELEASĂ ȘI PRACTICATĂ ÎN FIECARE CLIPĂ și, din cauza lipsei de PERSEVERENȚĂ în robotul uman, acesta nu este capabil să suporte rigoarea sa, după câteva ore, câteva zile sau câteva luni… Năzuințele FIINȚEI sunt foarte sărace în interiorul lui Homo sapiens sapiens din zilele noastre. Acesta nu dorește decât SENZAȚII CARE SĂ SE SCHIMBE în fiecare moment și ceea ce caută Gnosticismul este chiar liniștea interioară pentru a nu fi victime ale bombardamentului constant al INSUBSTANȚIALULUI.

Îmi iau libertatea de a vă lăsa câteva citate pentru reflecție:

„În bine, pentru a exista virtute, trebuie să existe perseverență.”
Quevedo

„Perfecțiunea este o virtute minunată care cântărește atât de mult încât omul nu o poate duce.”
Ortega Munilla

„Cel care recunoaște cu perspicacitate limitarea facultăților sale este foarte aproape să ajungă la perfecțiune.”
Goethe

„Oh, tu, cel care ai semănat capcane și curse pe drumul pe care trebuie să merg, nu mă vei fi prins în plasa predestinării pentru ca apoi să-mi reproșezi căderea în păcat!”
Omar Khayyam

„Orice capriciu apare din impunerea voinței asupra cunoașterii.”
Schopenhauer

„Cel care nu mai este capabil să fie uimit de nimic, nici nu se poate apropia vreodată de nou.”
Samael Aun Weor

AUM
Kwen Khan Khu