Revolutionaire Psychologie

Revolutionaire Psychologie 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Revolutionaire Psychologie - E.M. Samael Aun Weor

Wij presenteren dit boek dat deel uitmaakt van wat de auteur, de Avatar van het Waterman Tijdperk E.M. Samael Aun Weor, de kleuterschool van zijn leer noemde. Overigens wordt in dit boek het gehele psychologische werk dat ons in staat stelt ons Bewustzijn te ontwaken samengevat en op heldere wijze gepresenteerd. Revolutionaire psychologie is een boek dat de lezer oproept het eens in de zoveel tijd opnieuw te lezen, en iedere keer zal het voelen alsof we het voor het eerst aan het lezen zijn, want we zullen steeds meer details oppikken uit deze pagina’s over het innerlijke werk waartoe wij zijn uitgenodigd. Uitstekend als handleiding, om te lezen voor het slapengaan, en als referentiepunt voor vele twijfels die in ons op kunnen komen in het dagelijks leven, het is een boek dat absoluut essentieel is voor degenen die zich richten op de mysteriën van het bestaan en dat wat zich daar voorbij verborgen houdt.

Revolutionaire Psychologie
E.M. Samael Aun Weor

Online lezen