Felaktiga tillsta?nd - V.M. Samael Aun Weor

Felaktiga tillstånd

Felaktiga tillstånd 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vid en nogrann observation av Mig Själv visar det sig alltid vara ofrånkomligt och obevekligt att göra en fullständig logisk differentiering mellan de yttre händelserna…

read more
Den gode husbonden - V.M. Samael Aun Weor

Den gode husbonden

Den gode husbonden 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Att avskilja sig från livets katastrofala effekter i dessa mörka tider, är förvisso mycket svårt, men oumbärligt, annars uppslukas man av livet. Varje arbete som…

read more
Inre tillsta?nd - V.M. Samael Aun Weor

Inre tillstånd

Inre tillstånd 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Att på rätt sätt kombinera inre tillstånd med yttre händelser, är att veta hur man ska leva på ett intelligent sätt… Varje händelse som upplevs…

read more
Evolution

Evolution, involution, revolution

Evolution, involution, revolution 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I Praktiken har vi kunnat verifiera att såväl de Materialistiska som de Spiritualistiska Skolorna är fullständigt buteljerade i evolutionsdogmen. Moderna åsikter rörande människans ursprung och…

read more
Medvetandet - V.M. Samael Aun Weor

Medvetandet

Medvetandet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Folk förväxlar medvetande med intelligens eller intellekt och den högt intelligenta eller högt intellektuella personen betecknas som mycket medveten. Vi påstår utan tvekan och utan…

read more
Livet - V.M. Samael Aun Weor

Livet

Livet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I det dagliga livet upptäcker vi alltid förvånande kontraster. Välbärgat folk med storslagna hem och många vänner lider ibland fruktansvärt… Enkla arbetare eller folk i…

read more
Personliga ha?ndelser - V.M. Samael Aun Weor

Personliga händelser

Personliga händelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

En fullständig inre självobservation av Mig Själv, kan inte uppskjutas, när det gäller att upptäcka felaktiga tillstånd… Självfallet kan felaktiga inre tillstånd rättas till genom…

read more
Negativa tankar - V.M. Samael Aun Weor

Negativa tankar

Negativa tankar 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I denna dekadenta era av involution, är det ovanligt att någon tänker djupt och med full uppmärksamhet. Olika tankar dyker upp ur det Intellektuella Centret,…

read more
Observation av sig sja?lv - V.M. Samael Aun Weor

Observation av sig själv

Observation av sig själv 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Den inre självobservationen av oss själva är ett praktiskt medel för att uppnå en radikal förändring. Att veta och observera är olika. Många förväxlar observationen…

read more
De olika jagen - V.M. Samael Aun Weor

De olika jagen

De olika jagen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Det Rationella Djur som av misstag kallas människa, äger i själva verket inte en bestämd individualitet. Denna brist på psykologisk enhet hos humanoiden, är otvivelaktigt…

read more