Munka az alsórendű érzelmekkel

Munka az alsórendű érzelmekkel 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók:

Ebben az üzenetben eljuttatom hozzátok Avatárunk nagyon pontos szavait az ÉN ellen végzett jól irányított munka szükségességéről annak érdekében, hogy megerősítsük a LÉNY-t. Az itt közreadott szavakat mélyen ELEMEZNI kell, hogy ne végezzünk rossz belső munkát. Minket a MIELŐBBI HALÁL érdekel pszichológiai szinten, ha valami érdemleges dolgot akarunk tenni ezen a hermetikus úton.

ALSÓRENDŰ ÉRZELMEK alatt értsétek az összes olyan állapot, mint a düh, a bosszú, a féltékenység, a mechanikus antipátia, a hiúság, a neheztelés, az egészségtelen vágyak, a mitománia, az embergyűlölet, a mizantrópia, a defetizmus, a cinizmus, az árulás stb., stb., stb.

Minden további nélkül, átadom nektek a Nt. Samael Mester üzenetét.

AZ ALSÓRENDŰ ÉRZELMEKEN VALÓ MUNKA

Amikor az alsórendű érzelmi központ ellen támadások történnek, akkor az ember valóban szenved. Megjelennek az utunkon olyan emberek, akik megsebeznek minket, akik tőrt döfnek az alsórendű érzelmi központba, úgy érezzük, hogy kínozzák a szívünket. Világos, mindig készek vagyunk reagálni azok ellen, akik ilyen vagy olyan módon, megsértenek minket; nagyon erőteljesen hajlamosak vagyunk a reagálásra és ha reagálunk, megerősödik az alsórendű érzelmi központ, és ez nagyon súlyos!

Mindazonáltal, ennek az alsórendű érzelmekkel szembeni küzdelemnek vannak bizonyos előnyei. Ezek egyike – és épp ez a legfontosabb – az, hogy előbukkan, a minket megsebző érzelmekkel, szavakkal szembeni konfliktus eredményeként, a mi egyéni Lényünk, mint a küzdelem, az erőfeszítés eredménye.

Ez az egyéni Lény erőteljesen bukkan elő, megnyilvánul és nyilvánvaló, hogy egyesíti minden képességünket. Központjaink, amelyek azelőtt esztelenül szembementek egymással, csodálatosan integrálódnak. Ez által a harc által, amely az alsórendű érzelmek ellen történik, ezek által az objektív és központi – se nem közvetett se nem egyoldalú – szuper erőfeszítések révén érhető el, ténylegesen, az ERŐTELJES EGYÉNISÉG és a LÉNNYEL VALÓ EGYESÜLÉS.

Amikor a ”LÉNNYEL VALÓ EGYESÜLÉS” kifejezésre hivatkozunk, az önmagunkra irányuló központi erőfeszítések eredményére, reflektálnunk kell egy kicsit. Valójában, a mi mély belső Lényünk nem integrált; sok autonóm és öntudatos részből áll. […]

Igy tehát, a negatív érzelmek elleni küzdelem során a Lény előbukkan, lassanként megkezdődik a Lény integrációs folyamata és, ezzel ellentétesen, felerősödik az Egó felbomlása a teljes megsemmisítéséig.

A kutatás során nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Lényt -ismétlem- nemcsak a 12 törvény világában kell tanulmányozni, hanem a 24, a 48 és még a 96 törvény világában is, mert a Lényt a különböző pszichológiai aggregátumok kondicionálják, amelyeket a belsőnkben hordozunk, és ez nyilvánvaló.

Ha ezt egyszer megértettük, megértjük a mások megértésének szükségességét is. Nem érthetünk meg másokat, ha nem értettük meg önmagunkat. […]

A saját, mély, belső Lényére való emlékezéssel az ember közreműködik, avagy segíti az egyéni Lény őbenne való megjelenését. Nyilvánvaló, hogy amikor a Lény megjelenik valakiben, akkor egyensúlyba hozza a szerves gépezet öt központját: az intellektuálist, az érzelmi központot, a mozgás központot, az ösztönös központot és a szexuális központot. És lám! Itt jön a gép öt központjának egyensúlya. […]

Na már most, három megtisztulás van, ami Péter három megtagadása. Az első megtisztulás, az Első Hegy, ez a Beavatásé; a második megtisztulás, a Második Hegy, ez a Feltámadásé; a harmadik megtisztulás, a nyolcágú csillaghoz és Jób könyvéhez tartozik, a Második Hegy csúcsán.

Most hagyok néhány mondatot elmélkedésre, barátaim:

Az élet egy hosszú lecke az alázatról.”

Barrie

Amikor nagyok vagyunk az alázatban, akkor közel vagyunk a nagysághoz.”

Rabindranath Tagore

Meggyőződésem, hogy az ember első próbája az alázat.”

Ruskin

A legjobb sír a legszerényebb.”

Platón

LEGYEN, HOGY A MENNYEI AKARAT KRISTÁLYOSODJON KI A LELKETEKBEN.

KWEN KHAN KHU