Διαλογισμός στο κέντρο της καρδιάς για να μάθουμε να βγαίνουμε σε Χίνας

Διαλογισμός στο κέντρο της καρδιάς για να μάθουμε να βγαίνουμε σε Χίνας 850 480 Universal
Εκείνοι που θέλουν να μάθουν να βγαίνουν με αστρικό σώμα ηθελημένα. Εκείνοι που θέλουν να εισέλθουν στην επιστήμη των Χίνας για να μάθουν να τοποθετούν το φυσικό τους σώμα στην τέταρτη διάσταση και να μεταφέρονται με φυσικό σώμα χωρίς την ανάγκη αεροπλάνου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Εκείνοι που χρειάζονται επειγόντως την διόραση και την διακοή, πρέπει να συγκεντρώνουν καθημερινά τον νου τους στο καρδιακό τσάκρα και να διαλογίζονται βαθιά σε αυτό το υπέροχο κέντρο. Μια ώρα καθημερινού διαλογισμού σε αυτό το κέντρο αποδεικνύεται υπέροχη. Το μάντρα αυτού του τσάκρα είναι το φωνήεν Ο, το οποίο φωνοποιείται επιμηκύνοντας τον ήχο, έτσι: ΟΟΟΟΟΟΟΟ. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Χριστό ζητώντας κατά τη διάρκεια της πρακτικής που υποδεικνύεται εδώ να μας αφυπνίζει το τσάκρα της καρδιάς.

Samael Aun Weor
Ο Τέλειος Γάμος, κεφάλαιο 19