Meditation med Devata Ganesha

Meditation med Devata Ganesha 850 480 Universal

Hinduerna dyrkar den Helige Andes krafter under formen av en gudomlig Elefant, vilken man kallar Devata Ganesha – den Kvinnliga Elementalmagikern -. Den gnostiska studenten ska meditera över…

read more

Retrospektiv övning beträffande tidigare liv

Retrospektiv övning beträffande tidigare liv 850 480 Universal

Eleven ska sätta sig i en bekväm position. I denna övning ska den studerande försöka att återuppleva sina tidigare liv, scener ur sina tidigare existenser.

Med denna avsikt, ska han/hon a…

read more

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden 850 480 Universal

Innan man somnar, liggande i sin säng, ska eleven genomföra följande praktik:
Låt det mentala sinnet bli stilla och tyst, slumra in under det att du tänker på figuren av den heliga 8 – oänd…

read more

Befrielsen från kropparna

Befrielsen från kropparna 850 480 Universal

Liggande i sin säng med händerna korsade över bröstet ska eleven meditera djupt över sin fysiska kropp, under det att man säger till sig själv: ”Jag är inte denna fysiska kropp”.
Sedan ska …

read more

Utvecklingen av hypofysen

Utvecklingen av hypofysen 850 480 Universal

Liggande i sin säng, med alla musklerna i sin kropp avslappnade, ska du slumra in under det att du tänker att den Helige Andes heliga eld kommer nedstigande från himlen och kommer in i ditt …

read more

Föreställandet av ett Gyllene Kors

Föreställandet av ett Gyllene Kors 850 480 Universal

En annan mycket intressant övning för att väcka det telepatiska plexus är följande: eleven ska sätta sig i en bekväm fåtölj med ansiktet vänt mot Öster. Eleven ska förställa sig att det i Ös…

read more