Σύγχρονη Γνωστική Πραγματεία

Σύγχρονη Γνωστική Πραγματεία 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu
Σύγχρονη Γνωστική Πραγματεία

Η Σύγχρονη Γνωστική Πραγματεία είναι ένα έργο που συγκεντρώνει την Γνωστική σοφία όπως ακριβώς έχει παραδοθεί από τον Α.Δ. Kwen Khan κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του, μέσω πολλαπλών διαλέξεων που δόθηκαν σε διάφορες χώρες, χώρους μελετών και για κάθε τύπο κοινού. Ο αναγνώστης θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι δια χειρός του συγγραφέα μέσα από τις πολυάριθμες εμπειρίες του, πάντα στην προσπάθειά του να διατηρήσει και να διαδώσει την γνώση που παρέδωσε ο Αβατάρας του Υδροχόου, ο Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ, με άμεσες και βαθιές εξηγήσεις πάνω στα μεγάλα μυστήρια που έχουν παρουσιαστεί στους διάφορους πολιτισμούς αυτής της Φυλής και που η Γνώση των ημερών μας φέρνει στα χέρια του αναγνώστη που θέλει να εισαχθεί σε αυτά τα υπερβατικά θέματα.