Meditație în centrul inimii pentru a învăța să ieși în Jinas

Meditație în centrul inimii pentru a învăța să ieși în Jinas 850 480 Universal
Aceia care vor să înveţe să iasă în corp astral după voinţă, aceia care vor să pătrundă în Ştiinţa Jinaşilor pentru a învăţa să-și pună corpul lor fizic înăuntrul celei de-a patra dimensiuni şi să se transporte cu corpul fizic, fără a avea trebuinţă de avion, în orice loc din lume; aceia care au nevoie grabnică de clarviziune şi de claraudiţie trebuie să-şi concentreze zilnic mintea asupra chakrei cardiace şi să mediteze profund asupra acelui centru minunat. O oră pe zi de meditaţie asupra acestui centru se dovedeşte minunată. Mantra acestei chakre este vocala O, care se vocalizează alungind sunetul astfel: OOOOOOOOO. Trebuie să ne rugăm Cristosului cerându-i, pe durata practicii indicate aici, să ne trezească chakra inimii.

Samael Aun Weor
Căsătoria perfectă, Capitolul 19