Puterea adevărului - Muzeul Harvard

Puterea adevărului

Puterea adevărului 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți cititori și cititoare,

Este o mare plăcere pentru mine să vă trimit această gravură intitulată…

…PUTEREA ADEVĂRULUI

Puterea adevărului
Puterea adevărului – Muzeul Harvard

V-am spus deja în alte mesaje și poezii că adevărul este însăși FIINȚA. Este evident că, FIINȚA fiind IMUTABILĂ ȘI OMNISCIENTĂ, are o putere de neimaginat. Aceasta este puterea adevărului

Imaginea adevărului ne este arătată pe jumătate goală pentru ne indica faptul că el este șocant, crud și veridic.

El, adevărul, ține în mâna sa dreaptă o balanță care ne spune că este echitate, imparțialitate, echilibru și judecățile sale sunt roade ale luminii sau iluminării simbolizată în lumânarea care servește drept mâner balanței în sine.

În cealaltă mână, Zeița Adevărului poartă o carte uriașă în care scrie în latină „ego sum via, veritas et vita”. Traducere: ‘Eu sunt calea, adevărul și viața’Ioan, cap. 14. În mod cert, acesta, adevărul, este însăși profunzimea propriei noastre FIINȚE.

Cartea pe care o ține cu mâna stângă are un fel de șapte scapulare sau peceți. Acestea sunt cele șapte peceți apocaliptice pe care trebuie să le deschidem în anatomia noastră ocultă. Să ne amintim că celebra Apocalipsă are două interpretări: una exterioară și una interioară. Cea exterioară se referă la cele șapte mari calamități care vor afecta rasa noastră în mijlocul unui terifiant Armaghedon. Cea interioară trebuie să se desăvârșească în noi odată cu moartea Egoului animalic și a mamei sale, Bestia, al cărei număr este 666. Evident, această muncă, după cum știm, este pentru cei puțini, deoarece nu toată lumea vrea să riște să aleagă Calea Directă alchimică

Este important să observăm că Zeița Adevărului are piciorul stâng sprijinit pe un glob, în ​​interiorul căruia se află un rege care mânuiește o spadă, o femeie care ține un copil în brațe și un bărbat care este lovit cu piciorul de rege. Ce sunt toate acestea? RĂSPUNS: Regele încoronat reprezintă stirpea Inițiaților, copilul încoronat este Cristosul intim al fiecărei persoane și femeia care îl ține este Mama Divină particulară a fiecăruia dintre noi. Bărbatul care apare lovit cu piciorul pe podea și care apucă cu una dintre mâini o amforă și lângă el se vede o cupă vărsată, simbolizează umanitatea fornicară, umanitatea eșuată, aceia și acelea care nu iubesc adevărul ─a se citi: FIINȚA.

După cum putem vedea, adevărul își face drum în mijlocul tuturor taberelor, taberele luminii și taberele întunericului. De aceea, în fundal, în stânga adevărului, vedem omenirea care învie dintre morți. Aceasta este umanitatea care a trezit Conștiința și își abandonează mormintele egoice pentru a-l recunoaște pe Mesia, Cristosul Cosmic. Cristosul Cosmic este așezat pe un curcubeu, simbol al alianței dintre Dumnezeu și oameni. Îngerii își sună trâmbițele făcând aluzie la trimișii, Avatarii etc., etc., care l-au precedat pe Domnul Perfecțiunilor. Acestea vor fi sufletele care își vor găsi propria mântuire, propria lor salvare.

În dreapta imaginii adevărului, în schimb, vedem îngerii combătând sufletele pierdute, convertite în demoni și aruncate în flăcările infernurilor atomice ale naturii. Acesta este destinul tuturor celor care nu vor să lucreze asupra lor înșiși și care, uitând de FIINȚĂ, nu le mai rămâne altă cale decât tartarus al grecilor, avernus al romanilor sau avitchi al hindușilor…..

În partea de jos a acestei minunate gravuri găsim câteva fraze în latină pe care le expun în continuare:

„Sed mala vina, malus rex est, mala foemina tandemque intereunt, solique manet victoria vero. Proditur illius fallacia lumine: duratque aeternum, iusta compensans omnia lance, quis verum non suspiret, cui caelica plaudunt agmina, et immensi gratatur machina mundi”.

Traducere: ‘Dar [sunt] vinuri rele, este un rege rău [și este] o femeie rea și, în cele din urmă, se pierd, iar victoria este destinată numai adevărului. Înșelăciunea lor este dezvăluită de lumină și durează pentru totdeauna. Dar compensează cu o lance toate lucrurile drepte cineva care nu va geme, pe care oștirile cerești îl laudă [din acest motiv] se bucură mașinăria imensului univers’.

Cuvintele anterioare ne avertizează să nu bem vinul înșelăciunii, al minciunii, fie că suntem bărbați sau femei, pentru că în cele din urmă vom fi condamnați la pierzanie. Victoria va fi întotdeauna destinată adevărului. Însă, fie că ne place sau nu, lancea Eternului va compensa toate lucrurile, pentru că oștirile cerești îl laudă pe Etern și aceasta produce bucuria mașinării acestui imens univers.

La fel, dragi prieteni/e, putem vedea în flăcările lumânării aprinse pe care o ține femeia, reprezentativă pentru adevăr, câteva cuvinte scrise în aramaică și care, traduse, ne spun YESHUA.

Numele lui Cristos Yeshua în aramaică
Numele lui Cristos Yeshua în aramaică

Fără îndoială, YESHUA este un cuvânt care ne amintește de Cristosul intim, Cristosul Cosmic și de V.M. Aberamentho. Fără îndoială, aceasta înseamnă că numai Cristos este LUMINA LUMII, adevărul însuși.

Permiteți-mi acum să vă ofer câteva fraze potrivite la care să reflectați:

„Adevărul este precum furtunile, când sosește produce ravagii.”
Samael Aun Weor

„Adevărul copiilor este angelic, cel al bătrânilor este divin.”
Carmen Silva

„Nimeni nu se confruntă cu adevăruri neplăcute până când nu este capabil să le depășească.”
Bernard Shaw

„Nu cu pâine trăiește omul, ci cu adevăr.”
Euripide

„Adevărul este fiul timpului, nu al autorității.”
Bacon

ESSE QUAM VIDERI
─‘A fi înainte de a părea.’─

KWEN KHAN KHU