El misterio de esa criatura que llamamos hombre

Misterul acelei creaturi pe care o numim bărbat

Misterul acelei creaturi pe care o numim bărbat 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Stimați prieteni/e cititori/oare:

Vă trimit câteva rânduri pentru a înțelege…

…MISTERUL ACELEI CREATURI PE CARE O NUMIM BĂRBAT

BĂRBATE: Aceasta era statura spirituală pe care o aveai când ai fost creat după chipul și asemănarea Marelui Arhitect al Universului. Atunci erai Adam Kadmon, androgin și dotat cu puterea verbului. Nu ți-au putut rezista nici vulcanii, nici mările, nici cutremurele care făceau să se zguduie planeta noastră; toate le controlai cu limbajul de aur care izvora din gâtlejul tău. Comunicai cu Domnul tău față în față întrucât erai parte esențială a proiectului său.

Pe atunci erai o creatură inocentă…

Ți s-a dat putere asupra regnurilor mineral, vegetal și animal și ți s-a dat permisiunea să stăpânești peste orice creatură.

Însă, când ai fost hiperborean deja te-ai distanțaseși de originile tale –Spațiul Abstract Absolut–, și gunele începeau să se dezechilibreze în anatomia ta fizică și spirituală. Când în cele din urmă ai avut corp celular și ai locuit în Lemuria, încă erai hermafrodit. Te bucurai în continuare de percepția instinctivă a adevărurilor cosmice și aceasta te-a făcut să întrevezi viitorul rasei umane. Viitor care te-a cutremurat și te-a umplut de teroare.

Pentru a te consola și a face să te îndrăgostești de viață, au fost trimiși niște demiurgi care au comis o eroare fatală. Acei demiurgi au separat de controlul FIINȚEI tale potențialul tău ignic –Lucifer– și acesta a început să dezvolte în tine dorințe pe care înainte nu le aveai. Ai fost dotat atunci cu Organul Kundartiguador, o coadă energetică care apoi a devenit fizică. Cu acest apendice au putut contribui la stabilizarea scoarței terestre, care nu înceta să se cutremure. Ai fost mașina receptoare de tipuri și subtipuri de energii cosmice pe care le transformai și le retransmiteai straturilor inferioare ale lumii noastre.

Dar, vai de tine!, când ți s-a îndepărtat acel organ au început să se producă mutații în organismul tău și hermafroditismul a dispărut din natura ta pentru a rămâne diferențiată o parte din tine pe care au numit-o femeie. Cu acea Eva ai început să te îndepărtezi de creatorul tău practicând viciul fornicației, pierzând statutul tău angelic și facultățile tale divine. Astfel a început declinul tău.

Atunci a fost când lira lui Orfeu a căzut pe podeaua templului făcându-se bucăți. Ai pierdut limba sacră și, în schimb, ai creat turnul Babel –limbile diferite de pe globul nostru. Această tragedie era doar începutul necazurilor tale și prin urmare ai fost alungat din Paradisul Pământesc –regatul Conștiinței– pe care l-a cântat John Milton în nuvela sa grandioasă Paradisul pierdut.

Ceea ce s-a întâmplat apoi a fost nașterea originii suferințelor tale de milenii până în zilele noastre. Ai zămislit Egoul animalic pluralizat, care a devenit treptat stăpânul Conștiinței tale, transformându-te în marioneta lui. De atunci ai rămas supus circumstanțelor determinate de Domnii Karmei. Acum totul ți se întâmplă și nici măcar nu știi de ce. Ai pierdut statutul de Om pentru a rămâne redus la condiția de umanoid rațional.

Cerul și Fraternitatea Albă au vrut să te ajute de pe atunci și pentru aceasta au venit din alte lumi ființe iluminate precum Sanat Kumará, fondatorul binecuvântatei Loji Albe pe planeta noastră, care au stabilit temple pentru a-i ajuta pe cei căiți și pentru a putea relua din nou categoria divină. Dar nu au fost mulți cei care au căutat lumina. Doar câțiva au avut curajul și îndrăzneala de a lupta împotriva tiranului interior și a blasfemiilor sale. Acei puțini s-au făcut din nou indivizi sacri care, în plus, acum dețineau cunoașterea Binelui și a Răului.

Au trecut rasele pe planeta noastră și în mijlocul istoriei fiecăreia dintre ele au apărut titani care au făcut un efort vrând să restabilească pe Pământ ordinea divină de la începuturile creației. Aceasta a vrut, în vremea sa –Atlantida– Manú Vaivasvata. Însă, doar câțiva au vrut să urmeze Marea Lumină. Restul a fost înghițit împreună cu acel continent de apele oceanului care azi îi poartă numele –Atlanticul.

Supraviețuitorii acelei catastrofe au dat naștere rasei actuale –rasa Ariană. Rasa actuală a cunoscut diverși Avatara, Profeți, Patriarhi etc., etc., etc., precum Moise, Krishna, V.M. Aberamentho, Buddha Siddharta Gautama, Tsong Kha Pa, Fu-Ji; ei toți au fost repudiați de mulțimile, care au ajuns inclusiv să îi crucifice, să-i otrăvească, să-i exileze și un șir nesfârșit de nedreptăți pe care le înregistrează istoria noastră.

Pe însoțitoarea ta, Eva milenară, ai corupt-o în mii de moduri pentru a te însoți în fărădelegile tale. Chiar și în zilele noastre ea continuă să fie reprezentarea Dumnezeului Mamă, ceea ce puțin îi pasă, și aceasta a preschimbat-o într-un sac de dorințe care rătăcește fără țel… Tu, umanoidule malign, ai fost arhitectul acestei răutăți care a făcut-o pe femeie să se preschimbe într-o viperă care inclusiv luptă pentru a-și avorta proprii fii ca și cum ar fi vorba de o mare reușită.

Ai devenit expert în arta malignă a războiului și ai încălcat, în mod voluntar, toate codurile sacre lăsate în această lume pentru a-ți indica drumul de întoarcere la Tatăl. Ai călcat în picioare decalogul mozaic și acum, lipsit de iubire și de Conștiință, plănuiești exterminarea semenilor tăi printr-o a treia conflagrație mondială care ne va întoarce la Epoca de Piatră.

Din fericire pentru unii și foarte din nefericire pentru alții, Sacrul Colegiu de Inițiați a trimis un Avatara cu experiența altor Maha-Manvantare. Este un Logos planetar, Geniu al planetei Marte, al cărei Bodhisattva este V.M. Samael Aun Weor, care ne-a lăsat o vastă operă scrisă în care se descrie, pas cu pas, ceea ce trebuie să facem în interiorul nostru pentru a ne reuni cu FIINȚA noastră și, în consecință, să vin salvați animic și fizic din marea tragedie care se apropie pentru această rasă care a devenit perversă în ochii dinastiilor solare.

Rămâne puțin timp și acum nimeni și nimic nu poate opri karma în acțiune. Acum mai mult decât oricând, această generație răuvoitoare va trebui să se decidă să devină îngeri sau demoni, acvile sau reptile; zarurile sunt aruncate!!

Vă las acum câteva fraze pentru a reflecta:

„Ne vindecăm de o suferință atunci când o simțim pe deplin.”
Marcel Proust

„Femeia este întotdeauna supusă la mai multe cauze de durere decât bărbatul și suferă mai mult decât el și îndură mai bine suferința.”
Balzac

„Suferă cu răbdare pentru Dumnezeu sărăcie, boală, munci și ofense, și vei fi răsplătit.”
Sfânta Teresa de Jesús

„Cel ce se teme de suferință, suferă deja de ceea ce se teme.”
Montaigne

„Fericirea nu este un premiu ci o consecință; suferința nu este o pedeapsă ci un rezultat.”
Robert G. Ingersoll

SOL JUSTITIAE, ILLUSTRA NOS.
─„Soarele Justiției, iluminează-ne!”─
KWEN KHAN KHU