Vaga

VAGA

VAGA 850 480 V.M. Samael Aun Weor

VAGA: 23. septembar – 22. oktobar

Rođeni u Vagi jesu veoma vešti u svemu, ali mnogo pate u ljubavi, jer su njihove ljubavi i njihov život isto toliko nestalni kao i vaga.

Zodijački kurs
Samael Aun Weor

Oni iz Vage imaju defekt, a to je da ne umeju da oproste bližnjem, u svemu žele da vide zakon i samo zakon, često zaboravljaju na milost.

Rođeni u Vagi veoma mnogo vole da putuju i verno ispunjavaju svoje dužnosti.

Rođeni u Vagi jesu ono što jesu i ništa više osim što jesu, neposredni i ljubitelji pravde.

Ljudi se obično ljute na rođene u Vagi, pogrešno ih shvataju zbog njihovog načina bitisanja i, kao što je normalno, govori se ružno o njima; događa se da sami nepotrebno stvaraju sebi mnogo neprijatelja.

Kod Vage se ne može prići dvoličnim ponašanjem, ovaj iz Vage to ne toleriše i ne oprašta.

Sa ovima u Vagi treba da budeš uvek učtiv i ljubazan ili stalno strog, ali nikada sa onom duplom igrom blagosti i grubosti, jer Vaga ne toleriše i nikada ovo ne oprašta.

Ezoterički traktat Hermetičke astrologije
Samael Aun Weor