Uznemirujući detalji Unutrašnjeg Puta

Uznemirujući detalji Unutrašnjeg Puta 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Moramo ponovo osvojiti, bez obzira na cenu, naš pravi identitet, naše prave vrednosti i našu pravu sliku. Čovek je stvoren po obličju Velikog Arhitekte Univerzuma, a završio je kao slika i nalik na Antihrista … Vrednosti kojima smo bili obdareni bile su izuzetne, transcendentalne i transcendentne vrednosti. Čovek je imao moć da rukuje elementima, verbumom, bio je titan na zemlji… Danas je rob glavobolje, muči ga bol glave ili stomaka. Naš istinski identitet je Biće, a zašto smo ga zamenili sa „Nebićem“ filozofije? Menjali smo Biće za Ja i prihvatamo ga. To znači da smo potpuno zaboravili na sebe… A onaj ko zaboravi na sebe, snosi posledice tog zaborava, a to su karme.